Díváte se na budoucnost spíše růžovými brýlemi, nebo vidíte budoucnost plnou temných mraků? Stále více výzkumů naznačuje, že pozitivní pohled na svět může prospět fyzickému zdraví.

„Pozitivní pohled na věc neznamená, že nikdy nebudete pociťovat negativní emoce, jako je smutek nebo hněv,“ říká Dr. Barbara L. Fredricksonová, psycholožka a odbornice na emoční pohodu z University of North Carolina v Chapel Hill.

„Všechny emoce – ať už pozitivní nebo negativní – jsou za správných okolností adaptivní. Klíčem se zdá být nalezení rovnováhy mezi nimi,“ dodává vědkyně.

Odborníci tvrdí, že lidé, kteří jsou v dobré emoční pohodě, mají méně negativních emocí a jsou schopni rychleji překonat strasti. Tato vlastnost se nazývá odolnost. Dalším znakem emoční pohody je schopnost déle si udržet pozitivní emoce a vážit si dobrých chvil.

Výzkum zjistil souvislost mezi optimistickým duševním nastavením a lepším zdravotním stavem, včetně nižšího krevního tlaku, nižšího rizika srdečních onemocnění, zdravější váhy, lepší hladiny cukru v krvi a delšího života. Mnoho studií však nedokáže určit, zda pozitivní emoce opravdu vedou k lepšímu zdraví, zda je zdraví příčinou pozitivních emocí, nebo zda se na tom podílejí jiné faktory.

„Dřívější výzkumy sice naznačují souvislost mezi pozitivními emocemi a zdravím, ale neodhalují základní mechanismy,“ říká Dr. Richard J. Davidson, neurolog z University of Wisconsin-Madison. „Myslím, že pro pochopení těchto mechanismů bude klíčové porozumět základním mozkovým obvodům.“

Pomocí počítačového zobrazování mozku doktor Davidson a další zjistili, že pozitivní emoce mohou spustit dráhy „odměny“ umístěné hluboko v mozku, včetně oblasti známé jako ventrální striatum.

„U jedinců, kteří si dokážou vychutnávat pozitivní emoce, dochází k trvalé aktivaci ventrálního striata. Čím déle aktivace trvá, tím větší je jeho či její pocit pohody,“ vysvětluje dr. Davidson. Trvalá aktivace této části mozku je spojena se zdravými změnami v těle, včetně nižší hladiny stresového hormonu.

Negativní emoce mohou naopak aktivovat oblast mozku známou jako amygdala, která hraje roli při strachu a úzkosti. „Dokázali jsme, že mezi lidmi existují velké rozdíly v tom, jak rychle nebo pomalu se amygdala po ohrožení zotavuje. Ti, kteří se zotavují pomaleji, mohou být více ohroženi různými zdravotními potížemi ve srovnání s těmi, kteří se zotavují rychleji,“ říká dr. Davidson.

Přínosy meditace

Mezi lidmi, kteří se zdají být odolnější a lépe si udržují pozitivní emoce, jsou lidé, kteří praktikovali různé formy meditace. Ve skutečnosti stále více důkazů naznačuje, že několik technik – včetně meditace, kognitivní terapie (druh psychoterapie) a sebereflexe (přemýšlení o věcech, které považujete za důležité) – může lidem pomoci rozvinout dovednosti potřebné k pozitivním, zdraví prospěšným změnám.

„Výzkum poukazuje na význam určitých druhů tréninku, které mohou změnit mozkové obvody způsobem, který podpoří pozitivní reakce. To nás vede k závěru, že pohodu lze považovat za životní dovednost. Pokud ji budete trénovat, můžete se v ní skutečně zlepšit,“ míní dr. Davidson.

Dr. Fredricksonová a její kolegové se zabývají meditací také. Zjistili, že po šestitýdenním tréninku meditace soucitu a laskavosti lidé vykazovali zvýšené pozitivní emoce a sociální propojení ve srovnání s netrénovanou skupinou. U meditační skupiny se také zlepšila funkce nervu, který pomáhá kontrolovat srdeční frekvenci.

„Výsledky naznačují, že když věnujeme čas učení se dovednostem, jak si sami vytvářet pozitivní emoce, může nám to pomoci být zdravější, společenštější a odolnější verzí sebe sama,“ říká Fredrickson.

Otevřenost pozitivním změnám je klíčem k emoční pohodě. „Někdy si lidé myslí, že emoce se prostě dějí, podobně jako počasí. Výzkum však naznačuje, že můžeme mít určitou kontrolu nad tím, jaké emoce prožíváme,“ objasňuje dr. říká Fredricksonová.

Jak si pěstovat optimismus a pocit štěstí

  • Vzpomeňte si na své dobré skutky. Přiznejte si zásluhy za dobré věci, které každý den děláte pro druhé.
  • Odpusťte si. Každý dělá chyby. Poučte se z toho, co se nepovedlo, ale nelpěte na tom příliš.
  • Buďte více se svými přáteli. Obklopte se pozitivními, zdravými lidmi.
  • Rozvíjejte své poznání smyslu života. Přemýšlejte o tom, jak řídit svůj život podle zásad, které jsou pro vás důležité.
  • Pěstujte si zdravé fyzické návyky. Zdravé stravování, fyzická aktivita a pravidelný spánek mohou zlepšit vaše fyzické i duševní zdraví.

Zdroje:

Mind of the meditator. Ricard M, Lutz A, Davidson RJ. Sci Am. 2014 Nov;311(5):38-45. PMID: 25508292.

How positive emotions build physical health: perceived positive social connections account for the upward spiral between positive emotions and vagal tone.Kok BE, Coffey KA, Cohn MA, Catalino LI, et al. Psychol Sci. 2013 Jul 1;24(7):1123-32. doi: 10.1177/0956797612470827. Epub 2013 May 6. PMID: 23649562.

Happiness unpacked: positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Cohn MA, Fredrickson BL, Brown SL, Mikels JA, Conway AM. Emotion. 2009 Jun;9(3):361-8. doi: 10.1037/a0015952. PMID: 19485613.

Beyond Brain Mapping: Using Neural Measures to Predict Real-World Outcomes.Berkman ET, Falk EB. Curr Dir Psychol Sci.2013 Feb;22(1):45-50. PMID: 24478540.

Článek byl redakčně zkrácen. Z anglického originálu přeložil O. H.