Minulý měsíc vydal Výkonný výbor amerického kongresu pro Čínu (CECC) zprávu s názvem „Občanská společnost Hongkongu: Od otevřeného města k městu strachu“.

Na titulní stránce reportu jsou uvedena loga různých občanských organizací nebo skupin, které byly v posledních dvou letech rozpuštěny nebo zrušeny. Mezi tyto organizace patří Hongkongská konfederace odborových svazů (HKCTU), Hongkongská unie profesionálních učitelů (HKPTU), Stand News a Hongkongská aliance na podporu vlasteneckých demokratických hnutí Číny (HK Alliance).

CECC provedla rozhovory se 42 osobami, které v současné době nebo v minulosti žily v Hongkongu, včetně právníků, bývalých členů zákonodárné rady a univerzitních profesorů, a části 33 rozhovorů zveřejnila ve zprávě.

Rozhovory ve zprávě CECC odkrývají, jak potlačování ze strany Komunistické strany Číny (KS Číny) změnilo hongkongskou občanskou společnost. Odhalují problémy a politické pronásledování, kterému disidenti a zatčení čelí za veřejný odpor vůči hongkongské vládě. CECC se rovněž zabývala dopadem represí hongkongské vlády na obyvatele Hongkongu, včetně těch, kteří město opustili.

Někteří, s nimiž byly rozhovory vedeny, si přáli zůstat v anonymitě. Obávali se, že by mohli být obviněni ze spolčení se zahraničními silami podle zákona o národní bezpečnosti, což by mohlo ohrozit jejich rodiny, bývalé kolegy nebo aktivisty.

Zpráva tvrdí, že KS Číny v Hongkongu zcela zničila občanskou společnost. Během hnutí proti vydávání osob v roce 2019 dosáhl vývoj hongkongské občanské společnosti nového vrcholu. Režim však prostřednictvím hongkongské vlády a hongkongské policie udusil a umlčel vlivné občanské organizace, vedoucí představitele a odborníky.

CECC ve zprávě uvádí, že hongkongský zákon o národní bezpečnosti, který byl přijat v roce 2020, umožňuje úřadům stíhat demokraty a disidenty tím, že je obviňují z podvratné činnosti, separatismu a spolčení se zahraničními silami. Report rovněž zmiňuje osobu obviněnou na základě zákona z koloniální éry jen za to, že u soudu tleskala.

Režim také posílil dohled nad profesními organizacemi.

Nejmenovaný univerzitní profesor, který žije v Hongkongu, řekl: „Hongkong se změnil z otevřené společnosti na společnost, v níž jsou lidé sevřeni strachem. A ten strach je všeobjímající.“

Bývalý člen Legislativní rady předložil pádné důkazy o tom, že hongkongská vláda může snadno zasahovat do profesních skupin, a to nejen prostřednictvím licenčních a kvalifikačních požadavků, ale také prostřednictvím volebních správních rad. Režim také narušuje volby do rad organizované společenskými výbory.

Zpráva odhaluje způsoby, jakými hongkongské úřady kontrolují a manipulují právníky, učitele, sociální pracovníky, účetní a zdravotníky.

Jiný zákonodárce poukazuje na to, že „represe KS Číny proti Hongkongu jsou dnes mnohem závažnější než potlačování komunistických nepokojů britskou vládou, protože tehdy se o žádném zločinu nemluvilo“.

Bývalý redaktor, který pracoval přes 20 let v dnes již zrušených novinách Apple Daily, se svěřil, že hongkongská vláda vždy chtěla kontrolovat svobodu a nezávislost žurnalistiky v Hongkongu. Ale až v roce 2021 se přijala politická rozhodnutí, aby zlikvidovala „nekontrolovatelná“ média, jako byly například prodemokratické deníky Apple DailyStand News.

Dne 5. září hongkongské úřady na report amerického výboru reagovaly prohlášením, že se „důrazně ohrazují proti zprávě vypracované CECC“.

Překlad původního článku: J. S.