Frank Fang Milan Kajínek

a 8. 12. 2022

Čínská agentura podobná gestapu po smrti svého zakladatele pod drobnohledem

Nechvalně proslulá tajná policie nacistického Německa (gestapo) je dávno pryč, ale jak to je s dnešní organizací, kterou nazval renomovaný čínský advokát Kao Č-šeng „čínské gestapo“, jehož jediným posláním je tvrdě pronásledovat nevinné civilisty považované za nepřátele státu? Agentura, o které je řeč, se jmenuje Úřad 610 a byla založena v roce 1999.

Činnost Úřadu 610 podrobně sledují nevládní organizace již řadu let a nyní se opět dostává pod drobnohled, protože jeho zakladatel zemřel. Byl jím bývalý vůdce komunistické strany Ťiang Ce-min. Ve věku 96 let skonal v důsledku leukémie a selhání mnoha orgánů. Jeho smrt byla ohlášena 30. listopadu 2022.

Pojďme se podívat na neobvyklé okolnosti, za kterých byla tato mocná mimosoudní agentura založena a jaké škody obyvatelům Číny napáchala.

Její počátky mají kořeny v nevraživosti, kterou vůdce Ťiang Ce-min choval vůči duchovnímu hnutí Falun Gong, které se v Číně začalo rozvíjet během jeho vlády v letech 1992 a 1999. Metoda Falun Gong, kterou představil pan Li Hongzhi ve městě Čchang-čchun v severozápadní Číně, obsahuje pět meditativních cvičení, nauky o morálních ctnostech a zušlechťování charakteru.

Takovéto praxe mají v Číně tisíciletou tradici ve školách taoismu a buddhismu a jsou nedílnou součástí tradiční čínské kultury. Nutno ovšem dodat, že jsou součástí tradiční kultury, která byla v čínské společnosti udržována před nástupem komunismu. Komunistická strana během své vlády tradiční kulturu záměrně mýtila a vyhlazovala v řadě politických kampaní a nahrazovala ji vlastní ideologií.

Lidé okolo Ťiang Ce-mina jej popisovali jako člověka závistivého a ctižádostivého. Proto někteří pozorovatelé uvádějí, že sledoval masový vzestup popularity tradiční praxe pro rozvoj těla a mysli a jejího zakladatele se značným znepokojením, v době, kdy to měl být on, kdo je na „nejdůležitějším vrcholu společnosti“.

tiang ce-min
Bývalý čínský diktátor Ťiang Ce-min ve Velké síni lidu v Pekingu 8. listopadu 2012. (Feng Li / Getty Images)

Od roku 1992 se Falun Gongu začalo po celé Číně věnovat na 100 milionů lidí. Někteří zahraniční pozorovatelé situaci označovali jako „návrat tradiční kultury“ do čínské společnosti. Ve stejné době měla komunistická strana pouze 60 milionů členů a komunistická ideologie už nebyla výrazně oblíbena ani mezi členy strany.

Ťiang Ce-min a lidé v jeho mocenské frakci začali od roku 1994 postupně prosazovat stále přísnější restrikce proti Falun Gongu. Došlo i na zákaz vydávání literatury a pokutování za účast na veřejných cvičeních. Tehdy Falun Gong cvičily stovky až tisíce lidí společně v parcích nebo na náměstích velkých měst. Celá Čína jasně vnímala, že se sto miliony lidí po celé zemi se obrací zpět k tradiční kultuře.

„Ťiang Ce-min v tom viděl hrozbu pro přežití komunistické strany, která nemohla tolerovat existenci společenské struktury, která je mimo její kontrolu,“ napsal francouzský vojenský think tank ve zprávě zveřejněné v loňském roce.

Tehdejšího vůdce tento vývoj silně znepokojoval a znepokojoval ho také fakt, že se Falun Gongu věnuje 30 % členů komunistické strany a že ve Stálém výboru politbyra, nejvyšším orgánu komunistické strany, nemá oporu pro vydání zákazu Falun Gongu.

To byly důvody, které ho vedly k tomu, aby 10. června 1999 ustanovil Úřad 610*, do jehož čela postavil svého člověka – Luo Kana, jednoho z členů politbyra.

O něco více než měsíc poté zahájil Ťiang Ce-min oficiální kampaň na potlačení Falun Gongu, a vyhlásil, že jej „rozdrtí“ do tří měsíců. Začalo masové zatýkání, pokutování, zinscenované soudní procesy a internování příznivců Falun Gongu do pracovních táborů.

Úřad 610 zřídil své kanceláře a pobočky po celé Číně, včetně státních podniků a univerzit. Samotná jeho existence je však i podle čínského právního systému nezákonná, protože nikdy nebyl schválen Všečínským shromážděním lidových zástupců, čínským zákonodárným orgánem s gumovým razítkem, ani 24členným politbyrem složeným ze stranických elit.

Přesto má tento úřad obrovskou moc a vliv na téměř všechny vládní agentury, včetně orgánů činných v trestním řízení, soudů, prokuratury a justici.

Úřad 610 byl obviněn ze spáchání celé řady zločinů proti příznivcům Falun Gongu, včetně únosů, nezákonného zadržování, mučení a státem schvalovaných nucených odběrů orgánů vězněným příznivcům Falun Gongu.

Počet zaměstnanců úřadu 610 není veřejně znám, ale jeho činnost zaznamenávají zahraniční nevládní organizace. Sarah Cooková, ředitelka výzkumu pro Čínu, Hongkong a Tchaj-wan z neziskové organizace Freedom House, v roce 2011 odhadla, že podle extrapolace údajů na základě čísel na úrovni okresů na internetových stránkách místních úřadů pracuje pro Úřad 610 nejméně 15 000 úředníků.

Čínský režim poskytl úřadu významné finanční prostředky. V roce 2017 odhadla organizace Freedom House roční rozpočet všech poboček Úřadu 610 v Číně na přibližně 879 milionů jüanů (asi 135 milionů dolarů).

Úřad 610 odvozoval svou autoritu ze spojení s takzvanou Komisí pro politické a právní záležitosti (PLAC), což byl v době založení úřadu mocný stranický orgán. Komise byla řízena úředníky loajálními Ťiang Ce-minovi a měla pod kontrolou celý čínský bezpečnostní aparát. Tato komise dnes stále existuje, i když byla její moc za vlády současného čínského vůdce Si Ťin-pchinga oslabena.

V letech 1999–2012 stáli v čele Úřadu 610: Li Lan-čching, Luo Kan a Čou Jung-kchang přičemž Luo a Čou stáli zároveň v čele PLAC.

Čou Jung-kchang ve Velké síni lidu 3. března 2011 v Pekingu. (Feng Li / Getty Images)

Z interních dokumentů, které získal deník The Epoch Times, vyplývá, že Úřad 610 byl v letech 2018 až 2019 zrušen a jeho funkce byly sloučeny do jiných orgánů komunistické strany, včetně PLAC a Ministerstva veřejné bezpečnosti.

„Od sloučení v roce 2018 převzal Úřad 4 [Ministerstvo veřejné bezpečnosti] povinnosti a funkce bývalého Ústředního úřadu 610,“ napsalo Informační centrum Falun Dafa ve zprávě zveřejněné v květnu 2022. „Odkazy na Úřad 610 se nadále objevují na některých místních webových stránkách a na internetových účtech obětí, ale mnohem méně často než v minulosti.“

Zpráva také uvádí, že od roku 1999 bylo zadrženo „několik milionů“ příznivců Falun Gongu.

„Existuje nejméně 100 000 případů mučení zdokumentovaných stránkou Minghui.org a je důvod se domnívat, že skutečný počet je několikanásobně vyšší,“ dodává zpráva.

Osobní zkušenosti

Obětem represí, které v průběhu let Úřad 610 vedl, se tu a tam podaří své zážitky dostat do zahraničí. Níže nabízíme některé části výpovědí, které popisují chování zaměstnanců této mimosoudní agentury, kteří vystupují jako beztrestní.

„Když není nikdo nablízku, nikdo se nedozví, jestli jsem vás ubil k smrti,“ řekl Wang Sin jedné ze svých obětí. Wang pracoval na okresní pobočce Úřadu 610 v severovýchodní čínské provincii Šan-tung, podle výpovědí místních lidí byl známý tím, že své oběti brutálně bil, a když drželi protestní hladovku, podroboval je nucenému krmení.

Čeng Kuo-lun, který pracoval na krajské pobočce Úřadu 610 ve středočínském městě Čchung-čching, sdělil v roce 2015 jednomu z pronásledovaných lidí: „Mohl bych tě hodit do kurzu vymývání mozků. Zítra je Nový rok a až do lunárního čínského nového roku byste neměli klid.“

Sie Š’-nung z Úřadu 610 ve městě Čcheng-tu v jihozápadní Číně podle svědků prohlásil: „My se zákonem neřídíme.“

Insideři

Zajímavé je, že někteří bývalí zaměstnanci Úřadu 610 sami vystoupili a odhalili podrobnosti o tom, co dělali při pronásledování praktikujících Falun Gongu a jak úřad funguje.

Jedním z nich je Chao Feng-ťün, který kdysi pracoval pro Úřad 610 v rámci Úřadu národní bezpečnosti v severočínském městě Tchien-ťin, a který v roce 2005 uprchl do Austrálie, protože se již nechtěl podílet na pronásledování.

Chao v roce 2005 uvedl, že někteří z jeho bývalých spolupracovníků považovali pronásledování za způsob, jak si vydělat peníze.

„V Úřadu 610 byli samozřejmě lidé, kteří pracovali velmi tvrdě, protože čím více praktikujících Falun Gongu zatkli, tím větší bonus dostali,“ uvedl Chao.

Ještě výnosnější než zatýkání v Číně bylo shromažďování zpravodajských informací o zahraničních příznivcích Falun Gongu. Podle Chaa Feng-ťüna mohly mít základní informace o jejich osobním životě, pokud byly považovány za cenné, hodnotu až 50 000 jüanů (asi 7 200 dolarů).

Úřad 610 nabízel velké peníze těm, kteří byli ochotni práci přijmout. Podle uniklých dokumentů, které získal deník The Epoch Times, měli zaměstnanci pracující v roce 2018 v regionálním Úřadu 610 ve městě Char-pin na severovýchodě Číny průměrný roční plat asi 200 000 jüanů (asi 28 400 dolarů), což bylo přibližně sedmkrát více než činil průměrný plat obyvatel města v daném roce.

Aby komunistická strana povzbudila policisty k zatýkání většího počtu věřících, zavedla také systém kvót. Podle internetového časopisu Bitter Winter, který informuje o náboženském pronásledování v Číně, Úřad národní bezpečnosti ve městě Ta-lien na severovýchodě Číny stanovil v roce 2018 pro policejní stanice ve své jurisdikci „čtvrtletní plán hodnocení výkonu“ v boji proti náboženskému vyznání.

„Hodnocení je založeno na stobodovém systému, přičemž každému zatčenému věřícímu je přiděleno konkrétní skóre v závislosti na jeho víře,“ uvádí stránka Bitter Winter.

Policisté stojí na stráži před budovou lidového soudu č. 2, kde byl 22. prosince 2015 v Pekingu odsouzen právník Pchu Č’-čchiang, který se zabývá lidskými právy. (Greg Baker / AFP via Getty Images)

Policejní stanice získala 10 bodů za zatčení příznivce Falun Gongu a 5 bodů za jeho uvržení do vazby. Každý šéf stanice mohl kvůli nesplnění kvóty přijít o práci.

K napomáhání státním represím jsou vybízeni i běžní občané. Komunistická strana odměňuje ty, kteří jsou ochotni udat kohokoli, kdo praktikuje Falun Gong. V červenci 2021 přinesl časopis Bitter Winter zprávu, že čínský občan s příjmením Su obdržel 2 000 jüanů (asi 300 dolarů) za poskytnutí tipů, které vedly policii k zatčení dvou lidí praktikujících Falun Gong v září 2020.

„Zajímalo by nás, zda si pan Su uvědomuje, že za 300 dolarů poslal dva spoluobčany do vězení a nejspíš na mučení, což je běžný osud praktikujících Falun Gongu,“ napsala stránka Bitter Winter. „V systému, který vás nabádá k tomu, abyste za 300 dolarů prodali život a svobodu svých bližních, by mělo být něco hluboce špatného.“

Vliv Úřadu 610 v zahraničí

Výše zmiňovaný Chao Feng-ťün, který kdysi pracoval pro Úřad 610, uvedl, že jenom na území Kanady pracuje na represích Falun Gongu více než 1 000 špionů.

Podle uniklých dokumentů z roku 2018, které získal deník The Epoch Times, regionální pobočka PLAC v pekingském okrese Fang-šan instruovala úředníky Úřadu 610, aby vycestovali do Montrealu, Ottawy a Toronta, kde měli vést semináře na podporu propagandy komunistické strany proti meditační praxi Falun Gong.

„Semináře proti kacířským náboženstvím se konaly s [čínskými] komunitami v těchto třech městech s cílem zveřejnit související čínské zákony a předpisy pro jednání s kacířskými náboženstvími a základní znalosti o kacířských náboženstvích,“ uvádí se v dokumentu.

V dokumentu se zdůrazňuje, že semináře dosáhly svého účelu.

„Místní občané mají jasnou představu o Falun Gongu a dalších kacířských náboženských organizacích a vyjadřují, že v ně nebudou věřit, nebudou je propagovat a nebudou se podílet na jejich aktivitách.“

V roce 2021 oznámilo ministerstvo zahraničí USA uvalení sankcí proti bývalému řediteli regionálního úřadu 610 ve městě Čcheng-tu na jihozápadě Číny. Jü Chuej byl oficiálně sankcionován „za podílení se na hrubém porušování lidských práv, konkrétně za svévolné zadržování praktikujících Falun Gongu pro jejich duchovní přesvědčení,“ uvedl v prohlášení ministr zahraničí USA Antony Blinken.

Uvalení sankce na Twitteru ocenil vlivný republikánský senátor Marco Rubio. „Již více než 20 let pronásleduje Komunistická strana Číny miliony příznivců Falun Gongu, jen v roce 2020 jich údajně zatkla 6 600,“ napsal Rubio. „Je zapotřebí více sankcí k potrestání úředníků, kteří porušují náboženskou svobodu v Číně, Sin-ťiangu a Tibetu.“

Dopis od člena Úřadu 610

Někdy se do rukou redakce stránek Minghui.org dostávají i kajícné dopisy lidí, kteří se na represích podíleli a chtějí ulevit svému svědomí nebo odhalit, co se v Číně odehrává.

Jeden z nich vylíčil svou účast v dopise, který v roce 2016 zaslal redakci Minghui. Své pravé jméno však neuvedl, zmínil pouze to, že dříve zastával pozici úředníka Úřadu 610 a jeho hlavní náplní práce byla spolupráce s místní policií.

„Náš úřad 610 nejen fyzicky ubližoval lidem praktikujícím Falun Gong, ale také je podlým způsobem odřízl od zdroje příjmů. Jeden starší pár vlastnil velmi dobrý hotel. Protože se věnovali Falun Gongu, přivedli jsme k nim policii, aby je obtěžovala, a před vchodem do hotelu se často objevovala policejní vozidla. Nakonec hotel nedokázal udržet běžný provoz a rodina přišla o živobytí,“ napsal v dopise neznámý muž.

Dále popisuje, jak spolu s dalšími pracovníky úřadu vypátrali v odlehlé vesnici starší ženu, která se odstěhovala z města, protože byla obtěžována policií.

„Řekla nám, že její tělo bývalo křehké, ale praktikováním Falun Gongu se jí zdraví zlepšilo. Ale my jsme ji zastrašovali, vyhrožovali jí a řekli jí, aby odevzdala texty Falun Gongu,“ napsal muž.

Muž dodal, že se později od svého přítele dozvěděl, o čem praxe Falun Gongu skutečně je, a postupně si opravil svůj pohled na to, co se kolem něho odehrává.

„Díky racionální analýze jsem si postupně uvědomil, že jsem byl oklamán propagandou komunistické strany. Falun Gong není takový, jak o něm mluvila [čínská státní] televize,“ napsal v dopise. „Jsme to my, ubozí členové ,úřadu 610‘, komu byl vymyt mozek.“

Deník The Epoch Times ani stránka Minghui.org nebyly schopni identifikovat a ověřit zdroj zaslaného dopisu.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil a upravil M. K.


Poznámka:

  • Název Úradu 610 byl odvozen od data jeho založení 6. 10., protože v Číně se píše nejdříve číslo měsíce a potom číslo dne.

Související články

Ťiang Ce-min je mrtvý
Ťiang Ce-min je mrtvý
Ve věku 96 let zemřel „nejzarytější pronásledovatel“ duchovního hnutí Falun Gong, čínský exprezident Ťiang Ce-min
Ve věku 96 let zemřel „nejzarytější pronásledovatel“ duchovního hnutí Falun Gong, čínský exprezident Ťiang Ce-min
Čína vyšetřuje korupci bývalého ministra spravedlnosti a šéfa „Úřadu 610“
Čína vyšetřuje korupci bývalého ministra spravedlnosti a šéfa „Úřadu 610“
Úřad 610 – „čínské Gestapo“ s neomezenou mocí pokračuje v pronásledování nepohodlných osob
Úřad 610 – „čínské Gestapo“ s neomezenou mocí pokračuje v pronásledování nepohodlných osob
20. července začalo v Číně pronásledování Falun Gongu. Přineslo tisíce obětí na životech
20. července začalo v Číně pronásledování Falun Gongu. Přineslo tisíce obětí na životech
USA uvalily sankce na čínského úředníka za pronásledování Falun Gongu
USA uvalily sankce na čínského úředníka za pronásledování Falun Gongu
Bývalý soudce Nejvyššího čínského soudu chce odhalit, jak funguje soudní systém v Číně
Bývalý soudce Nejvyššího čínského soudu chce odhalit, jak funguje soudní systém v Číně
Bývalý čínský ministr spravedlnosti Fu Čeng-chua byl zatčen
Bývalý čínský ministr spravedlnosti Fu Čeng-chua byl zatčen
Hudbou proti násilí a totalitě. Yellow Express – muzikanti, kteří odmítli mlčet
Hudbou proti násilí a totalitě. Yellow Express – muzikanti, kteří odmítli mlčet
Čína: Žena zemřela ve vězení, kam ji úřady poslaly za praktikování meditační praxe Falun Gong
Čína: Žena zemřela ve vězení, kam ji úřady poslaly za praktikování meditační praxe Falun Gong
„Nestydím se stanout tváří v tvář nebesům,“ říká čínský policejní důstojník pronásledovaný pro svou víru
„Nestydím se stanout tváří v tvář nebesům,“ říká čínský policejní důstojník pronásledovaný pro svou víru
Kniha: Za Čínu spravedlivější  – Kapitola čtvrtá
Kniha: Za Čínu spravedlivější – Kapitola čtvrtá
Město Wu-chan – centrum epidemie – se podílelo na masivních represích věřících
Město Wu-chan – centrum epidemie – se podílelo na masivních represích věřících
Represe čínského režimu proti svobodě víry jsou nejhorší od dob kulturní revoluce, říkají účastníci semináře
Represe čínského režimu proti svobodě víry jsou nejhorší od dob kulturní revoluce, říkají účastníci semináře
Ženy, které se nebály mluvit. Svědectví o „vznešeném protestu“ a vládním teroru
Ženy, které se nebály mluvit. Svědectví o „vznešeném protestu“ a vládním teroru

Přečtěte si také

Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší
Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší

Navýšení pokut je výrazné, někdy až několikanásobné. Telefonování za volantem, jízda na oranžovou, překročení rychlosti a podobné nešvary tak nyní vytáhnou řidičům z peněženky větší obnosy peněz.

Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?
Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?

S rapidním rozvojem internetu nano-věcí a těl se vyvíjí různé moderní technologie. Jsou to různí nano-roboti a nano-senzory. Mezi vědci se uchytil i název chytrý prach.

Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?
Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?

Ve Francii proběhl neobvyklý parlamentní boj za legislativní dodatek týkající se léčby pacientů. Podle kritiků může být použit pro zastrašování kritiků schválených léčiv jakými jsou například mRNA vakcíny proti onemocnění covid-19.

Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize
Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize

Čínské úřady v současné době urychlují konsolidaci a fúze malých a středních finančních institucí ve snaze zmírnit dopady případné finanční krize.

Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii
Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii

Osmiletý chlapec původem z Indie Ašvat Kaušik se zapsal do historie, když se stal nejmladším hráčem, který kdy porazil šachového velmistra v klasické turnajové partii.