Vděčnost je jednoduchá metoda, která však může účinně zlepšit naše zdraví. Pozitivní aspekty spojené s vděčností zahrnují sociální, psychické a fyzické výhody. Čím více toto pozitivní myšlení do svého života začleníte, tím větší z něho získáte výhody.

„Zdravotní přínosy vděčnosti souvisejí s tím, jak moc se tomuto chování věnujete a jak moc ho praktikujete,“ říká neurolog Dr. Glenn Fox, odborník na studium vděčného myšlení z University of Southern California.

„Je to podobné jako ve sportu: čím více trénujete, tím jste lepší. Čím více to budete praktikovat, tím snadněji budete cítit vděčnost.“

Jak vděčnost mění mozek

Vděčnost má výrazné neurobiologické účinky, mimo jiné na oblasti mozku spojené s mezilidskými vazbami a snižováním stresu. Když Dr. Fox a jeho kolegové vyprávěli 23 ženám příběhy lidí, kteří přežili holocaust*, aby v nich vyvolali vděčnost, zjistili, že „pocity vděčnosti jsou spojeny s mozkovou aktivitou v mozkové kůře a v oblastech čelních laloků“. Tyto oblasti souvisejí s morálními kognicemi, hodnotovými soudy a stavem mysli.

Dr. Glenn Fox se o téma vděčnosti začal zajímat zejména poté, co jeho matka zemřela na rakovinu vaječníků. V době, kdy trpěla nemocí, jí poslal studie o vlivu pozitivního myšlení na pacienty s rakovinou a ona si v posledních letech svého života začala vést deník vděčnosti.

V rámci těchto studií si 92 dospělých s pokročilým nádorovým onemocněním vedlo buď deník vděčnosti, nebo normální deník. Po sedmi dnech se u těch, kteří si vedli deník vděčnosti, výrazně zlepšily problémy s úzkostí a depresí a zvětšila se jejich duchovní pohoda. Výzkumníci na základě reakcí dospěli k závěru, že „všímavost a psaní deníku vděčnosti mohou pozitivně ovlivnit stav utrpení, psychické strádání a kvalitu života pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním“.

„Vděční lidé mají tendenci se rychleji zotavovat z úrazů a zranění,“ řekl doktor Fox listu The Pulse. „Mají tendenci mít lepší a bližší osobní vztahy a možná i celkově lepší zdraví.“

Ukazuje se, že vyjádření vděčnosti může být účinným způsobem, jak zlepšit duševní zdraví. Mezi 293 dospělými, kteří vyhledali psychoterapii, vykazovali ti, kteří vyjádřili vděčnost slovy, po čtyřech a dvanácti týdnech výrazně lepší duševní zdraví než ti, kteří o svých myšlenkách a pocitech nepsali.

Vděčnost podporuje zdraví a pohodu

Vděčnost je obtížné definovat, protože v sobě spojuje části emocí, ctnosti a chování. Proces nabývání vděčnosti se pokoušejí definovat vědci v knize „The Science of Gratitude“ (Věda o vděčnosti), kterou vydalo vědecké centrum Greater Good Science Center při Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Přínos vděčnosti může být čerpán z činů druhých nebo prožíván niterně, například jako vděčnost za dobrý osud nebo za krásu přírody. Vděčnost považují za stav mysli, ale také za povahovým rys člověka.

Vděčnost je založena na schopnosti být empatický a šetrný. Tím také podporuje prosociální chování. Projevy vděčnosti definují jako všímání si maličkostí v životě nebo oceňování pozitivních věcí ve světě a u ostatních lidí. Vděčnost lze pociťovat díky podpoře druhých, ale také díky tomu, že se člověk obvykle soustřeďuje na to dobré ve svém životě.

Studie publikovaná v časopise Clinical Psychology Review zjistila, že vděčnost má pozitivní vliv na psychiku člověka, zejména na depresi a fyzické zdraví, včetně stresu a kvality spánku. Kromě toho bylo zjištěno, že „vděčnost má vliv na celkovou pohodu“ člověka.

Dr. Fox vysvětluje, že mezi další výhody vděčnosti patří lepší spánek, více pohybu, nižší příznaky tělesných onemocnění, nižší hladina zánětu, nižší krevní tlak a řada dalších věcí. Vděčný pohled na život celkově vede ke zvýšení odolnosti vděčného jedince.

Vděčnost zvyšuje životní spokojenost, podporuje zdravé aktivity a zdravou stravu, zvyšuje sebevědomí a ochotu vyhledat pomoc v případě problémů. Vděční lidé prý dokonce snadněji nacházejí smysl života, protože mají harmoničtější rodinný život a dobré vztahy s vrstevníky.

Studie z roku 2021, která srovnávala vděčnost a optimismus, zjistila, že obě vlastnosti jsou spojeny s nižší srdeční frekvencí a krevním tlakem, kvalitnějším spánkem, větším množstvím pohybu, menším stresem, pozitivnějšími očekáváními a myšlenkami a větším pocitem uznání vůči ostatním.

Klidný spánek

„Souvislost mezi vděčností a klidným spánkem byla podmíněna pozitivními pocity a menším množstvím negativních vjemů před spaním,“ uvádí studie otištěná v časopise Journal of Psychosomatic Research.

Ti, kteří dosáhli vyšších hodnot v ukazatelích vděčnosti, měli lepší kvalitu a délku spánku, kratší latenci spánku (dobu potřebnou k usnutí) a druhý den se cítili více nabití energií.

Ilust. foto. (Green Chameleon / Unsplash)

Deník vděčnosti

Vděční lidé bývají navíc šťastnější, méně materialističtí a méně často trpí syndromem vyhoření. Psaní deníku vděčnosti vedlo u dospívajících k výraznému snížení materialismu a podpořilo v nich sklony ke štědrosti.

Ti, kteří si napsali, za co jsou vděční, věnovali například o 60 % více svých příjmů na charitu. Existují dobré důvody, proč učit děti vděčnosti, protože může zlepšit jejich studijní výsledky a vést je k pozitivnímu pohledu na život.

Naučte se myslet pozitivně

Pokud nejste zrovna vděčný člověk, můžete na svých schopnostech vděčnosti zapracovat. Podle doktora Glenna Foxe není vděčnost pouze něco vrozeného, ale je možné vděčnost procvičovat.

„Myslím, že vděčnost je spíše sval. Je to jako trénovaná reakce nebo dovednost, kterou si můžeme časem osvojit, když se naučíme rozpoznávat hojnost a dary, které jsme dříve nepovažovali za důležité,“ míní doktor Fox. „A to je zase dovednost, která se dá cvičit a časem projevit.“

Podle Foxe neexistuje ke získání vděčnosti nějaký kouzelný vzorec. Prostě jen pravidelné procvičování z vás udělá mistra.

„Je to, jako když voda omílá skálu v soutěsce, až vytvoří hluboké koryto,“ vysvětluje Fox. „Nemůžete to zvládnout ihned. Můžete toho dosáhnout jen neustálým tréninkem.“

Můžete vyzkoušet ve svém každodenním životě dvě metody: vedení deníku vděčnosti a vyjadřování vděčnosti.

Do deníku vděčnosti si pravidelně zapisujte, za co jste vděční. Vyjádření vděčnosti můžete projevit druhým tím, že jim třeba osobně upřímně poděkujete nebo napíšete děkovný dopis.

Vděčnost projevená partnerovi je také skvělým způsobem, jak posílit váš vzájemný vztah. Jedna ze studií účinků vděčnosti zjistila vliv na silnější oddanost a spokojenost ve vztahu. Výzkumníci došli k závěru, že „vděčnost posiluje vztah a působí jako povzbuzující prostředek“.

Dr. Robert Emmons, profesor psychologie na Kalifornské univerzitě v Davisu a odborník na vděčnost, má několik tipů, jak žít spokojený život. V článku, který napsal pro časopis Greater Good, radí, aby si lidé připomínali těžké životní chvíle, ale soustředili se při tom na to, jak je překonali.

Můžete zajít ještě dále pokusit se vnímat vděčnost všemi smysly – hmatem, zrakem, čichem, chutí a sluchem.

Pokud chcete začít experimentovat s vděčností ve svém životě již dnes, položte si vedle postele zápisník a každý večer si před spaním zapište jednu nebo dvě věci, za které jste vděční.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.