Analýza zpráv

Nová zpráva, kterou zveřejnili republikáni z podvýboru Sněmovny reprezentantů pro koronavirovou pandemii, obsahuje nové důkazy o tom, že skupina vědců, kteří obdrželi finanční prostředky od amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), se v souvislosti s původem pandemie spikla, aby chránila Čínu.

Jde o textové zprávy, které si vyměňovali autoři dokumentu Proximal Origin (pravděpodobný původ SARS-CoV-2), jehož vypracování inicioval tehdejší ředitel NIAID Anthony Fauci, a jehož výslovným cílem bylo vyvrátit teorii o úniku z laboratoře jako původního zdroje pandemie. Dokument Proximal Origin, který konstatoval, že „laboratorní scénář není pravděpodobný“, se stal jednou z nejcitovanějších vědeckých prací všech dob a dr. Fauci jej používal jako důkaz, že virus SARS-CoV-2 má přirozený původ.

Zatímco role dr. Fauciho při vzniku tohoto dokumentu, stejně jako mnohé vědecké a logické nedostatky práce byly široce zdokumentovány, přesné okolnosti vzniku tohoto dokumentu zůstaly nejasné. Textové zprávy zveřejněné Podvýborem pro koronavirovou pandemii nyní odhalují, že k vypracování Proximal Origin vedl strach z narušení mezinárodních vztahů, a zejména z čínského režimu.

Podle e-mailů, které získal podvýbor, obavy týkající se uměle jevících se známek viru poprvé diskutovali autor projektu Proximal Origin Eddie Holmes z Univerzity v Sydney a ředitel britského farmaceutického trustu Jeremy Farrar 8. ledna 2020. Farrar je nyní hlavním vědeckým pracovníkem Světové zdravotnické organizace (WHO). Do těchto prvních zákulisních diskusí byl zapojen také dr. Francis Collins, tehdejší ředitel amerického Národního ústavu pro zdraví (NIH), a nejmenovaní čínští představitelé.

Není známo, proč byl Farrar – který později spolu s Dr. Faucim organizoval telekonferenci 1. února 2020, jež vyústila v sepsání Proximal Origin – zapleten do snahy potlačit teorii úniku z laboratoře, a místo toho vyzdvihoval narativ o přirozeném původu. Za pozornost stojí, že Farrar je blízkým přítelem Kao Fua, který byl v té době vedoucím čínského Centra pro kontrolu nemocí. Farrar později ve své knize „Spike“ přiznal, že měl v té době obavy o čínsko-americké vztahy.

Když Holmes, Farrar, Collins a nejmenovaní čínští úředníci diskutovali o neobvyklých vlastnostech viru, kontaktoval Holmese NIADem financovaný vědec Kristian Andersen ze Scrippsova institutu, aby se s ním podělil o své vlastní obavy ohledně nového viru.

Andersen také zjistil, že ředitelka Wuchanského virologického institutu (WIV) Š’ Čeng-li společně s Ralphem Baricem z Univerzity v Severní Karolíně, který je někdy označován za kmotra gain-of-function experimentů (experimentů na rozšiřování funkcí viru), vložili do virů SARS furinová štěpná místa. Jinými slovy, Andersen objevil velmi neobvyklé furinové štěpné místo v SARS-CoV-2, místo, které dodnes nebylo nikdy pozorováno v přirozeně se vyskytujících virech tohoto druhu. Našel přímý důkaz, že WIV vložil taková místa do koronavirů. Pan Holmes reagoval slovy: „***, to je špatné“ a „pane bože, jaká horší slova než tato“.

Dne 31. ledna 2020 hovořil Farrar s doktorem Faucim o neobvyklých vlastnostech viru. Ve stejné době kontaktoval Andersen e-mailem dr. Fauciho s tím, že vlastnosti viru vypadají teoreticky jako uměle vytvořené a že jeho genetická výbava „neodpovídá očekáváním evoluční teorie“.

V reakci na to dr. Fauci a Farrar zorganizovali telekonferenci, která se konala následující den, 1. února 2020. Údajným účelem telekonference bylo vypracovat dokument o pravděpodobném původu, který by vyvrátil teorii laboratorního úniku. Andersen se stal hlavním autorem článku a jako spoluautoři se k němu připojili další účastníci telekonference pan Holmes, Andrew Rambaut z Edinburské univerzity a Robert Garry z Tulane University.

Pátý spoluautor, Ian Lipkin z Columbia University, se připojil později v únoru 2020. Lipkin se telekonference nezúčastnil a od té doby se od narativu o přirozeném původu distancoval. Předseda podvýboru pro koronavirovou pandemii republikán Brad Wenstrup uvedl, že Lipkin spolupracuje s kongresními vyšetřovateli.

Nové textové zprávy zveřejněné Wenstrupovým výborem poprvé odhalují, že čtyři autoři článku Proximal Origin, kteří se zúčastnili telekonference dr. Fauciho, založili k diskuzi o Proximal Origin skupinu na Slacku. Ve zprávě odeslané ráno 2. února 2020, den po telekonferenci, sdělil Rambaut spoluautorům Andersenovi, Holmesovi a Garrymu:

„Vzhledem k tomu, jaký *** by nastal, kdyby někdo vážně obvinil Číňany byť jen z náhodného vypuštění, mám pocit, že bychom měli říct, že vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o specificky upraveném viru, nemůžeme s jistotou určit, zda šlo o přirozený vývoj či únik, takže dle libosti to připíšeme přirozenému procesu.“

Během tří minut odpověděl Andersen:

„Ano, naprosto souhlasím s tím, že je to velmi rozumný závěr. Ačkoli nesnáším, když se do vědy vnáší politika – ale nejde to nedělat, zejména za daných okolností. Měli bychom k tomu být citliví.“

Tyto zprávy jsou v rozporu s veřejnými tvrzeními Andersena, že se ho politika netýká a že to byli jiní, kdo otázku původu covidu zpolitizovali.

Výměna názorů mezi Rambautem a Andersenem naznačuje, že snahy skupiny doktora Fauciho o vyzdvižení teorie přirozeného původu neměly nic společného s vědou a byly od počátku vedeny snahou chránit Čínu.

Přiznání Rambauta, že není možné rozlišit mezi přirozenou evolucí a laboratorním výtvorem, a že by tedy skupina kolem Proximal Origin měla jednoduše „hodit vinu“ na přírodu, je velkou věcí. Naznačuje, že autoři nikdy neměli v úmyslu napsat vědeckou práci – místo toho se soustředili na zakrytí skutečného původu pandemie.

Andersen zašel ještě dál a svým spoluautorům řekl, že vzhledem k politickým obavám by měl preprintový server bioRxiv „začít screenovat příspěvky – je to kluzký svah, ale v této fázi je to obhajitelné“. Preprintový web je takový, kam mohou vědci nahrávat svůj výzkum před recenzním řízením. Andersen tím v podstatě navrhoval cenzurovat vědce, kteří se nedrží „politické linie“ v otázce původu nového koronaviru.

Politické motivy utajování původu potvrzuje i dříve zveřejněná zpráva Rona Fouchiera, který se telekonference rovněž zúčastnil. Ve stejné době, kdy autoři Proximal Origin diskutovali 2. února na Slacku, napsal Fouchier skupině účastníků telekonference e-mail, ve kterém uvedl, že „další debata o takových obviněních by zbytečně odváděla pozornost špičkových vědců od jejich aktivních povinností a zbytečně by škodila vědě obecně a obzvláště vědě v Číně“.

Fouchier je nizozemský virolog, jehož kontroverzní gain-of-function experimenty, při nichž vytvářel viry přenášené vzduchem, vedly Obamovu administrativu v roce 2014 k uvalení moratoria na takové experimenty. Toto moratorium bylo později dr. Faucim a dr. Collinsem během Trumpovy administrativy zrušeno.

V reakci na to se šéf NIH dr. Collins ozval a sdělil skupině, že „hlasy konspirace rychle převládnou, což může způsobit velké škody vědě a mezinárodní harmonii“.

Překlad původní zprávy americké redakce: Juraj Skovajsa