Tradiční kultura

Takzvaný „starý kodex“, byl údajně souborem pravidel následovaných rytíři kulatého stolu, kterých se měli držet, pokud chtěli udržet ve světě pořádek. Jedna z verzí takové přísahy se objevuje ve snímku Dračí srdce z roku 1996, v němž kodex vyučuje rytíř Bowen princi Einonovi, který však v jejich následování selže.

Ve snímku ztvárnil rytíře herec Dennis Quaid. Níže naleznete filmový úryvek zachycující Bowenovu přísahu a překlad slov, která obsahuje.

Přísaha

„Rytíř přísahá chrabrost,
Jeho srdce zná jen ctnost,
Jeho čepel brání bezmocné,
Jeho síla podporuje slabé,
Jeho slova říkají pouze pravdu,
Jeho hněv napravuje bezbožné.“

Scéna ze snímku Excalibur z roku 1981. (Orion Pictures)
Scéna ze snímku Excalibur z roku 1981. (Orion Pictures)

Delší verze přísahy

„Uvnitř kulatého stolu,
Pod posvátným mečem.
Se rytíř musí zavázat, že ho bude následovat,
Kodex, který je nekonečný,
Nekonečný jako kulatý stůl—
Kruh svázaný ctí.
Rytíř přísahá chrabrost,
Jeho srdce zná jen ctnost,
Jeho čepel brání bezmocné,
Jeho síla podporuje slabé,
Jeho slova říkají pouze pravdu,
Jeho hněv napravuje bezbožné
Právo nikdy nezemře,
Pokud si jeden muž stále vzpomíná.
Slova nejsou zapomenuta,
Pokud je jeden hlas pronáší jasně.
Kodex navždy září,
Pokud jej jedno srdce stále následuje.“

Zdroj