V roce 2017 Trumpova vláda vyhlásila 7. listopad za Národní den obětí komunismu ke 100. výročí bolševické revoluce.

Prezident USA Donald Trump 7. listopadu 2020 připomněl více než 100 milionů obětí na životech, které si komunistické režimy ve 20. století vyžádaly, a zavázal se zastavit šíření komunistické ideologie po celém světě.

V projevu k Národnímu dni obětí komunismu Trump odsoudil komunismus jako „represivní ideologii, která bezpochyby zanechává ve svých stopách bídu, destrukci a smrt“.

„Zatímco marxismus slibuje rovnost, mír a štěstí, v praxi vede pouze k nerovnosti, násilí a zoufalství,“ uvádí Trump v prohlášení.

Podle Černé knihy komunismu je komunismus ve 20. století zodpovědný za 100 milionů úmrtí, přičemž mezi hlavními „vrahy“ jsou režimy v Číně, Sovětském svazu, Kambodži a Severní Koreji.

„Během minulého století komunistické režimy od kambodžských Rudých Khmerů po etiopské Dergy vedly duši zdrcující útlak, který je vlastní filozofii Karla Marxe,“ uvádí se v prezidentské zprávě.

„Zatímco marxismus slibuje rovnost, mír a štěstí, v praxi vede pouze k nerovnosti, násilí a zoufalství,“ – Donald Trump, prezident USA

„Jako hrdí Američané, kteří si váží požehnání svobody a demokracie, slibujeme, že podpoříme více než jednu miliardu lidí, kteří v současné době žijí v zajetí komunistických režimů, které popírají jejich nezcizitelná práva na život a svobodu,“ uvádí prezident Trump.

Marion Smith, výkonný ředitel Památníku obětem komunismu, upozornil na lidi, kteří dnes žijí v komunistických a socialistických režimech.

„Komunistické strany a socialistické režimy stále používají marxistickou logiku k ospravedlnění tyranie – ovládají osudy a ničí sny více než miliardy lidí žijících v dnešním světě,“ napsal Smith v tweetu ze 7. listopadu 2020.

Čínská komunistická strana je největším komunistickým režimem současného světa, vládne nad 1,4 miliardy lidí a je odpovědná za rozsáhlé porušování lidských práv – svobody víry, svobody slova, svobody shromažďování, tisku a přístupu k informacím. Vede represivní kampaně proti etnickým a náboženským menšinám, disidentům a právníkům.

V roce 2017 vyhlásila vláda Donalda Trumpa 7. listopad za Národní den obětí komunismu. Učinila tak ke 100. výročí bolševické revoluce.

„Komunistické strany a socialistické režimy stále používají marxistickou logiku k ospravedlnění tyranie – ovládají osudy a ničí sny více než miliardy lidí žijících v dnešním světě,“ – Marion Smith, ředitel Památníku obětem komunismu

Prezidentská zpráva dále uvádí, že v roce 2020 uplynulo 100 let od bitvy o Varšavu. 15. srpna 1920 polská armáda porazila Rudou armádu Vladimíra Lenina a zastavila postup Sovětského svazu do Evropy na celá desetiletí.

„Je smutné, že Sovětský svaz postavil kolem Polska železnou oponu a šířil komunismus do sousedních zemí a do celého světa,“ uvádí se v prohlášení. „Od té doby jsou USA a svobodný svět svědky hrůz komunismu, včetně čínských zajateckých táborů a sovětských gulagů.“

Trump se zavázal, že „Spojené státy nikdy nebudou socialistickým národem“.

„Vzpomínáme na všechny, kteří přišli o život v důsledku komunismu, a znovu se snažíme prosazovat svobodu, aby mohly prosperovat budoucí generace,“ uvedl prezident USA.

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.