Emma Suttie

4. 11. 2023

Kromě jiných zdravotních výhod posiluje L-theanin alfa mozkové vlny, které se dostavují, když jsme uvolnění.

Řada z nás už poznala léčivé účinky dobrého čaje a vědci začínají objevovat příčiny těchto účinků.

Čajové lístky obsahují aminokyselinu zvanou L-theanin, která čaji propůjčuje jedinečnou chuť umami. L-theanin je bioaktivní sloučenina, která se také může pochlubit působivým seznamem zdravotních výhod, včetně antioxidačních, protizánětlivých, neuroprotektivních a protirakovinných účinků. Může také chránit srdce, játra a ledviny, regulovat metabolismus a podporovat imunitní systém, podle průzkumu publikovaného v Frontiers in Nutrition .

Čaj (Camellia sinensis) pochází z Číny a je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě. Způsob zpracování čajových lístků, jako je fermentace a pečení, může změnit barvu, vůni, chuť a sloučeniny čaje.

Čaj se obvykle dělí do šesti kategorií v závislosti na úrovni fermentace, kterou procházejí čajové lístky – žlutý, zelený, bílý, černý, oolong a tmavý čaj.

Existuje také čaj matcha – obvykle mladší listy, které se melou a konzumují celé – ale na to se zaměříme v jiném článku.

Každý druh má svou jedinečnou chuť, vůni a zdravotní přínosy. I když se množství liší, všechny čaje vyrobené z rostliny Camellia sinensis obsahují L-theanin. Nejvíce je zastoupen v zeleném čaji.

Ilustrační foto. Všechny čaje z rostliny Camelia sinensis obsahují L-theanin, i když v různé míře. (Envato)

Kofein a L-theanin mají synergický vztah a v kombinaci mají jedinečný účinek na mozek, přičemž výzkumy ukazují , že mohou zlepšit náladu a rozpoznávací schopnosti.

L-theanin je také známý jako theanin, 5-N-ethyl-glutamin a gama-glutamylethylamid.

Snižuje úzkost a stres

Všichni bychom jistě potřebovali přirozený způsob, který by nám pomohl zvládat úzkoststres. Přestože se jedná o přirozené reakce na určité situace, pokud jsou dlouhodobé nebo intenzivní, vybírají si na nás daň – fyzickou i psychickou. Po náročném dni je jednou z nejlepších věcí, kterou můžete udělat, schoulit se do klubíčka a vychutnat si svůj oblíbený šálek čaje, abyste získali uklidňující účinky L-theaninu.

Podle nejnovějších federálních údajů hlásilo v roce 2023 příznaky úzkosti nebo deprese 32,3 procenta dospělých a toto číslo je ještě vyšší – 49,9 procenta – u lidí ve věku 18 až 24 let.

Systematický přehled prokázal, že L-theanin v zeleném čaji pomáhá zvládat stres a úzkost u lidí vystavených stresovým podmínkám. Zjištění naznačují, že suplementace 200–400 miligramy (mg) L-theaninu denně pomáhá při snižování stresu a úzkosti.

Randomizovaná kontrolovaná studie publikovaná v Nutrients zkoumala účinky čtyřtýdenní suplementace L-theaninu na symptomy související se stresem a kognitivní funkce u zdravých dospělých. Výzkumníci dospěli k závěru, že L-theanin může podporovat duševní zdraví u lidí se stresem a jinými kognitivními poruchami.

V jiné randomizované kontrolované studii na studentech pátého ročníku univerzity, kteří se chystají nastoupit do farmaceutické praxe, chtěli vědci zjistit, zda má theanin vliv na úroveň stresu studentů.

Studenti byli rozděleni do dvou skupin – obě měly dvakrát denně užívat 200 mg theaninu nebo placebo. Intervence (buď theanin, nebo placebo) byly užívány týden před nástupem studentů na lékárenskou praxi a pokračovaly po dobu 10 dnů v období praxe. Úzkost studentů byla hodnocena pomocí testu úzkosti (State Trait Anxiety Inventory) a testu ze slin, který měřil aktivitu sympatického nervového systému. Vědci zjistili, že subjektivní stres byl ve skupině s theaninem výrazně nižší než ve skupině s placebem.

Zvýšené alfa mozkové vlny

Z elektroencefalografických studií na lidech vyplývá, že L-theanin má přímý účinek na mozek a výrazně zvyšuje alfa mozkové vlny, což svědčí o tom, že uvolňuje mozek, aniž by způsoboval ospalost. Nicméně jedna studie uvádí, že tohoto účinku je dosaženo pouze při dávkách vyšších, než jaké lze získat z šálku černého čaje (přibližně 20 mg).

Bylo prokázáno, že L-theanin přímo zvyšuje alfa mozkové vlny, které prokazatelně snižují depresi a úzkost. (Epoch Times)

Alfa mozkové vlny jsou jedním z pěti typů mozkových vln; další čtyři jsou delta, theta, beta a gama vlny. Každý typ mozkových vln je spojen s jinou frekvencí a vyskytuje se, když se lidé nacházejí v různých stavech. Mozkové vlny alfa se objevují, když jsme uvolnění, a obvykle vznikají, když se lidé věnují činnostem, jako je snění, meditace nebo cvičení všímavosti. Výzkum ukázal, že vlny alfa mají řadu pozitivních účinků, například snižují depresi, zvyšují kreativitusnižují úzkost.

Jiná studie s názvem „200 mg Zen: L-theanin zvyšuje alfa vlny a podporuje bdělou relaxaci“ uvádí, že výzkum s lidskými dobrovolníky ukázal, že L-theanin vyvolává pocit uvolnění 30 až 40 minut po konzumaci, protože přímo stimuluje tvorbu alfa mozkových vln, čímž vytváří stav hluboké relaxace a duševní bdělosti, kterého se často dosahuje při meditaci.

Pomáhá vám spát

Jako společnost trpíme chronickým nedostatkem spánku, a jak vám potvrdí každý nespavec (nebo čerstvý rodič), nedostatek kvalitního spánku negativně ovlivňuje všechny aspekty života – od hladiny energie až po schopnost jasně myslet. Chronický nedostatek spánku je také spojen se zvýšeným rizikem chronických onemocnění, jako jsou deprese, srdeční choroby, cukrovka a obezita.

Vzhledem k tomu, že ne vždy můžeme ovlivnit faktory v našem životě, které mají vliv na to, jak dobře nebo jak dlouho spíme, je dobré mít po ruce přírodní prostředky, které nám pomohou dosáhnout vytouženého spánku.

Zatímco většina léků používaných k navození spánku jsou sedativa – často spojená se závislostí a dalšími vedlejšími účinky – L-theanin je jedinečný, protože není sedativum a podporuje kvalitní spánek prostřednictvím procesu zvaného anxiolýza neboli snížení úzkosti. L-theanin také podporuje relaxaci bez ospalosti

V randomizované kontrolované studii byla testována objektivní kvalita spánku pomocí L-theaninu u skupiny chlapců s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Devadesát osm chlapců ve věku 8 až 12 let bylo rozděleno do dvou skupin. Jedna skupina dostávala 400 mg L-theaninu a druhá placebo po dobu šesti týdnů. Studie zjistila, že u chlapců, kteří dostávali L-theanin, došlo k výraznému zlepšení spánkového skóre ve srovnání se skupinou, která dostávala placebo.

Při užívání L-theaninu ve formě čaje se samozřejmě užívá také kofein, který působí proti účinkům vyvolávajícím spánek.

L-theanin a rakovina

Bylo prokázáno, že L-theanin působí příznivě i proti rakovině. Výzkum ukázal, že L-theanin dokáže zvýšit protinádorovou aktivitu některých léků používaných při chemoterapii.

V rámci jedné studie na myších byl theanin použit ke zvýšení účinnosti chemoterapeutika doxorubicinu na rakovinu vaječníků, která metastázovala do jater. Studie zjistila, že theanin zvýšil nejen protinádorovou aktivitu na primární nádory, ale také účinnost léku doxorubicin na potlačení metastáz.

V jiné studii provedené na myších bylo zjištěno, že theanin zvyšuje protinádorovou aktivitu chemoterapeutika idarubicinu a současně snižuje jeho toxicitu.

Dávkování a toxicita

L-theanin se obvykle užívá v dávkách 100-200 mg denně. Často se užívá s kofeinem, ale pro využití jeho léčivých účinků to není nutné. Jeho zklidňující účinky lze obvykle pocítit do hodiny po užití.

L-theanin má také velmi nízkou toxicitu. Ve studii na hlodavcích, kde se používal L-theanin, nebyly při denním užívání 4000 mg L-theaninu na kilogram tělesné hmotnosti po dobu 13 týdnů zjištěny žádné toxické účinky. Podobné výsledky ukázaly i další studie na zvířatech, kde nebyla zjištěna žádná toxicita ani při použití L-theaninu ve velmi vysokých dávkách. Užívání L-theaninu se zdá být bezpečné i u lidí, nebyla u něj zaznamenána žádná toxicita ani nežádoucí účinky. L-theanin má schopnosti snižovat krevní tlak, proto se doporučuje, aby se lidé užívající léky na krevní tlak před užíváním doplňků stravy s L-theaninem nebo před výrazným zvýšením spotřeby zeleného čaje poradili s lékařem.

Myšlenka na závěr

Nalezení způsobů, které nám pomohou zůstat nohama na zemi, zvládat stres, soustředit se a kvalitněji spát, je vítaným doplňkem našeho hektického a složitého moderního životního stylu. Vzhledem k narůstajícím problémům, jako jsou deprese a úzkost, nemusí být léky vždy nutné. Úlevy lze dosáhnout třeba tím, že se schoulíme do klubíčka s šálkem dobrého čaje.

Tento článek byl původně publikován na americké verzi Epoch Times.

Související témata