Milan Kajínek

17. 10. 2022

Analytický komentář

Reklamní plochy v pražském metru nyní poměrně masivně zobrazují plakáty propagující „výhody a hodnoty“, které přináší Evropská unie, pod heslem „EU jsi ty“. Na dotaz deníku The Epoch Times společnost Metrozoom, která reklamní nosiče provozuje, do doby zveřejnění článku neodpověděla, kdo je zadavatelem reklamní kampaně.

Motivy na reklamních plakátech kopírují kampaň, která běží na stránkách Evropské komise. (zdroj) Je tedy pravděpodobné, že zadavatelem může být nějaký z úřadů v gesci Evropské komise a finance na kampaň uvolňuje přímo komise. Teoreticky by se mohlo jednat i o nějaký úřad české vlády nebo neziskovou organizaci, což nyní není jasné.

Plakáty v metrech propagují slogany jako: „Demokracie, diverzita a ochrana klimatu“, „Stabilita, úcta a zelená transformace“, „Jednota, bezpečnost a obnovitelná energie“ nebo „Volný pohyb“ a další.

Kampaň na mě jako na diváka působí tak, že má posílit uvědomění občanů České republiky o „výhodách a hodnotách Evropské unie“ a vytvořit v nich hlubší uvědomění, že i oni jsou občany Unie a sdílejí její výhody a hodnoty.

Tuto kampaň doprovází Evropská komise na svých stránkách následujícím textem: „Demokracie, svoboda, rovnost, tolerance a solidarita. To jsou evropské hodnoty, které nás spojují. Ruská invaze na Ukrajinu také ukázala, že naše demokracie, naše ekonomika a naše energetická nezávislost jsou úzce propojeny. Zajistěme společně, abychom měli čistou, obnovitelnou energii – vyrobenou v Evropě. Těchto cílů můžeme dosáhnout pouze společným úsilím. Postavte se za naše hodnoty, abyste ochránili budoucnost svou i své rodiny, klima a planetu.“ (zdroj)

Kampaň propaguje program takzvané „diverzity“, genderové ideologie a „rozmanitosti sexuálních orientací“ (LGBTIQ+). Dále také říká, že energetickou nezávislost by podle Evropské komise měl zemím EU zajistit takzvaný Green Deal, v rámci kterého by mělo dojít k úplnému vyřazení uhelné těžby, uhelných elektráren, ale i elektráren atomových, které by nahradily elektrárny sluneční a větrné.

Green Deal

Politický program zvaný Green Deal, jehož obdoba existuje také ve Spojených státech, kde jej zavádí zejména Demokratická strana USA pod vedením Joea Bidena, je plán na kompletní změnu výroby energie.

Zmiňovaný Green Deal však kritizuje stále větší množství lidí, a to jak v EU, tak v USA. Kromě nestability výroby „zelené energie“ prostřednictvím slunečních a větrných elektráren je kritizována také „údajná ekologičnost“ a „levná energie“ tohoto systému výroby elektřiny.

Činnost slunečních a větrných elektráren závisí zcela na tom, zda svítí slunce nebo fouká vítr. Pokud se zatáhnou mraky nebo nefouká, nemohou elektrárny generovat žádnou energii. Výrobní továrny však potřebují stabilní dodávky energie a nemohou čekat, až vítr začne foukat nebo až se vyčasí. Tyto výkyvy by musely řešit elektrické baterie, které by dodávaly proud v době výpadků.

Výroba těchto elektráren spotřebuje množství materiálů od ocele přes beton a zejména baterií, a to vše zatěžuje přírodu těžbou i odpady. Zejména odpad baterií a starých solárních panelů je značný. Evropská komise chce, aby Evropa fungovala pouze na elektřinu, a ta, aby byla vyráběna výlučně z obnovitelných zdrojů. Podle kritiků se jedná o idealismus, který vytváří dojem „ekologičnosti, zodpovědnosti a ohleduplnosti k přírodě“, přičemž v praxi nemůže být těchto cílů ve skutečnosti dosahováno.

Evropská komise žádá, aby všechny automobily jezdily pouze na elektřinu, což by znamenalo vybudování kabelových rozvoden k nabíjecím stanicím po celých městech – výrobu kilometrů kabelů, milionů dobíjecích stanic, milionů nových elektromobilů a miliard baterií. Zejména pro výrobu baterií je třeba těžit množství materiálu ze země. Dojde tedy pouze ke změně těžby z jednoho materiálu na jiný, ale těžba bude muset nadále masivně pokračovat.

Kritici Green Dealu proto namítají, že se zaprvé nejedná o ekologické řešení a za druhé takový druh výroby energie nedokáže zabezpečit fungování továren a domácností dostatkem energie ani garantovat její dodávání bez výpadků. Jedná se také v praxi o extrémně nákladný systém, který nenaplňuje slib „levné energie“.

Green Deal je také některými kritiky označován jako „ideologie“, která se opírá o tvrzení, že za „globální oteplování je zodpovědná produkce oxidu uhličitého (CO2)“. (zdroj) Tato ideologie je spojená s přesvědčením, že produkce CO2 povede ke globální katastrofě, a proto je Green Deal nevyhnutelným krokem k „záchraně lidstva“.

Proč reklamní kampaň právě teď?

Průzkum veřejného mínění, který provedla Evropská komise prostřednictvím úřadu Eurobarometr v létě 2022, říká, že „důvěra občanů v EU vzrostla a že reakce EU na ruskou agresi proti Ukrajině má stále silnou podporu. Převážná většina občanů EU podporuje investice do obnovitelných zdrojů energie a opatření ke snížení závislosti EU na ruských zdrojích energie. Míra souhlasu s eurem dosáhla nejvyšší úrovně v historii. Evropané jsou však stále více znepokojeni hospodářskou situací v EU i ve své vlastní zemi.“ (zdroj)

Podle některých expertů nastane během letošní zimy v Evropě energetická krize, která bude mít dlouhodobý charakter a poškodí hospodářství řady zemí. V posledních volbách v některých zemích Unie došlo ke vzestupu pravicových stran, které jsou skeptické právě ke zmiňovaným programům a ideologiím, které současné vedení Unie protlačuje. Konzervativní pravicové strany zvítězily v Maďarsku, Švédsku, Polsku nebo Itálii.

Výše zmíněné faktory mohou být některými z faktorů, proč Evropská komise rozbíhá výše uvedenou reklamní kampaň.

Z průzkumu agentur Behavio a STEM a Institutu pro evropskou politiku Europeum v roce 2019 vyplynulo, že většina Čechů chce v Evropské unii zůstat a s členstvím v EU je spokojena. Okamžitě odejít z Unie by chtěla jen zhruba desetina Čechů. (zdroj)

V České republice aktuálně propaguje odchod z Unie několik nevládních projektů, jako vystoupit.eu nebo odchod.eu a další. Mezi nejsilnějšími parlamentními stranami je pro vyvolání referenda o odchodu z Unie strana SPD.

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat v roce 2024. Půjde o první volby do Evropského parlamentu plánované po vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy
Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy

Tucker Carlson v rozhovoru s Nayibem Bukelem konstatuje, že pokud se malá a chudá země jako Salvador dokázala bez mezinárodní pomoci zbavit násilí a organizovaného zločinu, dokáže to i každý jiný stát.

Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění
Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění

Nejlepší snímky Mléčné dráhy pořízené po celém světě.

Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře
Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře

Dlouholeté klišé říká, že každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale stejně tak je pravdivý i opak.

Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích
Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích

Čeští fanoušci by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích - na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala
Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala

Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem.