Nová analýza ukazuje, že tvrzení, které často opakují mainstreamová média, moderátoři obsahu sociálních sítí a ověřovatelé faktů, nejsou pravdivá. Tyto zdroje prohlašují, že soudní žaloby podané kampaní prezidenta Donalda Trumpa a republikány, byly soudy všeobecně zamítnuty, což je v rozporu s následujícími skutečnostmi.

Zjištění nutně nenaznačují, že kdyby všechny žaloby byly rozhodnuty předtím, než byl Joe Biden 7. ledna 2021 oficiálně vyhlášen vítězem prezidentských voleb, bývalý prezident Donald Trump by volby vyhrál.

Ani by se rozhodnutí soudu nutně nemuselo dotknout velkého počtu hlasů, které Biden získal ve sporných státech. Některá soudní vítězství se odehrála ve státech jako Colorado a Iowa, kde hlasování pro prezidentské kandidáty nebyla těsná.

Z 22 případů, které byly soudy projednány a v nichž bylo vydáno soudní rozhodnutí, zvítězili Trump a republikáni v 15 z nich. Vyplývá to z analýzy amerického občanského novináře Johna Droza, fyzika a obhájce životního prostředí.

Droz na základě toho uvádí, že Trump vyhrál dvě třetiny případů plně posouzených soudy.

Tři z 15 případů, jejichž rozhodnutí byla pro Trumpa příznivá, byly podány v den voleb 3. listopadu nebo po něm.

Droz a tým dobrovolníků prozkoumali soudní spisy a právními podrobnosti, aby vysledovali průběh 81 žalob, které byly podány v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2020. Žaloby byly sledovány v Drozově veřejně přístupné tabulce, která byla aktualizována k 6. únoru 2021.

Bohužel, Drozova zpráva obsahuje některé technické chyby.

Například ve věci Republikánská strana Pensylvánie vs. Boockvar, Et Al., 20A84 (Nejvyšší soud USA) Soudce Samuel Alito vydal příkaz, který byl příznivý pro Trumpovu kampaň. Soud uznal, že bylo v rozporu se zákonem umožnit voličům při sčítání poštovních a absenčních hlasovacích lístků, předložit důkaz totožnosti několik dní po volebním dni. Přestože soudce vydal příkaz, případ ještě nebyl projednán, a tak je nepřesné tvrdit, jak to činí Drozova zpráva, že věc byla „rozhodnuta ve věci samé“ a je „uzavřena”.

Z 81 žalob bylo 11 staženo nebo sloučeno a 23 bylo zrušených pro nedostatek oprávněnosti* [pro podání žaloby] nebo z jiných důvodů. Jak výsledky souboru 11 žalob, tak souboru 23 dalších by neměly být považovány za „výhry nebo prohry pro žádnou ze stran,” říká Droz, protože rozhodnutí o jejich stažení nebo zrušení „nemá nic společného s podstatou případu”.

Zbývá 47 případů. Z těchto 47 uvádí Drozova zpráva 22 dokončených žalob, u nichž soud vyslechl argumenty, posoudil důkazy a poté vydal rozhodnutí.

Z těchto 22 podle analýzy vyhráli Trump nebo republikáni 15 žalob a 7 prohráli.

Ve zbývajících 25 soudních sporech ještě nebylo pravomocně rozhodnuto.

To znamená, že Trump a republikáni „vyhráli většinu volebních případů z roku 2020, které byly plně projednány a rozhodnuty podle podstaty!“ uvádí Droz v prohlášení. „Je tohle to, o čem informují mainstreamová média?”


Mezi právní vítězství republikánů patří následující případy:

RNC vs. Miller, u soudu v Iowě, soudní spor, ve kterém Republikánský národní výbor vyhrál soudní zákaz ohledně absenčních volebních přihlášek.

RNC vs. Gill, u soudů v Iowě, kde Trumpova kampaň vyhrála soudní příkaz, který bránil okresnímu úředníkovi v distribuci a přijímání podepsaných formulářů obsahujících předtištěné informace.

Droz poznamenal, že pouze tři žaloby se týkaly nepřesností hlasovacích zařízení.

„Jedna z nich byla zamítnuta (kvůli soudní pravomoci), jedna byla zamítnuta (ačkoli nebylo povoleno žádné přezkoumání) a jedna je stále otevřená (přezkum zařízení byl povolen).”

„Pravděpodobným vysvětlením pro tak malé množství případů v těchto dvou oblastech je, že právní prokázání podvodu nebo manipulace s hlasovacími zařízeními jsou časově velmi náročné procesy, které vyžadují značnou vyšetřovací práci a dokumentaci. Před klíčovými body procesu (jako je hlasování sboru volitelů) na to prostě nebyl dostatek času.”

„Náš názor je, že veřejnost musí být mnohem lépe vzdělávána, pokud jde o otázku integrity voleb – a přesnější pochopení obsahu soudních žalob je toho klíčovou součástí,” vysvětluje Droz účel vydání souhrnné zprávy.

Krátký souhrn: 81 podaných žalob. 11 staženo nebo sloučeno. 23 zrušeno pro nedostatek oprávněnosti*. 22 dokončených žalob, z nichž Trump nebo republikáni 15 vyhráli a 7 prohráli. 25 soudních sporů ještě nebylo pravomocně rozhodnuto.

Původní článek byl vydán 7. února 2021. V českém překladu došlo 16. února 2021 ve 23:35 k opravě nadpisu. Jeho znění mohlo být vyloženo dvěma způsoby, z čehož jeden byl zavádějící. Zvolili jsme proto jinou formulaci.

článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


POZNÁMKA: * V angličtině se označuje termínem „lack of standing“, což znamená, že strana sporu nemá právo na to, aby soud rozhodoval o podstatě sporu, nebo o konkrétních otázkách. Více o problematice naleznete zde.


Typ –⁠ Sledujte náš krátký přehled zpráv týkající se USA z aktuálního dne: