Kapitola 8. Od renomovaného právníka k oběti mučení

Poslední interview s právníkem Gao Zhishengem

Koalice na vyšetření pronásledování Falun Gongu CIPFG (Coalition to Investigate the Perse¬cution of Falun Gong in China) vedla v červenci 2007 poslední interview s GAO Zhishengem. V září 2007 byl zatčen a odvezen na neznámé místo.

Pronásledování právníka Gao a jeho rodiny

Moje sestra mi vyprávěla, že když se ve dvanáct hodin vracela, aby mi uvařila oběd, byl průchod ucpaný samými agenty, kteří nechali průchozí jen uzounkou uličku. Všichni byli polonazí a měli sluneční brýle. Chovali se jako bezohlední gangsteři z podsvětí. Nelegitimovali se, ani nesdělili jakého porušení zákona jsme se měli dopustit. Ani neřekli, jakým zákonem se řídí oni.

Než má sestra stačila otevřít dveře, agenti je hlasitě vykopli, mou sestru porazili a tři nebo čtyři z nich skočili na mou postel. Všechno bylo předem naplánováno a oni se jen ujistili, že tak ze sebe nevydám ani hlásku.

Jeden seděl přímo na mém obličeji ve spodním prádle. Bylo to odporné. Potom mě začali mlátit a kopat. Nejhorší zranění na mé noze pocházelo ze dne, když mě přišli zatknout. Zranění mi způsobili tak, že mě donutili kleknout si na zem a potom mi do nohy kopali. Ukážu vám tady tu nohu, takže se na to můžete podívat. Kopali mě do nohy svými podpatky kožených bot, čímž mi způsobili četné tržné rány a pohmožděniny.

Pohybovali se velice rychle. Jeden šel přímo ke mně a sedl si mě na obličej. Druhý mě tahal za vlasy do výšky a ústa mi zalepili žlutou lepicí páskou. Potom si mi dva velcí muži stoupli na lýtka a tak mě donutili klečet. Následovalo zalepení očí takovým způsobem, že otočili žlutou lepicí pásku několikrát kolem mé hlavy. Přes hlavu mi natáhli kapuci a omotali ji ještě jednou páskou přes oči a ústa.

Chtěli mě mučit. Dali mi několik ran a nakonec mě odvlekli dolů. Slyšel jsem někoho říkat: „Dělejte, rychle, rychle!” Nevěděl jsem, kam mě odvezli, ale čekal jsem tam přes hodinu.

Pak mě vstrčili do auta a jen jsem uslyšel, jak jeden z nich řekl: „Jestli se bude bránit, tak mu to nandejte a zabijte ho!”

Za ty čtyři měsíce takzvaných výslechů nikdy neřekli své jméno, ani pro koho pracují. Jiná zvláštní věc byla, že oni už došli k závěru, ale proces ještě vůbec nezačal. Osoba vedoucí výslech mi stručně sdělila: „Uděláme dvě věci. Nejdřív dostaneš doživotí. To musíme přirozeně ještě dát dohromady. A druhou věc už jsme zařídili. Nenechali jsme tvé rodině ani cent na živobytí.” Tohle byla přesně jeho slova.

Muž vedoucí výslech dále řekl: „815, chci ti říct pravdu. Budeme potřebovat jen deset dní nebo dva týdny, pak bude všechno vyřízeno.” A pokračoval: „Všeobecně to [mučení] lidi dlouho nevydrží. Ty také ne. Ale tví lidé od Falun Gongu, ti to dokáží. Vyslýchal jsem jich hodně a všichni to vydrželi.”

Co to znamená? Budou mě mučit čtrnáct dní. Všeobecně to lidé nevydrží!

„My máme možnosti a máme čas. Máme dost lidí a mnoho prostředků. My nikam nespěcháme. Můžeš klidně zapírat, nadávat nám, říkat že nemáme právo. Co ti to pomůže?”… „Když doznáš svou vinu, budeš se smět posadit. Když ne, já půjdu do postele. Nemám čas na to, abych ti dělal společnost.”

Tato osoba se jmenovala XIAO a řekla: „Nás vůbec nezajímá, jestli začneš s nějakou hladovkou. Nás se to netýká. My máme celou řadu metod, jak s hladovkou naložit. A teď ti prozradím jedno tajemství. Máme bezvadný plán, který také uskutečníme. Jakmile začneš s hladovkou, nedostane tvá žena ani tvé děti nic k pití. Rozuměl jsi tomu, co jsem řekl?” Držel jsem hladovku, když jsem se to dozvěděl. Bylo mi, jako kdyby do mne uhodil blesk, tak jsem byl šokován při pomyšlení, že má žena a děti už nedostanou ani doušek vody.

Později jsem se dozvěděl, že GENG He [GAOva manželka] nedostala tři dny žádnou vodu a žádné jídlo a že obě děti byly bez vody a jídla třicet šest hodin…. Oni (bachaři) mi řekli: „815, my víme, že jsi blázen, a že se stáhneš jen tehdy, když pomyslíš na život své ženy a svých dětí.”

Už si nemohu vzpomenout, jestli to bylo pátý nebo šestý den, když mě přivázali na sto devět hodin ke kovové židli. Vzpomínám si, že jsem směl jen jednou jít na toaletu. To bylo jen jedinkrát a na toaletu mě doprovázeli. Nemohl jsem v klidu stát, takže mě museli dva držet. Museli mi i stáhnout spodky. Když mě zase vedli dolů, vzpomněl jsem si na ty [praktikující Falun Gongu], s nimiž jsem dělal rozhovor a kteří byli pronásledováni. Myslel jsem na ty, kteří byli přivázáni k tygří lavici. Tyto scény mi pořád procházely hlavou. Necítil jsem se sám, protože mnoho lidí [praktikujících Falun Gong] mělo podobné zkušenosti a zažívalo ještě něco mnohem horšího.

Každý výslech byl pečlivě připraven a oni se snažili najít mou slabinu. S oblibou říkali: „815, chceš doopravdy zemřít? I když jsme tví nepřátelé, přesto si myslíme, že GAO Tianyu [GAOův syn] je milý kluk. A GAO Tianyu má přece teprve tři roky.”

„815, ty vůbec nevíš co se děje venku. Něco ti prozradím. Tvá žena nemá žádné peníze. Byla celý den v Tongzhou a mohla si půjčit jen 30 eur. A ty dostala jenom proto, že jsme to dovolili, jinak by nedostala ani cent. Musíme ti na rovinu říct, co tě očekává. Buďto zemřeš, nebo dáš vládě důvod k tomu, aby to celé skoncovala, tím, že přiznáš svou vinu.”

Ale v těch několika dnech, než mě konečně vrátili zpátky[do cely], jsem neřekl vůbec nic. Byl jsem také příliš slabý na to, abych mluvil.

Vzpomínám si, že to bylo jedenáctý nebo dvanáctý den. Řekli mi: „Přišel se na tebe podívat někdo z vedení úřadu pro veřejnou bezpečnost.” Ten někdo vešel dovnitř. Neznal jsem ho. Bylo to v místnosti s velmi ponurým světlem. Řekl mi: „815, vy už nemůžete dál mlčet. Lidé, kteří pracují na vašem případu, nemohou předat zprávu svým nadřízeným, když vy nepromluvíte. Když nemluvíte, je to jako kdyby vás ohrožovali na životě. Rád bych vám dal jednu radu: povídejte nám přece jen o těch lidech, s kterými máte kontakt a řekněte nám, jak jste se s nimi seznámil. Řekněte nám jen to a s tím budeme moci efektivně začít pracovat.”

Tehdy jsem zažil nejhlubší pocit studu mého života. Bylo to nepopsatelné. Cítil jsem se jako zvíře v kleci, bezbranný a vydaný ostatním na pospas. Dokonce mi řekli: „Budete-li s námi mluvit, pozveme GAO Tianyua [GAOův syn] a Gege [GAOva dcera] na jídlo do KFC.”

Také řekli: „Myslíme vážně to, co říkáme.” Tato slova ve mně vyvolala hluboký smutek.

Stalo se ze mne zvíře, po kterém ostatní jen šlapou. Poslední verzi lítostivého dopisu navrhli oni. Všechno jsem opsal. Přestal jsem myslet.

Oni musí dobře vědět, jak moc těžké to pro člověka v takovéto situaci je, aby si udržel svědomí i svou důstojnost. 
V mém třetím otevřeném dopise jsem zmínil jednoho mladého praktikujícího Falun Gongu z města Dalian, který patřil k těm, kteří se nechali převychovat podle standardů Komunistické strany Číny. Nikdo si ale nedovede představit, jak příšerný tento převýchovný proces je. On mi o tom vyprávěl, jaké to bylo, když na jeho tělo nasadili šest nebo sedm elektrických obušků a jeden z nich šokoval nepřetržitě jeho genitálie. Řekl mi: „Právníku GAO, měl jsem tak strašlivé bolesti, že jsem toužil po smrti a už jsem nechtěl dál žít.”

Při vzpomínce na jejich utrpení zažívám obrovský smutek. Mučení znamená pro ty policisty vlastně jenom vykonávání jejich práce.

Lidé už musí konečně jednou pochopit, že ilegální mučení, ať už kohokoliv, je zločinem proti lidskosti. Veškeré potřebné důkazy pro to se dají nalézt mezi čínským lidem, kdykoliv a kdekoliv. Pročpak dovolí mezinárodní společenství, aby byly takovéto těžké zločiny proti lidskosti v Číně páchány a to zcela bezproblémově? A jejich počet stále narůstá!

Znečištění životního prostředí v Číně

Všechny ty špatnosti napáchané Komunistickou stranou Číny neohrožují dnes už jen další život čínského národa, ale se staly skutečným nebezpečím pro celé lidstvo. Příkladem toho může být znečištění životního prostředí. Pronásledování Falun Gongu nasměrovalo celý právní systém země ke zločineckému státu. Mnoho lidí si tohle ještě plně neuvědomuje a neví, jak velké ohrožení vzniká z neustálého ničení životního prostředí v Číně. Chtěl bych této příležitosti využít a zvolat ke kandidátům na úřad prezidenta USA, od nichž pořád ještě mnoho očekávám, aby hlavně zaměřili svou pozornost na čínský problém se životním prostředím, neboť zcela jistě to není problém pouze Číny.

S tou hrozbou se mohou Spojené státy v zásadě setkat díky potravinářským produktům. Neustálý nátlak komunistické strany na zvyšování hrubého národního produktu, a to za absolutního nerespektování životního prostředí, už vedl ke strašnému výsledku. Komunistický režim usiluje o slávu a jeho falešné a překroucené líčení situace o blahobytu občanů, se nevztahuje jen k hospodářskému aspektu, ale týká se to i  oblasti boje proti znečišťování životního prostředí.

Boj proti znečišťování životního prostředí v Číně se omezuje pouze na několik známých řek a oblastí. Většina čínského obyvatelstva však žije u neznámých potoků, říček a jezer a ty v podstatě představují základ jejich života. A míra znečištění těchto říček a jezer, na nichž jsou lidé závislí, je prostě obrovská. Tak se celá situace pořád jen vyhrocuje, ale žádný plán, jak z toho ven, prostě neexistuje.

Také za mnou přišli někteří lidé z provincie Hebei a Zhejiang a  chtěli se mnou mluvit. Ti lidé před úředníky poklekli a úpěnlivě je prosili o to, aby už žádné znečišťování nepovolili. Při dalším znečištění řek by už nemohli přežít. Ti [úředníci] se však o to vůbec nestarali.

Prosím kandidáty na úřad prezidenta USA, aby si uvědomili, co všechno mohou způsobit dnešní relativní výhody pro Ameriku. Pokud se totiž současná špatná situace životního prostředí v Číně ještě více zhorší a  nikdo rychle a systematicky nezareaguje, pak to bude dle mínění několika expertů, s nimiž jsem hovořil, trvat jen pět až deset let či nanejvýš deset až dvacet let a Čína se stane pro lidi neobyvatelná. Již dnes se ví, že existuje mnoho míst, například Hangzhou a jezero Tai, v jejichž regionu už se nesmí voda pít.

Co je to za druh ekonomiky, která je tak „zámožná”, že lidé nemají žádnou pitnou vodu? K čemu potřebujeme tento druh hospodářského vývoje? Tohle jsem chtěl budoucím kandidátům na prezidentský post v USA říci o  životním prostředí v Číně.

Olympijské hry

Na západní politiky bych se chtěl obrátit i v následujícím. To, že se v Číně mají příští rok konat olympijské hry, se rovná pošlapání a  zničení původního olympijského ducha. Podle posledních informací, které o těchto faktech mám, se již začalo se zatýkáním. A sice z takzvaného důvodu zajištění absolutní bezpečnosti olympijských her.

Jestliže nevinný Číňan díky olympijským hrám ztratí svobodu, jen aby byl zajištěn úspěch těchto her, potom tyto hry nemají žádný morální podklad. V takovém případě, řekl bych, neexistuje ani žádný podklad pro to, dávat tyto hry na obdiv. Ve jménu zajištění úspěchu olympijských her se v Číně dějí věci, jako je zákaz veřejné diskuse, informační embargo, blokáda internetu a sledování a pronásledování těch, kdo se odváží říci svůj názor. A ze zkušenosti již víme, že čím více se olympijské hry přibližují, tím víc bude narůstat i úsilí o absolutní bezpečnost her. Cena, jakou za to musíme zaplatit, je obrovská, neboť musíme obětovat všechno, co je civilizované společnosti drahé, včetně lidskosti, důstojnosti i olympijského ducha. Proto je čínská olympiáda obrovskou ironií. Hodně lidí je toho názoru, že už se to stejně nedá zastavit a že by se hry měly konat. Ale je to přesně to, co my potřebujeme? Potřebujeme opravdu olympijské hry, pro něž musí lidé obětovat osobní svobodu, lidskou důstojnost, humanitu a dokonce i svůj život?

Nedávno přišel k mému domu jeden žalobce ze Šanghaje, aby mi ukázal strašlivé fotografie, na nichž bylo vidět, jak byl jeho bratr doslova ubit. Moje čtrnáctiletá dcera vykřikla, když ty fotografie uviděla, ale lidé co tam seděli, ani nehnuli brvou, když uslyšeli výkřik toho dítěte. Není to proto, že jsme otupělí, ale jednoduše jsme takovýchto fotografií viděli už příliš mnoho.

Pokud vy, ať už jste Číňan nebo cizinec, trváte na tom ignorovat tohle všechno, co se v Číně kvůli olympijským hrám děje, potom se sám stáváte spoluviníkem těchto zločinů.

Jako Číňané si z hloubi celého srdce přejeme, aby se olympijské hry jednou konaly ve svobodné a pokojné Číně. Ovšem ty přicházející hry v  roce 2008 znamenají pro většinu Číňanů to, že se staly terčem nevole.

Dodatek

GAO Zhishengův životopis

1964: se GAO Zhisheng narodil v jeskynním obydlí ve vesnici Xi¬anshibanqiao v provincii Shaanxi.

1975: otec umírá. GAO žije se svou matkou a sedmi sourozenci. Sbírá v horách léčivé byliny, aby přispěl k obživě rodiny, žijící v naprosté bídě.

1977: GAO začíná chodit na střední školu a navštěvuje ji tři roky. Musí docházet pěšky, na což potřebuje na jednu cestu půldruhé hodiny.

1980: uspěje u přijímací zkoušky na vyšší střední školu, ale kvůli chudobě rodiny nemůže školu navštěvovat. Pracuje v uhelném dole.

1985: vstupuje do lidové osvobozovací armády a seznamuje se s budoucí ženou, GENG He.

1988: opouští armádu.

1990: žení se s GENG He, ale manželský pár musí žít ještě čtyři roky odděleně.

1991: vydělává si na živobytí prodejem zeleniny v daleko vzdálené provincii Xinjiang. Dozvídá se o nedostatku právníků v zemi a začíná se samostudiem práva.

1993: narození dcery GENG Ge.

1994: stěhuje se do Urumqi (v Xinjiangu) ke své ženě GENG He a  pracuje v jedné cementárně. Získává akademický titul právních věd.

1995: složí úspěšně advokátní zkoušku. Přejímá první případ – případ „pro bono”. V následujícím čase tráví třetinu svého pracovního času s  právní pomocí pro potřebné a pro oběti porušování lidských práv.

1999: dosáhl nejvyššího odškodnění za lékařské pochybení v historii Číny. Zastupuje chudého chlapce, který přišel o sluch.

2000: stěhuje se do Pekingu a zakládá advokátní kancelář v Shengzhi. Zastupuje horníky, obchodníky, nájemníky, tovární dělníky, politické aktivisty a jiné.

2001: v soutěži vypsané a sponzorované čínským ministerstvem spravedlnosti je zvolen jedním z deseti nejlepších právníků Číny.

2003: narození syna GAO Tianyu.

2004: vyhrál případ šesti továrních dělníků z provincie Gu¬angdong, kteří byli ve vazbě za to, že si stěžovali na vykořisťování.

26. prosinec 2004: nerespektuje vládní nařízení pro právníky tím, že zastupuje přívržence Falun Gongu.

31. prosinec 2004: píše otevřený dopis Všečínskému shromáždění lidových zástupců s detailním popisem výsledků svého pátrání o státním pronásledování přívrženců Falun Gongu a o porušování čínských zákonů.

Červenec 2005: zastupuje pastora CAl Zhuohua před soudem. CAI je odsouzen ke třem letům vězení za „ilegální praktiky obchodování”. Zdarma rozdával kopie Bible, které sám natiskl.

Září 2005: dostává vyhrůžky smrti poté, co zveřejnil prohlášení o vyvlastnění soukromých ropných vrtů v Shaanxi.

18. říjen 2005: píše otevřený dopis prezidentovi a premiérovi, ve kterém žádá o ukončení utlačování přívrženců Fa¬lun Gongu. Dva dny nato začínají tajní agenti sledovat GAO i jeho rodinu.

4. listopad 2005: Právní úřad v Pekingu odebírá GAOvi právní licenci na jeden rok.

10. listopad 2005: 138 organizací posílá společný dopis Georgovi W. Bushovi a žádají ho o zveřejnění GAOva případu.

20. listopad 2005: setkání se zvláštním zpravodajem OSN proti mučení a týrání, Man¬fredem Nowakem, který se GAOem setkal během své návštěvy Číny.

22. listopad 2005: píše druhý otevřený dopis čínskému prezidentovi a  premiérovi, kde popisuje jak jsou on i jeho rodina od zveřejnění říjnového dopisu vystaveni obtěžování.

24. listopad 2005: je pokřtěn a stává se členem jedné Domácí církve v Pekingu.

29. listopad 2005: unikl agentům bezpečnosti a cestuje na severovýchod Číny, aby dělal rozhovory s pronásledovanými přívrženci Falun Gongu, kde strávil dva týdny.

Prosinec 2005: píše třetí otevřený dopis prezidentovi a premiérovi s  detailními popisy výsledků svého pátrání. Vyzývá vládu k tomu, aby zastavila svou násilnickou kampaň proti Falun Gongu.

13. prosinec 2005: veřejné oznámení svého vystoupení z Komunistické strany Číny.

21. prosinec 2005: zveřejňuje vyšetřující zprávy o pronásledování křesťanů v Xinjjiangu.

11. leden 2006: zakládá občanský výbor, aby provedl prošetření nedávného masakru ve městě Shanwei.

13. leden 2006: zatčen pekingskou policií na krátkou dobu poté, co filmoval policejní důstojníky, kteří ho sledovali. Varován policií, že ho mohli klidně i zabít.

17. ledna 2006: jen o vlásek uniká pokusu o vraždu.

19. leden 2006: Amnesty International vydává urgentní akci „Urgent Action”, vztahující se ke GAOvě bezpečnosti. Tři další apely následují v příštím měsíci.

4. únor 2006: dává podnět k zahájení hladovky za nenásilnost a lidská práva, která se rychle rozšířila do více než dvaadvaceti provincií a do jiných zemí.

Na tomto místě končí vydání této knihy v čínštině. Následující data popisují vývoj poté.

26. duben 2006: Dům reprezentantů USA vydává jednohlasně rezoluci na GAOvu podporu. Vyzývá Čínu k tomu, aby ukončila toto „obtěžování”.

30. červenec 2006: přepaden policisty v civilu mimo oblast Pekingu.

15. srpen 2006: násilně unesen policisty v civilu z domu své sestry. Sledování manželky a dětí v Pekingu se stupňuje. Už nemohou přijímat žádné návštěvy.

21. září 2006: čínské úřady vydávají dokument, ve kterém je obžalován za „podněcování k podvratné činnosti proti státu”. Jeho rodina i  právník se o této žalobě dozvídají teprve po dvou měsících.

24. listopad 2006: GAOva manželka GENG He je při nákupu napadena policií. Krvácí na ruce a na ústech.

6. prosinec 2006: dostává „Vyznamenání zastánce lidských práv” od Asijsko-pacifické společnosti pro lidská práva” (Asia-Pacific Human Rights Foundation).

12. prosinec 2006: tajný výslech před městským soudem č. 1 v Pekingu. Nebyla informována ani rodina ani právník. Obhajují ho dva obhájci ex offo.

16. prosinec 2006: dcera přepadena šesti policisty na cestě ze školy domů. Má zranění na zádech a na stehně.

22. prosinec 2006: soud odsuzuje GAOa ke třem letům vězení za „podněcování k podvratné činnosti proti státu”. Trest je podmíněný na dobu pět let.

3. květen 2007: obdržel vyznamenání „Statečný právník” od Amerického svazu advokátů (American Board of Trial Advocates).

28. červen 2007: v nepřítomnosti vyznamenán ve Vídni „Cenou Bruna Kreiskyho za lidská práva” (Bruno-Kreis¬ky-Menschenrechtspreis).

Červenec 2007: rozhovor se zástupci Koalice na vyšetřování pronásledování Falun Gongu CIPFG (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China) o svém uvěznění. To bylo poslední interview GAOa s okolním světem.

12. září 2007: píše otevřený dopis Kongresu Spojených států o situaci lidských práv v Číně a jeho názor k místu konání olympijských her v  Pekingu.

22. září 2007: zatčen a odvezen na neznámé místo, kde byl podroben brutálnímu mučení.

28. listopadu 2007: píše ve svém domě zprávu o brutálním mučení své osoby.

Srpen 2008: GAO těsně před zahájením Letních olympijských her v Pekingu unesen na neznámé místo.

4. únor 2009: po zmizení manželky a dětí GAO unesen policií na neznámé místo.

11. březen 2009: zdařilý útěk manželky a dětí do USA.

Březen 2009: GAO stále nezvěstný.

28. březen 2010: GAO telefonuje své ženě a některým přátelům. Je pod dohledem policie a nesmí publikovat.

Kapitoly: Úvod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Související témata

Přečtěte si také

„Dotklo se to mého srdce,“ říká o pražské premiéře Shen Yun psychoterapeutka s kořeny v Mongolsku
„Dotklo se to mého srdce,“ říká o pražské premiéře Shen Yun psychoterapeutka s kořeny v Mongolsku

První večerní představení souboru Shen Yun v Kongresovém centru přilákalo více než jeden a půl tisíce diváků. Po představení chválili zajímavé příběhy jednotlivých představení, patentované digitální velkorozměrové kulisy, nádherné barvy a výkony tanečníků.

Agrární komora hlásí posun, ministr Výborný podporu – ale odmítá ultimáta. Rozhodne se o protestu v pondělí?
Agrární komora hlásí posun, ministr Výborný podporu – ale odmítá ultimáta. Rozhodne se o protestu v pondělí?

Po včerejší tiskové konferenci, kdy agrárníci dali ministru zemědělství a vládě pět požadavků, hlásí Agrární komora posun. V pondělí se bude ještě radit, a eventuálně se rozhodne o protestu předběžně avizovaném na 7. března v Praze.

Jiří Hynek, nový kandidát Svobodných do europarlamentu, o obstrukcích vůči českému obrannému průmyslu
Jiří Hynek, nový kandidát Svobodných do europarlamentu, o obstrukcích vůči českému obrannému průmyslu

Bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hynek půjde do eurovoleb za Svobodné. Jako prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu pozoruje v Evropě obstrukce západních zemí vůči českému obrannému průmyslu. A jaké má výtky vůči samotné EU?

Jak odbourat všechny bariéry pro „co nejsnazší vstup vakcín na český trh“. Seminář o vakcinační strategii
Jak odbourat všechny bariéry pro „co nejsnazší vstup vakcín na český trh“. Seminář o vakcinační strategii

Na půdě Senátu diskutovali zástupci Sněmovny, Senátu a vakcinologické společnosti a zdravotních pojišťoven o vakcinační strategii a současné situaci v systému povinného očkování. Nabízíme videozáznam semináře...

Více než miliarda lidí je obézních, nejhorší situace je v ostrovních zemích
Více než miliarda lidí je obézních, nejhorší situace je v ostrovních zemích

Na světě je více než miliarda obézních osob, uvedl server BBC News s odkazem na studii publikovanou v odborném časopise The Lancet.