Milan Kajínek

7. 11. 2023

Během návštěvy kanadského právníka Davida Matase v Praze jsem měl možnost účastnit se několika jeho schůzek. Zde se pokusím shrnout některé jeho hlavní postřehy týkající se současné Číny a lidskoprávní problematiky tamní transplantační chirurgie.

Čína v roce 2019 během pravidelného reportování o stavu lidských práv v rámci Rady OSN pro lidská práva motivovala řadu zemí, aby se do diskuse o stavu lidských práv v Číně přihlásila a podpořila ji pozitivním proslovem, vysvětloval kanadský právník David Matas na schůzkách s českými zákonodárci.

Protože je čas na reportování omezen na 3,5 hodiny, s každou přihlášenou zemí se čas na jednotlivá vystoupení zmenšuje.

Každá přihlášená země by měla dostat podle pravidel OSN stejný časový úsek, a tak čínský režim nakonec dosáhl toho, že do diskuse vstoupilo takové množství zemí, že se čas na jeden příspěvek zmenšil na 45 sekund. Zástupce každé země tedy mohl říci pouze několik vět.

O této „taktice“ hovořil právník David Matas, nominovaný na Nobelovu cenu míru, minulý týden s některými českými poslanci a senátory.

Podle Matase je důležité, aby příští rok, konkrétně 23. ledna 2024, až bude otevřena další diskuse Rady OSN pro lidská práva nad situací v Číně, zazněla upozornění o stále probíhajícím zneužívání vězňů svědomí v Číně k orgánovým transplantacím.

Zástupce České republiky by na půdě OSN mohl tuto problematiku podle Matase zmínit.

David Matas to prohlašuje z postu spoluautora první vyšetřovací zprávy, která odhalila „státem řízené zneužívání“ zadržovaných příznivců meditační praxe Falun Gong jako nedobrovolných dárců orgánů ke komerčním transplantacím.

Zprávu nazvanou Bloody Harvest (Krvavá sklizeň) sepsal v roce 2006 společně s bývalým kanadským ministrem zahraničí Davidem Kilgourem. Výsledky jejich vyšetřování a nahrávky telefonních hovorů z Tchaj-wanu do více než dvaceti čínských nemocnic prokazovaly, že nemocnice využívají vězněné následovníky Falun Gongu jako zdroje orgánů. Jejich zpráva byla v průběhu let rozšiřována a vznikaly také další nezávislé vyšetřovací skupiny.[1]

Čínští lékaři říkají, že příkaz vydal předseda Ťiang Ce-min

Po zveřejnění zprávy Bloody Harvest v tiskové galerii kanadského parlamentu se do vyšetřování zapojily mimo jiné různé nevládní organizace. Jedna z nich, WOIPFG, přinesla několik telefonních nahrávek, v nichž vysoce postavení zaměstnanci čínského zdravotního systému prohlašují, že využívají příznivce Falun Gongu jako dárce orgánů a že k tomu dal příkaz přímo předseda Komunistické strany Číny Ťiang Ce-min.

Jedním z telefonních rozhovorů je kontakt vyšetřovatele s generálmajorem Pajem Šu-čungem (Bai Shuzhong), který v letech 1998–2004 zastával vysokou funkci v oblasti zdravotnictví na oddělení Generální logistiky Lidové osvobozenecké armády. V září 2014 bylo nahráno tvrzení, že během svého působení v úřadu předseda Ťiang Ce-min osobně nařídil odebírání orgánů následovníkům Falun Gongu.

Pro objasnění kontextu telefonního hovoru, vyšetřovatel telefonuje pod smyšlenou identitou a vydává se za člena zvláštního vyšetřovacího týmu, který v té době vyšetřoval vysokého straníka Po Si-laje (Bo Xilai).

Vyšetřovatel: „Když jste byl ředitelem zdravotnického oddělení generálního logistického oddělení LOA, byl to příkaz Wang Keho, tehdejšího ředitele generálního logistického oddělení LOA, ohledně odebírání orgánů zadrženým lidem z Falun Gongu pro transplantace orgánů? Nebo to přišlo přímo od Ústřední vojenské komise?“

Paj Šu-čung: „Tehdy to byl předseda Ťiang. Existoval pokyn, tedy začít provádět tuto věc, kterou je transplantace orgánů. Měl bych říct, že to nebyla jen armáda, kdo prováděl transplantace ledvin.“

Vyšetřovatel: „Získali jsme také nějaké informace, to znamená, že tehdy byla společná logistická oddělení (vojenských oblastí) zodpovědná za zadržení skupiny lidí z Falun Gongu jako dárců orgánů, je to tak?“

Paj Šu-čung: „Alespoň tak jsem si to pamatoval, tehdy, poté, co prezident Ťiang vydal pokyn, jsme všichni dělali spoustu práce proti Falun Gongu. Protože v té době Ťiang věnoval této otázce velkou pozornost a bral ji velmi vážně.” (Záznam hovoru ke stažení MP3; přepis ke stažení pdf)

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Si Gross)

Další důkazní nahrávkou je rozhovor s doktorem z nemocnice Tongji při Huazhong University of Science and Technology. Byla pořízena 12. října 2015 a obsahuje prohlášení lékaře, že k provádění odebírání orgánů zadržovaných příznivců Falun Gongu bylo třeba mít „písemné dokumenty vydané státem“.

Takové dokumenty podle doktora existovaly a byly schváleny předsedou komunistické strany Ťiang Ce-minem. (Záznam hovoru ke stažení MP3; přepis ke stažení pdf)

Dalším, kdo existenci nařízení vůdce komunistické strany potvrdil, byl vedoucí lékař z patologického oddělení se specializací na játra v nemocnici Zhongshan Affiliated Fudan University. Dokonce přímo potvrdil výše zmiňované prohlášení generálmajora Paj Šu-čunga.

8. února 2015 lékař Tchan Jün-šan (Tan Yunshan) na nahrávce telefonního rozhovoru říká, že „všechna játra, která byla použita při transplantacích jater prováděných v současnosti, pocházejí ze ,zdroje‘. Samozřejmě víme, kdo byli dárci, pokud jde o to, zda tito dárci byli následovníci Falun Gongu nebo ne, to není naše starost. Pokud orgány splňují naše standardy, je nám jedno, kdo jsou dárci.“

Vyšetřovatel se zeptal, zda ví, že generálmajor Paj Šu-čung „přiznal, že Ťiang Ce-min nařídil odebírání orgánů žijícím praktikujícím Falun Gongu za účelem transplantace“, a pak se jej dotázal: „Takže každá nemocnice provádí operace podle této politiky?“

„Ano, to je pravda,“ odpovídá lékař Tchan Jün-šan. (Záznam hovoru ke stažení MP3; přepis ke stažení pdf)

Monitorování transplantační turistiky do Číny z EU

Chirurgický tým provádí operaci hrudníku. Ilustrační foto. (Envato)

Podle Davida Matase je v Evropě „nefunkční systém“ hlášení a monitorování transplantační turistiky ze zemí EU do Číny, respektive vůbec neexistuje. Podle Matase sice vznikla Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány a Česká republika ji ratifikovala, ale v praxi neexistuje zavedený systém, do kterého by lékaři museli ze zákona povinně hlásit, že pacienti odcestovali do Číny za účelem podstoupení transplantace orgánů.

Proto právník pokládá otázku, jak mohou vlády zemí EU vědět, jak početná transplantační turistika do Číny ze zemí EU probíhá, pokud žádný zákon doktory ani pacienty nezavazuje, aby tyto konkrétní informace hlásili, a není ani systém, kam by je zapisovali. Podle Matase je třeba vytvořit systém hlášení a zákony, které budou hlášení vyžadovat.

Jako příklad uvádí skutečnost, že v jeho rodné zemi Kanadě je například lékař povinen hlásit zranění střelnou zbraní. Dále je lékař povinován hlásit zjištěné násilí na dítěti a další věci. Právní systém je tedy podle Matase již schopen a připraven dát lékařům výjimku pro takovéto „prolomení“ lékařského tajemství a zbývá do seznamu pouze zcela opodstatněně dodat povinnost hlásit uskutečnění transplantace v zahraničí. A to zejména v zemích, které jsou „problematické“, jako Čína.

Co může nyní mezinárodní společenství v Evropě podle Davida Matase dělat, je zasadit se o zprovoznění systému monitorování transplantační turistiky do Číny a vznést problematiku na radě OSN pro lidská práva.

Zhroutí se „čínské gestapo“ po smrti svého zakladatele? Historie Úřadu 610
Nechvalně proslulá tajná policie nacistického Německa (gestapo) je dávno pryč, ale jak to je s dnešní organizací, kterou nazval renomovaný čínský advokát Kao Č-šeng „čínské gestapo“, jehož jediným posláním je tvrdě pronásledovat nevinné civilisty, považované za nepřátele státu? Agentura, o které je řeč, se jmenuje Úřad 610 a byla založena v roce 1999. Více…

Poznámky:

[1] Mezinárodní soudní tribunál konaný v Londýně (2018–2019) China Tribunal, předsedal soudce sir Geoffrey Nice QC, v pondělí 17. června 2019 vynesl konečný rozsudek on-line (anglicky).

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China; David Kilgour a David Matas (2007) on-line (anglicky).

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update; Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky).

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky).

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa, on-line (anglicky).

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně, on-line (anglicky).

Související články

Do Rady OSN pro lidská práva byli zvoleni noví členové. Znovu jsou v ní Čína a Kuba
Do Rady OSN pro lidská práva byli zvoleni noví členové. Znovu jsou v ní Čína a Kuba
Čínští chirurgové „usmrtili množství vězňů vyjmutím jejich srdce“, uvádí studie publikovaná v transplantačním žurnálu AJT
Čínští chirurgové „usmrtili množství vězňů vyjmutím jejich srdce“, uvádí studie publikovaná v transplantačním žurnálu AJT
Mezinárodní summit vyzývá vlády a veřejnost, aby pomohly zastavit nedobrovolné odběry orgánů v Číně
Mezinárodní summit vyzývá vlády a veřejnost, aby pomohly zastavit nedobrovolné odběry orgánů v Číně
Benedict Rogers: 83 globálních značek je provázáno s nucenými pracemi v Číně
Benedict Rogers: 83 globálních značek je provázáno s nucenými pracemi v Číně
Vliv Komunistické strany Číny v mezinárodních organizacích
Vliv Komunistické strany Číny v mezinárodních organizacích
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 2. část: Globální ambice Komunistické strany Číny
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 2. část: Globální ambice Komunistické strany Číny
Sebevražda čínského chirurga přitahuje pozornost k pochybnému modelu orgánových transplantací
Sebevražda čínského chirurga přitahuje pozornost k pochybnému modelu orgánových transplantací
„Zpeněží úplně všechno.“ Experti tvrdí, že Peking udělal z porušování práv průmysl
„Zpeněží úplně všechno.“ Experti tvrdí, že Peking udělal z porušování práv průmysl
Západní firmy se podílejí na nucených odběrech orgánů v Číně, vyvážejí tam 90 % vybavení k transplantacím
Západní firmy se podílejí na nucených odběrech orgánů v Číně, vyvážejí tam 90 % vybavení k transplantacím
Mezinárodní tribunál vynesl rozsudek – čínské nemocnice zneužívají vězně svědomí k transplantacím
Mezinárodní tribunál vynesl rozsudek – čínské nemocnice zneužívají vězně svědomí k transplantacím
Mezinárodní sdružení expertů upozorňuje na státem posvěcené odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně: Zpráva
Mezinárodní sdružení expertů upozorňuje na státem posvěcené odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně: Zpráva