Podle nejnovějších údajů (pdf) trpí nespavostí téměř třetina Američanů a přibližně třetina z nich si tento stav léčí sama. Nový vědecký výzkum zjistil, že cena, kterou platí za dobrý spánek, může být až příliš vysoká.

Léky na spaní jsou spojeny s 80%  zvýšením rizika demence

Během průzkumu, který sledoval přibližně 3 000 starších dospělých bělochů a černochů bez demence po dobu průměrně devíti let, se zjistilo, že u bělošských účastníků, kteří často užívali léky na spaní, bylo riziko vzniku demence o 79 % vyšší než u těch, kteří je užívali zřídka.

Během studie se u 20 % účastníků projevila demence a vědci navíc zjistili, že běloši užívají léky na spaní trojnásobně častěji než černoši. Běloši také mnohem častěji užívali léky na spaní, jako jsou benzodiazepiny, trazodon a „léky Z“, mezi které patří zopiklon, eszopiklon, zaleplon a zolpidem (Ambien).

„Již delší dobu víme, že některé léky na spaní, jako jsou benzodiazepiny, jsou spojeny se zvýšeným rizikem demence,“ řekl deníku The Epoch Times Percy Griffin, držitel doktorátu z molekulární buněčné biologie, který je ředitelem vědeckého oddělení Alzheimerovy asociace.

Ilustrační foto (Gerd Altmann/Pixabay)

„Bylo zjištěno, že benzodiazepiny účinkují jako anticholinergikum, které zvyšuje riziko demence,“ řekl. Anticholinergika jsou špatná pro spánek i funkci mozku.

„Signalizace acetylcholinu je u lidí s Alzheimerovou chorobou už nyní nedostatečná a další blokování těchto receptorů způsobuje u pacientů, které mám, delirium a může rovněž zvýšit riziko demence,“ uvedl Dr. Alex Dimitriu, který je držitelem dvojí atestace v oboru psychiatrie a spánkové medicíny a je zakladatelem Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine.

„Pro všechny ostatní je krátkodobé užívání přípustné, ale je lepší se mu vyhnout,“ radí Dr. Dimitriu a dodává: „Anticholinergní léky mohou pozměnit architekturu spánku a snížit REM spánek.“

Z výzkumů vyplývá, že pacienti s demencí, kterým byly předepsány vyšší dávky zetkových léků, byli také častěji hospitalizováni, častěji navštěvovali svého ošetřujícího lékaře a byly jim častěji předepisovány antipsychotika, antidepresiva a dokonce i antibiotika.

Mezi účastníky černé pleti, kteří užívají léky na spaní v podstatně menší míře, byla u častých uživatelů podobná pravděpodobnost vzniku demence jako u těch, kteří léky neužívali nebo užívali jen zřídka.

Podle vedoucího autora výzkumu Yue Lenga, který získal doktorát z epidemiologie a působí na Kalifornské univerzitě v San Fransiscu na katedře psychiatrie a behaviorálních věd a na Weillově institutu pro neurovědy, mohou být tyto rozdíly způsobeny socioekonomickým statusem.

„Černošští účastníci, kteří mají přístup k lékům na spaní, mohou být vybranou skupinou s vysokým socioekonomickým statusem, a tedy větší kognitivní rezervou, díky níž jsou méně náchylní k demenci,“ uvedla. „Je také možné, že některé léky na spaní byly spojeny s vyšším rizikem demence než jiné.“

Předchozí výzkumy prokázaly, že černoši uváděli užívání léků na spaní na předpis i bez předpisu méně často než běloši. To mohlo u této populace působit jako ochranný faktor.

Dobrá noc – ale za jakou cenu?

Léky na spaní, jako je Ambien, mohou jistě pomoci usnout. „Otázka však zní: za jakou cenu?“ ptá se Dr. Dimitriu. „Jako spánkový lékař a psychiatr se zabývám poměrně velkým množstvím nespavosti a k této otázce se vracím neustále.“

Zároveň však samotný nedostatek spánku může způsobovat kognitivní problémy. Studie z roku 2018zkoumala více než 50 tisíc účastníků a zjistila skoro dvojnásobné riziko demence u dospělých i mladších pacientů s diagnózou primární nespavosti.

Nespavost je také dobře známým příznakem u osob, které trpí demencí.

„Jakákoli studie, která se snaží spojit nespavost a demenci, má však hned na začátku jednu fatální chybu: určit, zda osoby označující se za nespavce, nemají ve skutečnosti nediagnostikovanou časnou demenci,“ uvedl Dr. Bibhuti Mishra, primář neurologického oddělení Long Island Jewish Forest Hills, které je součástí Northwell Health v New Yorku.

Ilustrační foto (Gerd Altmann/Pixabay)

„Stejnou neodstranitelnou vadou trpí i studie, které se snaží zkoumat vliv anticholinergik na rozpoznávací schopnosti,“ dodal a upozornil na důležité omezení Lengovy studie: V době náboru do studie nebyl zahrnut dobře známý rizikový faktor demence, gen APOE4.

Existují však i výzkumy, například rozsáhlá studie z roku 2020, které dospěly k závěru, že tyto léky mohou mít dokonce ochranný účinek, a to prostřednictvím zlepšení spánku.

Melatonin a další „zázračné“ přípravky na spaní

Kromě benzodiazepinů a „zetkových“ léků používají lékaři k léčbě poruch spánku také melatonin. Jedná se o běžný, volně prodejný prostředek na spaní, který zatím není spojován s poklesem kognitivních funkcí. Neprokázal však ani žádné přínosy pro osoby žijící s poruchami kognitivních funkcí.

Ilustrační foto /wikimedia

Obsáhlá souhrnná studie z roku 2015 zjistila, že melatonin sice pomohl při nespavosti u lidí s demencí, ale zlepšení spánku nevedlo ke zlepšení kognitivních funkcí. Nebyly však také zjištěny žádné závažné vedlejší příznaky ani důkazy o zhoršení kognitivních funkcí v důsledku užívání melatoninu.

Bylo také prokázáno, že melatonin je prospěšný při večerní zmatenosti, což je dezorientace, která často vzniká u lidí s demencí ve večerních hodinách. 

Pro zlepšení spánku existují i jiné než lékařské metody a mnoho případů nespavosti je způsobeno faktory, mezi které patří stres a špatné spánkové návyky. „Všem svým pacientům říkám, aby vypínali počítače ve 22 hodin, vrátili se ke čtení knih a snažili se usnout před půlnocí,“ říká Dr. Dimitriu. 

„Zklidnění a čtení před spaním, bez obrazovek, funguje až zázračně skvěle,“ doporučuje lékař a dodává, že pomáhá rovněž dodržovat pravidelné doby spánku a bdění, protože „tělo a spánek milují rytmus“.

„Snížení stresu a léčba úzkosti, pokud je přítomna, může také výrazně zlepšit kvalitu spánku. Cvičení a meditace jsou také velmi užitečné,“ uzavírá Dr. Dimitriu.

anglického originálu na The Epoch Times přeložila K. K.