Článek doplněn 22. června 2023

Z rok starého dokumentárního snímku poukazujícího na absurdnosti transgenderového hnutí se stal internetový hit poté, co ho Twitter umožnil sledovat na své platformě a jeho majitel Elon Musk ho doporučil „každému rodiči“. 

„Na tohle by se měl podívat každý rodič,“ napsal 2. června na svém profilu Elon Musk s odkazem na dokumentární film Matta Walshe s názvem What Is A Woman (Co je to žena). Walsh snímek zveřejnil již v roce 2022, nicméně všechna sociální média jeho sledování zablokovala. S cenzurou se autor snímku setkal i na Twitteru, než se do věci osobně vložil Musk. 

Dokument se zaobírá elementární otázkou, ve které dnes tápou politici, soudci i běžní lidé. Co je to žena? Ještě před deseti lety hloupá otázka s jasnou odpovědí se dnes stala předmětem vášnivých debat a sporných výkladů, a právě ty Walsh rozebírá. 

Jak podotýká proslulý anglický novinář Piers Morgan ve svém pořadu Piers Morgan Uncensored, který 6. června Matta Walshe vyzpovídal: „Jde o čím dál hysteričtější kampaň, která se nás snaží přesvědčit, že obloha je zelená a tráva je modrá.“ 

Vítězství svobody projevu

„Myslím si, že jde o opravdu důležité vítězství pro svobodu projevu,“ okomentoval Walsh rozhodnutí Twitteru v rozhovoru s Piersem Morganem a uvedl také, že to, čemu se levice snaží zabránit „je, abychom říkali základní, fundamentální životní pravdy“. 

Trailer k filmu What Is A Woman

1,5 hodiny dlouhý snímek, postavený na rozhovorech s lidmi z obou táborů, byl na Twitteru v plné délce zveřejněn 2. června a ke dni psaní tohoto článku má přes 185 milionů zhlédnutí. Poukazuje nejenom na absurdnost popírání vlastního pohlaví, ale také na nebezpečí, která z uznávání transgenderismu plynou, včetně zneužívání medicíny k poškozování dětí, omezování svobody projevu nebo práv žen a rodičů.

Dokument například uvádí příklad kanadského otce, který byl odsouzen za to, že dál nazýval svou 13letou dceru ženskými zájmeny, i když ona se identifikovala jako muž. Lékaři jí bez souhlasu rodičů předepsali hormonální léčbu, což lze v Kanadě učinit i bez souhlasu rodičů. 

Vítr se obrací?

Navzdory tlaku korporací a vlád (anebo možná díky němu), abychom transgenderismus přijali, dochází k momentu, kdy se stává právě opak a lidé se proti němu začínají nebojácně vyhraňovat. Lze to vypozorovat na stoupajícím aktivismu ve virtuální sféře i mimo ni, na propojování jednotlivých „anti-trans“ hnutí a rostoucím kolektivním úsilí většinové společnosti.  

Piers Morgan to označuje jako „vítězství zdravého rozumu“. „Protože většina lidí, kteří byli potichu a byli nuceni mlčet, začínají zjišťovat, že jejich kolektivní hlasy sehrávají roli.“ Walsh s ním souhlasí a dodává, že když „Co je žena“ v roce 2021 natáčeli, „průměrný člověk na ulici byl vyděšený,“ když se ho zeptali: Co je to žena? Co je to ženství? a odmítali se o tom na kameru bavit. 

„Kdybychom tuto část filmu natočili znovu, myslím, že bychom dostali jiný druh reakce, myslím, že by se našlo mnohem více lidí, kteří by byli ochotni o tom mluvit… Všichni vždycky věděli, že je to šílená myšlenka, že pohlaví se dá změnit. Všichni lidé to vědí, že je to šílené, ale nechali se zastrašit. A přitom stačilo uvědomit si, že je to v pořádku, můžete se ozvat v tom, o čem víte, že je pravda. A jakmile se začne tohle dít, myslím, že to nabere spád,“ uvedl autor dokumentu. 

Povědomí o této otázce roste také díky narůstajícím počtu článků a dokumentů na toto téma. Již jsme informovali o britském dokumentu Adult Human Female a také The Epoch Times přichází s vlastním snímkem Gender Transformation: The Untold Realities (Přeměna pohlaví: nevyřčené reality), který měl kino-premiéru 16. června v New Yorku a k dispozici online bude v angličtině od 20. června. 

Toto dokumentární drama probírá složité otázky týkající se transgenderu a mládeže. Film zkoumá roli, kterou hraje vzdělávací systém, lékařský a farmaceutický průmysl, finanční zájmy, které stojí za transgenderovým hnutím, jakož i společenské a politické mechanismy za ním. 

Jen pro zajímavost, názvy filmů What Is A Woman (Co je to žena) a Adult Human Female (Dospělý člověk ženského pohlaví) se vlastně doplňují. Titulek druhého snímku je odpovědí na otázku: Co je to žena? Jde o slovníkovou definicí ženy, byť i tu se snaží trans aktivisté změnit. Například anglický slovník Cambridge Dictionary rozšířil 27. října 2022 definici ženy, kdy ke standardnímu výkladu přidal definici novou: „dospělý člověk, který žije a identifikuje se jako žena, přestože se o nich může tvrdit, že měli při narození rozdílné pohlaví“.