Mezi nejdiskutovanější opatření proti šíření viru komunistické strany Číny * (známého jako nový koronavirus), patří zákaz přítomnosti otců u porodu. Zákaz vyvolává diskuse, protesty a došlo i na soudní žalobu. Ministerstvo zdravotnictví nařízení nezměnilo ani na popud petiční akce Pusťte tatínky k porodu!. Ministerstvo v reakci na soudní žalobu původní opatření zrušilo a nahradilo jej novým téměř identickým, což kritici označují za pokus zbavit se soudního přezkumu.

Do popředí zájmu se dostává i samotný soudní proces, respektive postup Městského soudu v Praze, který žalobu zamítl.

Manželé se soudně domáhali přítomnosti muže u porodu v nemocnici Hořovice, kde žena plánuje porodit. Navrhují, aby soud připustil přítomnost manžela za předpokladu, že dodrží hygienická opatření.

Žaloba byla podána 26. března a hned druhého dne 27. března 2020, ministerstvo původní opatření, proti kterému žaloba směřovala, ruší a nahrazuje novým opatřením se stejným zákazem, pouze s výjimkami pro zvláště zranitelné ženy.

Soud na kroky ministerstva zareagoval 30. března usnesením, že žaloba již není důvodná, protože nařízení již bylo zrušeno, a proto také všechny body obžaloby zamítá.

Kritika soudního a vládního postupu

O zákaz přítomnosti otců u porodu svého dítěte se začala zajímat také nezisková organizace Liga lidských práv, která zveřejňuje podrobnosti o vývoji zákazu a občanských aktivitách, které se domáhají jeho zrušení.

Na stránkách LLP se mimo jiné objevuje kritika soudního postupu.

„Soud svým rozhodnutím vybízí ministerstvo k libovolným zásahům do lidských práv a svobod a ujišťuje jej, že se nemusí bát soudního přezkumu, pokud svá opatření bude pravidelně rušit a znovu nahrazovat podobnými,“ vysvětluje soudní výklad Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, která jej považuje za absurdní.

Nový koronavirus a nemoc COVID-19: Co o nich víme? (Epoch Times)

Postup ministerstva je podle neziskových organizací znepokojivý také proto, že vládní úřady podobně postupovaly i v další žalobě podané 17. března požadující zrušení čtyř opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví, souvisejících s pandemií nemoci COVID-19, omezujících volný pohyb osob a nařizujících uzavření prodejen.

Vláda dva z napadených aktů krizových opatření zrušila s účinností od 24. března 2020. A vzápětí stejná mimořádná opatření vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 24. března.

Soud 24. března jednání odročuje s tím, že napadená nařízení již byla zrušena.

„Ústavní soud už v roce 2002 zatrhl praxi, že by se správní orgán mohl vydáváním nových opatření tohoto druhu zbavit soudního přezkumu. Nedokáži si vysvětlit, proč nad tímto rozhodnutím Městský soud v Praze zavřel oči, přestože jsme na něj poukazovali,“ komentoval situaci advokát Ondřej Pecák, který reagoval na vývoj sporu o přítomnost manželů u porodu.

Vážení čtenáři, nenechte si ujít to nejlepší z Epoch Times! Přihlašte se k odběru Newsletteru. Jednou týdně vám tak budeme moci zasílat výběr těch NEJ zpráv.

„Každopádně při porodu, který proběhne v některém z následujících dnů, u sebe rodička nebude mít partnera – ten bude sedět v mrazu před nemocnicí, aby jí a dítěti byl co nejblíže,“ dodává Pecák.


* Deník The Epoch Times označuje nový koronavirus, který způsobuje nemoc COVID-19, názvem „virus KS Číny“, protože Komunistická strana Číny existenci nového nebezpečného viru tajila po dobu šesti týdnů a umlčovala hlasy těch, kteří na nebezpečí upozorňovali. V důsledku této cenzury došlo k nekontrolovanému šíření viru po Číně a k rozpoutání globální pandemie. Více zde…