Na příští týden ve čtvrtek 13. dubna 2023 je naplánován veřejný odborný seminář na téma „(Ne)Spravedlnost v české justici a její excesy“, který má podle pořadatelů poukázat na problematické situace v české justici, obtížnou vymahatelnost práva a některé justiční omyly.

Seminář bude probíhat za účasti zástupců z řad senátorů, poslanců, ministra spravedlnosti, náměstka ministra spravedlnosti, veřejného ochránce práv, předsedů soudů, ředitelů věznic Vězeňské služby ČR a České advokátní komory a dalších.

Na semináři mají být podle pořadatelů předestřeny „obecné problémy s odkazy na konkrétní pochybení v
jednotlivých kauzách, a to jak policistů, státních zástupců, tak i soudců“.

Seminář pořadatelé koncipují jako „sborník příspěvků k problémům vyskytujícím se opakovaně
v trestním řízení“. Po každém z příspěvků bude následovat krátká diskuze k přednesenému
tématu. Na závěr semináře je naplánována diskuse, které se mají zúčastnit i samotné oběti justičních omylů.

Program semináře naleznete zde. Začátek semináře je naplánován na 10 hodin dopoledne, na adrese Sněmovní 1, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, v sále č. 205. Veřejnost má na seminář volný přístup.

Seminář proběhne pod záštitou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pořádá jej Spolek Šalamoun a jeho cílem je poukázat na problematické situace v české justici.

Akci mimo jiné podpořil expředseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva a držitel Ceny lidských práv Rady Evropy Karel Schwarzenberg, který v písemné zdravici pořadatelům semináře uvedl, že „jedna z velkých slabin České republiky je, že po padesáti letech různých totalit pořád ještě nemáme právní stát“.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o chráněný prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bude nutné se při vstupu prokázat občanským průkazem a přijít s dostatečným časovým předstihem kvůli bezpečnostní kontrole.