„Trpíme totální krizí elit. Na zodpovědná místa se dostávají lidé, kteří žádnou zodpovědnost vůči naší zemi nebo vůči jejímu obyvatelstvu necítí. Jsou to velmi často amatéři a je to hrozně vidět,“ říká ekonomka doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Politika současné vlády v duchu „oblečte si svetr a šetřete“ je podle ní zpupnost, protože vzhledem k dostatečné výrobě elektrické energie neexistuje racionální důvod, abychom u nás měli energetickou chudobu.

„Obávám se, že vláda si vůbec neuvědomuje nebo nechce uvědomit, že pádivá inflace tohoto charakteru se netýká jen nějakých 20 % lidí s nejnižšími příjmy. Bezesporu hovoříme o drtivé většině společnosti, problémy má i podstatná část té takzvané střední třídy. Stejně tak vláda nevidí ty obrovské dopady, které to může mít na strukturu naší ekonomiky,“ vysvětluje.

Se zmíněnou nekvalitou elit souvisí podle Švihlíkové i snahy o znovuzavedení cenzury a omezení svobody slova, jako je návrh zákona „na omezení šíření dezinformací“ z dílny ministerstva vnitra. „Ve chvíli, kdy je ta nekvalita tak patrná a nese své hodně zkažené plody, hledají nástroje, jak se udržet u moci. Jak ví každý totalitní režim, kontrola informačního prostoru je základ. Mít represivní moc nad tím, kdo co říká, je variace na stejné téma, které už jsme tady zažili mockrát,“ shrnuje s tím, že musíme diskutovat. Nejvíce o věcech, které jsou tabu, protože když si nepojmenujeme správně problém, nemůžeme ho řešit. „Můžete si v novinách psát, že vláda má lépe komunikovat a vysílat lepší signály, ale socioekonomická realita je neúprosná a vždycky vás dožene,“ říká Švihlíková.

Rozhovor pro Svědomí národa

To nejhorší máme ještě před sebou

Prognóza Ilony Švihlíkové ohledně vývoje české ekonomiky v krátkodobém a střednědobém horizontu není příliš optimistická. „Obávám se, že to nejhorší máme ještě před sebou… Pro tak průmyslovou zemi jako jsme my je zásadní i téma možné deindustrializace, tedy omezení průmyslových kapacit v rámci ČR,“ říká mimo jiné Švihlíková, která je k vývoji české ekonomiky v posledních dekádách kritická dlouhodobě a je také autorkou knihy Jak jsme se stali kolonií. V ní před sedmi lety shrnula vývoj české ekonomiky od doby před listopadovou revolucí po současnou pozici „montovny“ s levnou pracovní silou.

„V Německu si schválili velkou pomoc pro firmy a někdo říká, že z toho budou mít prospěch i jejich české dcery. Já se spíš obávám, že německé firmy budou mít díky té pomoci velkou výhodu oproti konkurenčním firmám a je možné, že si řeknou, že u nás skoupí to, co tu ještě zbyde,“ popisuje Švihlíková.

Kdo je doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., spoluzakladatelkou webového magazínu !Argument a spoluzakladatelkou nově vzniklého spolku Svatopluk. (casopisargument.cz)

Česká ekonomka, děkanka Vysoké školy obchodní na Panevropské univerzitě. Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zde pokračovala i v doktorském studiu na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů, kde se věnovala politickým aspektům globalizace. Z pozice odborné asistentky na VŠE přešla na Vysokou školu obchodní. Tam působí dodnes.

Jejím hlavním oborem jsou makroekonomie, mezinárodní ekonomické vztahy, globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a daňová problematika v kontextu souvislostí mezi ekonomikou a politikou. V roce 2011 dokončila habilitační řízení a získala titul docent na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici.

Ilona Švihlíková je autorkou či spoluautorkou řady odborných publikací, včetně výše zmíněné knihy Jak jsme se stali kolonií. Je aktivní i v publicistické oblasti. Publikuje v různých médiích a je spoluzakladatelkou webového magazínu !Argument a spoluzakladatelkou nově vzniklého spolku Svatopluk, který sdružuje kritiky současné verze takzvané liberální demokracie. Spolek chystá přednášky, konference, výlety, kulturní představení a další aktivity a svým názvem odkazuje k prutům velkomoravského knížete Svatopluka.

„Když má člověk nějakou znalost, tak má morální povinnost to říct. Možná jsem v tomhle ohledu hrozně naivní, ale říkám, že existuje něco jako veřejná odpovědnost intelektuála. Nedokážu být zticha a jít jen tak s proudem. Nikdy jsem to nedělala, dělat nebudu a celý život s tím mám problémy,“ odpovídá Ilona Švihlíková se smíchem na otázku, co ji osobně pudí nemlčet.