Mezi nejdiskutovanější opatření proti šíření viru komunistické strany Číny * (známého jako nový koronavirus), patří zákaz přítomnosti otců u porodu. Zákaz vyvolává diskuse, protesty a došlo i na soudní žalobu. Ministerstvo zdravotnictví nařízení nezměnilo ani na popud petiční akce Pusťte tatínky k porodu!. Ministerstvo v reakci na soudní žalobu původní opatření zrušilo a nahradilo jej novým téměř identickým, což kritici označují za pokus zbavit se soudního přezkumu.

Do popředí zájmu se dostává i samotný soudní proces, respektive postup Městského soudu v Praze, který žalobu zamítl.

Manželé se soudně domáhali přítomnosti muže u porodu v nemocnici Hořovice, kde žena plánuje porodit. Navrhují, aby soud připustil přítomnost manžela za předpokladu, že dodrží hygienická opatření.

Žaloba byla podána 26. března a hned druhého dne 27. března 2020, ministerstvo původní opatření, proti kterému žaloba směřovala, ruší a nahrazuje novým opatřením se stejným zákazem, pouze s výjimkami pro zvláště zranitelné ženy.

Soud na kroky ministerstva zareagoval 30. března usnesením, že žaloba již není důvodná, protože nařízení již bylo zrušeno, a proto také všechny body obžaloby zamítá.

Kritika soudního a vládního postupu

O zákaz přítomnosti otců u porodu svého dítěte se začala zajímat také nezisková organizace Liga lidských práv, která zveřejňuje podrobnosti o vývoji zákazu a občanských aktivitách, které se domáhají jeho zrušení.

Na stránkách LLP se mimo jiné objevuje kritika soudního postupu.

„Soud svým rozhodnutím vybízí ministerstvo k libovolným zásahům do lidských práv a svobod a ujišťuje jej, že se nemusí bát soudního přezkumu, pokud svá opatření bude pravidelně rušit a znovu nahrazovat podobnými,“ vysvětluje soudní výklad Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, která jej považuje za absurdní.

Postup ministerstva je podle neziskových organizací znepokojivý také proto, že vládní úřady podobně postupovaly i v další žalobě podané 17. března požadující zrušení čtyř opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví, souvisejících s pandemií nemoci COVID-19, omezujících volný pohyb osob a nařizujících uzavření prodejen.

Vláda dva z napadených aktů krizových opatření zrušila s účinností od 24. března 2020. A vzápětí stejná mimořádná opatření vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 24. března.

Soud 24. března jednání odročuje s tím, že napadená nařízení již byla zrušena.

„Ústavní soud už v roce 2002 zatrhl praxi, že by se správní orgán mohl vydáváním nových opatření tohoto druhu zbavit soudního přezkumu. Nedokáži si vysvětlit, proč nad tímto rozhodnutím Městský soud v Praze zavřel oči, přestože jsme na něj poukazovali,“ komentoval situaci advokát Ondřej Pecák, který reagoval na vývoj sporu o přítomnost manželů u porodu.

„Každopádně při porodu, který proběhne v některém z následujících dnů, u sebe rodička nebude mít partnera – ten bude sedět v mrazu před nemocnicí, aby jí a dítěti byl co nejblíže,“ dodává Pecák.


* Deník The Epoch Times označuje nový koronavirus, který způsobuje nemoc COVID-19, názvem „virus KS Číny“, protože Komunistická strana Číny existenci nového nebezpečného viru tajila po dobu šesti týdnů a umlčovala hlasy těch, kteří na nebezpečí upozorňovali. V důsledku této cenzury došlo k nekontrolovanému šíření viru po Číně a k rozpoutání globální pandemie. Více zde…