Na ostrov Tchaj-wan nedávno dorazila více než devadesátičlenná česká delegace. Oficiální cesty se účastnila celá řada politiků a podnikatelů z České republiky. Cesta byla dlouho připravována a přitáhla mezinárodní pozornost. Zatímco čínský režim ji kritizoval a vyhrožoval vedoucímu delegace, Tchaj-wan ji vítal jako průlom v celosvětovém mlčení k agresi Komunistické strany Číny vůči Tchaj-wanu. Demokratické vlády po celém světě také pozorovaly, jak se situace bude vyvíjet.

„Chci poděkovat všem, kteří nám drželi palce a kteří věřili, že naše mise bude úspěšná,“ řekl po návratu z ostrova předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Velmi si vážíme veškeré podpory, které se nám dostalo, ať už z České republiky nebo ze zahraničí,“

„Mise měla tři úkoly, prvním z nich bylo navázání hospodářských kontaktů, vědecko-výzkumných kontaktů a kontaktů v oblasti inovací a spolupráce na modernizaci nejrůznějších technologií. Dalším úkolem byl návrat charakteru nebo narovnání páteře České republiky, tedy důkaz toho, že jsme suverénní a samostatná země. Obzvláště za tuto část jsme dostávali spoustu děkovných reakcí. Poslední oblastí byla logická spolupráce dvou demokratických zemí,“ dodal Vystrčil.

Jedním z účastníků návštěvy a členů české politické delegace byl také senátor Ing. Tomáš Goláň, který zastává post místopředsedy ústavně právního výboru. Deník Epoch Times v e-mailovém rozhovoru s panem senátorem diskutoval několik následujících otázek.

Česká delegace po návratu z Tchajwanu, Praha 5.září 2020. Senátor Tomáš Goláň, druhý zleva. (Senat.cz)
Česká delegace po návratu z Tchajwanu, Praha 5.září 2020. Senátor Tomáš Goláň, druhý zleva. (Senat.cz)

Rozhovor se senátorem Goláněm

Objevují se některé kritické hlasy, že cesta české delegace na Tchaj-wan bylo laciné gesto. Při sledování příprav jsem měl spíše dojem, že se jednalo o promyšlený a důležitý krok. Jaký váš pohled na tuto věc?

Ano, vše bylo dokonale připraveno Česko-tchajwanskou obchodní komorou a Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaipeji. Tchajwanská ekonomika je připravena na velmi rozsáhlé investice v naší zemi a bylo nutno tyto informace ověřit.

Co má Česká republika společného s Tchaj-wanem?

Na Tchajwanu stejně jako v naší zemi vznikla demokracie v dnešní podobě až v roce 1990, Tchaj-wan je malou zemí (i když má 2x více obyvatel než ČR) vedle velké velmoci, podobně jako ČR. Samozřejmě sdílí s námi i stejné společenské hodnoty, jako jsou svoboda, demokracie a lidská práva. Tchaj-wan je parlamentní demokracií stejně jako Česká republika.

Co znamenala cesta na Tchaj-wan pro vás osobně?

Byl jsem pyšný na to, že mohu být u toho, když se přepisují dějiny. Je totiž již jen otázkou času, kdy na Tchaj-wan pojedou další parlamentní delegace z EU, o čemž nás informovali zástupci EU na Tchaj-wanu. Jinak jel jsem na Tchaj-wan primárně za účelem ověření možného nárůstu tchajwanských investic v České republice a byl jsem naprosto šokován tím, jak velké investice Tchaj-wan v naší zemi plánuje a že přípravy na ně jsou již v konečném stádiu.

Často se hovoří o Číně. Jak Čína na něco reagovala a podobně. Podle mne je třeba, aby lidé při debatě o Číně jasně rozlišovali. Čína je země plná lidí. Téměř 1,4 miliard obyvatel. Ale absolutní moc zde drží v rukou Komunistická strana Číny, která ovládá zákonodárnou, soudní i výkonnou moc. Dokonce i média, internet a školství. Členové komunistické strany jsou ale pouze menšinou v Číně. Když tedy někdo říká, že se Čína k něčemu vyjádřila nebo ohradila, hovoří tedy o krocích tamní komunistické strany. Otázka na vás. Co pro vás znamená Čína v kontextu, který jsem popsal?

Když někdo říká Čína v souvislosti s jejími reakcemi na naši cestu, chápu Čínu jako její vedení a Komunistickou stranu Číny, pokud někdo mluví o Číně obecně, chápu Čínu jako území se všemi občany. Jinak je třeba tady uvést, že na území Tchajwanu existuje státní útvar, který se jmenuje Čínská republika (Taiwan) – Republic of China, takže se jedná také o Čínu.

Vidíte nějaké problémy v oblasti Číny a ve spojitosti s Tchaj-wanem?

V oblasti Číny kromě nebývalého nárůstu čínského zbrojení a kromě narůstající přítomnosti čínských vojenských plavidel v Jihočínském moři zuří čínsko-americká obchodní válka, která velmi výrazně zasáhla tchajwanské investice na pevninské Číně, což bude mít do budoucna zásadní vliv na restrukturalizaci tchajwanských investic. Také je Tchaj-wan neustále ohrožován pevninskou Čínou nejen její rétorikou, ale i velkým množstvím kyber-útoků.

Jaká je podle vás budoucnost v česko-čínských vztazích a v česko-tchajwanských vztazích?

Nedokáži predikovat vývoj česko-čínských vztahů, ale vzhledem k poslednímu vývoji mohu s klidným svědomím predikovat, že naše vztahy nebudou nikdy vyvážené, protože nejsme pro Čínu rovnocenným partnerem, ale spíše poslušným vazalem. Naopak tomu je ale v případě česko-tchajwanských vztahů, kdy Tchajwanci a rovněž i tchajwanská vláda naši zemi milují, mají vůči nám respekt, sdílí s námi na rozdíl od Číny stejné společenské hodnoty a nevyvíjí proti nám žádnou diverzní činnost.

Děkujeme za rozhovor


TIP: Senátní delegace se vrátila z Taiwanu, přivezla řadu příležitostí pro Česko