Evropští a japonští zákonodárci vyzývají k propuštění čínského občana zatčeného za praktikování Falun Gongu, duchovní praxe tvrdě pronásledované Komunistickou stranou Číny.

Jüan-te Ting a jeho manželka Ma Žuej-mej byli 12. května nezákonně zadrženi v provincii Šan-tung společně s dalšími zhruba 70 příznivci Falun Gongu. Podle Informačního centra Falun Dafa bylo zadržení součástí hromadné zatýkací kampaně u příležitosti 24. výročí Světového dne Falun Dafa, který se každoročně slaví 13. května.

Jejich syn Le-pin Ting, který žije v Berlíně, se po předchozích zkušenostech s komunistickou stranou okamžitě pustil do kampaně, která by pomohla rodičům dostat se z vězení.

Mezinárodní společnost pro lidská práva – nevládní organizace s poradním statusem při Hospodářské a sociální radě OSN – napsala čínskému velvyslanci v Německu, bývalému čínskému ministru zahraničí a představitelům čínského režimu dopis, v němž naléhavě žádala o propuštění manželů.

Dobrovolníci ze Světové organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu (WOIPFG) také volali na místní policejní stanici a žádali o jejich propuštění.

Mezinárodní tlak pravděpodobně vedl k propuštění paní Ma, která opustila vězení 24. května.

Pan Jüan-te Ting však zůstává ve vazbě. 20. července bylo oficiálně oznámeno jeho zatčení policejním oddělením okresu Tung-kang ve městě Ž’-čao v provincii Šan-tung. Podle Informačního centra Falun Dafa mu „hrozí mučení a dlouhodobé věznění“.

Falun Gong, známý také jako Falun Dafa, je duchovní disciplína zahrnující meditační cvičení a morální učení založené na třech základních principech: pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Tato praxe získala v Číně na popularitě v 90. letech 20. století a podle tehdejších oficiálních odhadů získala do konce desetiletí 70 až 100 milionů příznivců.

Komunistická strana, která se profiluje jako ateistická, začala vyjadřovat obavy nad vysokým počtem lidí praktikujících Falun Gong, který hlásá morální učení buddhismu a taoismu. Tehdejší vůdce ČKS uvedl, že představuje hrozbu absolutní moci, a zahájil 20. července 1999 rozsáhlou kampaň s cílem vymýtit tuto praxi. Násilné represe pokračují dodnes.

Od té doby byly miliony lidí kvůli praktikování Falun Gongu zadržovány ve věznicích, pracovních táborech a dalších zařízeních, přičemž podle Informačního centra Falun Dafa byly statisíce lidí během věznění podrobovány mučení.

Výzvy k propuštění pana Tinga z Německa, Belgie i ČR

Protest před čínským velvyslanectvím v Praze, 20. července 2023. Akce k výročí začátku násilných represí duchovního hnutí Falun Gong v Číně, které začalo 20. července roku 1999. Na fotografii muž z Číny žádá propuštění svého otce z vězení. (Milan Kajínek / The Epoch Times)

„Mezinárodní tlak může pro mého otce přinést změnu,“ řekl mladý Le-pin Ting německému vydání Informačního centra Falun Dafa. „Stejně jako to zachránilo mou matku.“

Kampaň za propuštění jeho rodičů zahrnuje zasílání dopisů čínskému velvyslanci v Německu i čínským úředníkům.

Poslanci Evropského parlamentu, parlamentu Německa, Belgie a České republiky napsali čínskému velvyslanci v Německu dopis, v němž apelovali na propuštění jeho otce.

Mezitím bývalý předseda Slovenské národní rady František Mikloško a poslanec berlínského zemského parlamentu Ronald Gläser zaslali dopisy tajemníkovi městské strany města Ž’-čao, kde je pan Ting zadržován.

V obou dopisech zákonodárci zdůrazňují, že pronásledování Falun Gongu ze strany čínského režimu porušuje základní lidská práva zakotvená v čínské ústavě.

Dále vyzvali stranického tajemníka města Ž’-čao, aby „okamžitě a bezpodmínečně propustil pana Tinga, ukončil pronásledování obou manželů a vydal jim cestovní doklady, aby se mohli připojit ke svému synovi žijícímu v Německu“.

Kampaně se zúčastnili také japonští radní. Ve svém dopise vyzvali čínský režim k propuštění pana Dinga a zmínili, že mu hrozí nejen mučení, ale také nucené odebrání orgánů.

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Simon Gross)

Radní se mimo jiné odvolávají na výsledky vyšetřování mezinárodního soudního tribunálu, který se konal v Londýně v roce 2019, kde nezávislá expertní skupina došla k závěru, že čínský režim se již léta dopouští nucených odběrů orgánů na vězních svědomí – a to „ve značném rozsahu“.

Tribunál rovněž dospěl k závěru, že zadržovaní příznivci Falun Gongu jsou pravděpodobně hlavním zdrojem těchto orgánů. Podle odborníků[1] jsou ohroženi také Ujgurové a další pronásledované menšiny v severozápadní Číně: Tibeťané a domácí křesťané.

Japonští radní vyzvali čínský režim, aby chránil lidská práva praktikujících Falun Gongu a dalších náboženských a etnických menšin pronásledovaných v Číně, aby okamžitě propustil osoby zadržované v koncentračních táborech a dalších zařízeních a aby zcela zastavil nucené odběry orgánů.

„Každý protestní dopis pomůže nejen k propuštění mých rodičů, ale také přispěje k ukončení pokračujícího pronásledování Falun Gongu v Číně,“ uvedl podle Informačního centra Falun Dafa pan Le-pin Ting.

„Komunistická strana Číny se obává, že se více lidí v zahraničí dozví o skutečné situaci praktikujících Falun Gongu v Číně.“

Kampaň za propuštění pana Tinga pokračuje.

Jeho syn vyzývá lidi, aby se zapojili tím, že vytisknou záchrannou pohlednici nebo dopis, podepíší ho a pošlou čínskému velvyslanci v Německu nebo novému městskému stranickému tajemníkovi města Ž’-čao panu Li Caj-wuovi. Poskytl nám vzorový dopis, který je k dispozici prostřednictvím níže uvedeného QR kódu.

Z původního článku anglické redakce deníku The Epoch Times přeložil Milan Kajínek.


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky)

CHINA TRIBUNAL je nezávislý soudní tribunál, který probíhal v roce 2019 v Londýně. Tribunál byl zformován na popud mezinárodního sdružením ETAC, které vzniklo v roce 2014 za účelem obrany lékařské etiky v reakci na případy násilných odběrů orgánů vězňům svědomí v Číně. On-line (anglicky)

DAFOH je nezisková organizace Lékaři proti nuceným odběrům orgánů, založená lékařskými profesionály. Zaměřuje se na sběr informací a osvětovou činnost v lékařských kruzích. On-line (anglicky)

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC je mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně. Jedná se o koalici právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

Související články