Japonští politici se obrátili na čínské velvyslanectví v Japonsku, kam přišli osobně odevzdat dopis, v němž vyzvali k okamžitému propuštění příznivců Falun Gongu, kteří byli zadrženi 5. května. V dopise adresovaném čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi varovali členové městských rad, že pokud bude „nejhorší genocida v dějinách lidstva pokračovat, země zemře“.

Dopis vhodili do poštovní schránky čínského velvyslanectví.

Akci japonských politiků podnítily nedávné represe. V květnu tohoto roku bylo ve městě Ž’-čao v provincii Šan-tung zadrženo více než 70 příznivců meditační praxe Falun Gong. Mezi nimi byli také rodiče pana Le-pina Tinga, který dnes žije v azylu v Německu. Odsud vede kampaň na podporu svých rodičů v Číně a oslovil i japonské politiky.

Le-pin Ting upoutal pozornost mezinárodního společenství, které žádá o pomoc, aby mu demokratické země pomohly zastavit pronásledování jeho rodičů. Jeho otec Ting Jüan-te byl nezákonně zadržen jen proto, že praktikuje Falun Gong. Jeho matka byla několik dní po zadržení propuštěna, ale stále je monitorována policejními složkami čínského režimu.

Radní v souvislosti s tímto případem upozorňují na pokračující represivní kampaň proti příznivcům Falun Gongu v Číně, ale také na nejzávažnější případy obětí na životech, které měly být dle vyšetřovacích zpráv[1] usmrceny jako „nedobrovolní dárci orgánů“ pro rostoucí čínský transplantační průmysl.

Japonští politici také zmínili prohlášení zvláštního zpravodaje OSN o odebírání orgánů vězňům svědomí a upozornili na mezinárodní soudní tribunál, který se konal v Londýně v roce 2019 a dospěl k závěru, že Komunistická strana Číny „páchá zločiny proti lidskosti“.

Před čínským velvyslanectvím demonstrativně vyzvali k „okamžitému ukončení represí lidí praktikujících Falun Gong a menšin, včetně etnických menšin“, k ukončení „nucených odběrů orgánů“ a k bezpodmínečnému propuštění pana Tinga Jüan-teho.

(Zleva) Výkonný ředitel sítě SMG Takao Nemoto, člen městské rady v Zushi pan Haruaki Maruyama, radní města Čigasaki pan Seiji Mizushima a bývalý člen městské rady v Ayase pan Noboru Kasama přečetli prohlášení před čínským velvyslanectvím. (The Epoch Times)

Haruaki Maruyama, člen městské rady města Zushi, jehož oblíbený citát zní „Upřímnost je klíčem k nebi“, se vyjádřil k potlačování Falun Gongu v Číně. Uvedl, že je „násilně zadržováno neuvěřitelné množství lidí a jsou porušována jejich lidská práva“. Řekl také, že Japonci by „měli pochopit skutečnou povahu čínské komunistické strany“.

Dodal, že se vůbec neví, že praktikující Falun Gongu jsou již desítky let oběťmi lovu na orgány, a zdůraznil, že se musí obrátit na úřady.

Radní města Čigasaki pan Seidži Mizušima dodává, že „musíme také postupně vysílat zprávy a podnikat kroky k zastavení tohoto druhu pronásledování ve světě jako celku“.

Noboru Kasama, bývalý člen městské rady v Ayase, vyzval k „okamžitému ukončení pronásledování“ a uvedl, že „lidé z Falun Gongu byli nespravedlivě zatčeni, uvězněni a byly jim odebrány orgány za účelem transplantace“.

Falun Gong je tradiční čínská praxe pro rozvoj těla a mysli, poprvé zveřejněná v roce 1992 v čínském městě Čchang-čchun. Kromě energetických cvičení klade důraz na učení morálních principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Podle několika zdravotních studií přispívá jeho praktikování k dobrému fyzickému i duševnímu stavu.

Falun Gong si v Číně v 90. letech získal masovou popularitu a podle vládních průzkumů se praxi v Číně v roce 1999 věnovalo na 100 milionů lidí. Tehdy prosadil generální tajemník komunistické strany Ťiang Ce-min zákaz praxe a označil ji za „nebezpečí absolutní moci“.

Od roku 1999 byly miliony příznivců Falun Gongu uvězněny v záchytných centrech, pracovních táborech, věznicích a psychiatrických léčebnách.

V závěru dopisu, který radní doručili na čínské velvyslanectví, citují z čínské Knihy proměn I-ťing: „V domě dobra je jang-čching, v domě neúspěchu je jang-paoan.“

Na konci dopisu použití citace vysvětlují následovně: „Budete-li pokračovat v páchání nejhorší genocidy v dějinách lidstva, která nemá v historii obdoby, zničíte svou zemi, nebo se jako stálý člen OSN stanete váženou zemí, která dodržuje lidská práva a je všemi respektována.“

Z původního článku japonské redakce deníku The Epoch Times přeložil Milan Kajínek.

Poznámky:

[1] Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky)

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)