Lidé se často snaží pochopit vliv neviditelných faktorů na naše zdraví. Zatímco si například uvědomujeme škodlivé účinky zpracovaných potravin kvůli jejich viditelným důsledkům, často podceňujeme vliv nesčetných nepostřehnutelných prvků v našem každodenním životě.

Jednou ze skupin takových látek jsou uměle vytvořené chemické látky, například ftaláty. Ftaláty se často používají ke zvýšení trvanlivosti plastů a jsou běžně přítomny v různých výrobcích pro domácnost a osobní hygienu, jako jsou šampony, laky na vlasy a prací prášky.

Poměrně neznámou skutečností zůstává, že ftaláty slouží jako běžná složka mnoha snadno dostupných farmaceutických léčiv. To vyvolává obavy z možných rizik kontaktu s ftaláty, protože  tyto látky jsou spojovány s různými zdravotními problémy, včetně reprodukčních a vývojových problémů, hormonálních poruch a dokonce některých typů rakoviny.

Proč se vůbec používají?

Stejně jako se pekaři spoléhají na máslo při výrobě různého pečiva, chemici se často spoléhají na univerzální ftaláty při sestavování různých výrobků, včetně léčiv. „Farmaceutické společnosti, které vyrábějí gastrointestinální (GI) léky, často využívají ftaláty pro jejich schopnost lokalizovat uvolňování léků,“ uvádí se v článku zveřejněném v odborném časopise World Journal of Gastroenterology. Ftaláty zkrátka různými mechanismy zvyšují účinnost některých léčiv.

Ftaláty mají vysokou kompatibilitu s celou řadou složek a olejů. Mohou také zpomalovat odpařování a dodávat výrobkům dlouhodobou stabilitu. Díky těmto vlastnostem jsou ftaláty pro výrobce atraktivní pro své rozpouštěcí schopnosti v tekutých přípravcích a jako změkčovadla plastových výrobků a obalů, uvádí Homer Swei, senior viceprezident oddělení Healthy Living Science organizace Environmental Working Group. Mohou pomáhat udržovat integritu složek, regulovat uvolňování a dodávání funkčních složek a zvyšovat trvanlivost, dodal.

Toxické látky ve volně prodejných lécích a doplňcích stravy

Výzkumná zpráva zkoumající používání ftalátů jako složek v lécích zjistila, že široká škála výrobků na předpis i volně prodejných výrobků a doplňků stravy obsahuje různé ftaláty. Zpráva zjistila, že ftaláty jsou v těchto výrobcích používány jako „neaktivní“ složky. Účelem jakékoli neaktivní složky v léku je obvykle zlepšit efektivitu účinných látek, které zmírňují příznaky, např. zmírnit hořkou chuť léku nebo uchovat léky do doby jejich expirace.

Přestože se ftaláty vyskytují v lécích na předpis i v lécích bez předpisu, velmi často se používají v lécích určených k léčbě některých problémů s trávícím traktem, například reflux žaludeční kyseliny. Tyto léky, známé jako inhibitory protonové pumpy, užívá více než 20 milionů Američanů.

Někteří lékaři však vyjadřují obavy, že ftaláty obsažené v těchto lécích mohou mít nežádoucí účinky. „Působení nízkých dávek, jaké jsou v lécích, může změnit genovou expresi přeprogramováním molekulárního systému v buňkách, hladinu proteinů, expresi receptorů a metylaci DNA,“ uvádí dr. Luíza Mirpuriová, uznávaná odbornice na ftaláty. „O všech těchto faktorech je známo, že mají nepříznivý vliv na zdraví.“

Chemické látky narušující hormonální funkce

Ftaláty jsou řazeny mezi chemické látky narušující hormonální systém, které mohou zasahovat do normálního fungování mužských a ženských hormonů. Výzkum prokázal souvislost mezi vystavením se ftalátům a mužskou a ženskou neplodností, porodními abnormalitami a rakovinou.

Značné obavy z jejich vlivu na lidské zdraví přiměly regulační orgány v Evropské unii, Japonsku a Kanadě k zákazu nebo výraznému omezení používání mnoha typů ftalátů.

Způsobují ftaláty rakovinu prsu?

Za účelem prozkoumání možného vlivu ftalátů na lidské zdraví provedl tým dánských vědců studii, jejímž cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi vystavení se ftalátům prostřednictvím léčivých přípravků a vyšším výskytem rakoviny prsu.

Hypotéza studie vycházela z poznatku, že ftaláty, známé svými vlastnostmi napodobujícími estrogeny, by mohly potenciálně ovlivňovat výskyt rakoviny prsu s pozitivními estrogenovými receptory.

V rozsáhlém přehledu zahrnujícím téměř 10 milionů žen vědci zjistili, že u žen vystavených vysokým hladinám ftalátů se pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu zvýšila dvojnásobně. „Naše výsledky naznačují, že by se ženy měly vyvarovat vysoké expozici dibutylftalátu, například při dlouhodobé léčbě léčivými přípravky s obsahem dibutylftalátu,“ uvedli autoři studie. Dibutylftalát se používá ke zvýšení pružnosti a měkkosti plastů.

Přestože tato studie jako první zkoumala souvislost mezi ftaláty v lécích a jejich vlivem na rakovinu prsu, její výsledky jsou v souladu s rostoucím počtem důkazů, které soustavně prokazují, že zde existuje paralelní vztah.

Pochybný dohled FDA

Ačkoli je americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) všeobecně vnímán jako orgán s přísným dohledem v rámci regulačního procesu nad léky, odborný článek publikovaný v časopise Environmental Health Prospects upozornil na skutečnost, že některé ftaláty nejsou technicky schváleny pro všeobecné použití jako pomocné látky, což se týká neaktivních složek. Místo toho je povoleno, aby byly obsaženy ve schválených lécích s určitými maximálními limity.

Podle článku v Environmental Health Prospects navíc není zaručeno komplexní přezkoumání složení léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, jako jsou například některé léky proti kyselému refluxu. Volně prodejné léky nevyžadují stejný přezkum složení jako jejich protějšky na předpis, pokud neobsahují žádné nové složky.

Úřad FDA sice může znát složení některých léků, ale výrobci nejsou povinni zveřejňovat úplný seznam složek kvůli zákonům na ochranu patentů. V důsledku toho spotřebitelé nemusí vědět, zda konkrétní lék obsahuje ftaláty.

Podle dr. Mirpuriové existují obavy, že regulační orgány nemusí plně chápat potenciální zdravotní rizika spojená s ftaláty. „Tvrdí, že vystavení se nízkým dávkám je neškodné. Jako lékařka to považuji za nepřijatelné,“ ohrazuje se a cituje odbornou literaturu, která dokládá, že ftaláty v nízkých dávkách mohou zhoršovat mužskou plodnost a urychlovat poškození jater.

Dr. Mirpuriová přirovnává ftaláty k DDT, insekticidu, který se v minulosti hojně používal, ale nyní je kvůli svým rakovinotvorným vlastnostem zakázán. Podobnost podle ní spočívá v tom, že obě chemikálie nebyly zpočátku uznány za významné znečišťující látky nebo kontaminanty. Mají však společnou schopnost přetrvávat, hromadit se a vykazovat složité toxické účinky.

„Domnívám se, že se jedná o další ,Mlčící jaro‘,“ říká odbornice na plasty s odkazem na knihu Silent Spring, která v 60. letech upozornila na nebezpečí DDT. Kniha vedla k rozvoji ekologického hnutí a nakonec také k zákazu používání DDT v zemědělství ve většině zemí. 

anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.