Příběhy nespravedlivě odsouzených lidí. Příběhy, které změnily životy. Příběhy, které mohou potkat i vás naleznete ve druhém dílu knihy Zločiny beze zbraní, který napsala Marie Formáčková.

Uživatel Judith Frost pod video napsal komentář: „Problém nejen v justici je, že lidé se neumějí vyjadřovat, zároveň nedovedou pochopit, o čem je vlastně řeč, a když už se někdo jasně a polopaticky vyjádří a druhý to dobře pochopí, tak to zase schválně nějak překroutí, takže výsledek je přinejlepším nějaká polopravda, většinou ale úplná lež. Napadl mě známý příklad s čárečkou, která diametrálně mění smysl verdiktu: Popravit ne, zavřít. X Popravit, ne zavřít. Myslím, že u soudních jednání by měl být dobrý češtinář, který by dbal na to, aby všichni mluvili a psali jasně a jednoznačně.“

Kniha byla soudem zakázána

Kniha Zločiny beze zbraní II byla 29. března 2023 u soudu v Brně napadena dvěma obžalovanými v případu Pavla Buráně, jehož příběh je v knize rozebírán.

Soud na jejich popud vydal předběžné opatření, v němž soudce JUDr. Ondřeje Sekvarda, Ph.D. uvádí. „Přestože tisk má být zdrojem informací vyvolávajících zájem veřejnosti či dát podnět k diskusi, má současně dodržovat zásadu obezřetnosti a opatrnosti. Současně je třeba přihlédnout k tomu, že s odstupem času od trestního řízení má i pravomocně odsouzená, tím spíše pak pravomocně zproštěná, osoba právo na to, aby nebyla s výsledky či průběhem trestního řízení opakovaně konfrontována.“

Kniha je podle soudce „převážně koncipována jako obrana nespravedlivě odsouzených či stíhaných v důsledku justičních omylů, zatímco kauza žalobců z této koncepce vybočuje“.

„Jsou tak jedni z mála obviněných, které kniha označuje za skutečné zločince. Podle názoru žalobců má v projednávané věci s přihlédnutím k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva přednost ochrana soukromého života žalobců před svobodou projevu žalovaného a právem veřejnosti na přijímání informací a myšlenek,“ uvádí soudce v rozhodnutí o zákazu vydání a distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2. (pdf)

Více o knize a případu Pavla Buráně naleznete zde.