Milan Kajínek

28. 5. 2024

Analytický komentář

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) představil nové vzdělávací programy pro mateřské a základní školy. Rodiče a učitelé se k nim mohou vyjádřit do konce května v připomínkovém řízení. Vyjádření obsahuje úvodní otázky připravené ministerstvem, na které nemusíte odpovídat, a na konci formuláře se můžete vlastními slovy k programům vyjádřit a svá stanoviska zaslat ministerstvu.

„Veřejná konzultace je určena jak pro odbornou veřejnost, učitele a učitelky, stejně tak pro rodiče stávajících i budoucích žáků,“ uvádí Národní pedagogický institut.

Přináší STAN do vzdělávání dětí nové formy marxismu?

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) představil nové vzdělávací programy. (PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia)
Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) představil nové vzdělávací programy. (PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia)

Pozornost veřejnosti vzbudila například část vzdělávacího programu, kde mají děti na základních školách v sekci „člověk a společnost – dějepis“ poznávat minulost týkající se „role mužů a žen v dějinách“. Do této sekce chce ministerstvo nově začlenit otázky lesbismu, homosexuality nebo změny pohlaví a další témata shrnutá do zkratky „LGBTQ+“.

V sekci ministerstvo výslovně uvádí: „Žák se seznamuje s tématem pohlaví a genderu v dějinách… očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami.“

Termíny gender nebo genderový řád označují novou takzvanou „genderovou teorii“ nebo také „genderovou ideologii“, která mimo jiné zpochybňuje podstatu mužství nebo ženství, či roli matky a otce v rodině. Akademicky lze tuto teorii popsat jako odnož marxismu založenou na víře v tvrzení, že „přirozenost neexistuje“.

Politické hnutí STAN v minulosti podporovalo zavádění genderové ideologie do českého právního řádu prostřednictvím takzvané Istanbulské úmluvy. Zároveň prostřednictvím svého předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana vytváří prostředí pro využívání náhradního mateřství pro homosexuální páry. Nyní prostřednictvím ministra Beka zavádí genderovou ideologii do osnov pro žáky základních škol.

Pracovní verze „modernizovaných“ vzdělávacích programů
Prostudovat návrh nových programů můžete on-line.
Nebo ve formátu PDF: Pro základní vzdělávání zde. Pro předškolní vzdělávání zde.
Své návrhy nebo námitky můžete vyjádřit zde.

Vytvářejí „autority“ sociální řád ?

Podrobnější pozornost si vyžádala část nových RVP, kterou ministr Bek obhajuje, a která má přivést dítě k „poznání“, že „tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami“.

Na základě vědeckých poznatků jsou činnosti, které ženy a muži vykonávají, dané přirozenými biologickými vlastnostmi muže a ženy. Žena je obdařena schopností odnosit a zplodit děti, po narození dětí se o ně stará a opatruje a vede domácnost, zatímco muž se stará o obživu rodiny. Z toho plyne celá řada činností a sociálních vazeb.

Oblasti, jako je vztahová, partnerská, manželská nebo rodinná etika, jsou v podstatě formovány empirickou vědou. Z reálných zkušeností jednotlivců, rodin a společnosti během staletí a tisíciletí vznikají zkušenosti z reálného života. Lidé zjišťují, jak nejlépe prospívají vztahy mezi mužem a ženou, jak nejlépe prospívá rodina a děti ve stabilní rodině. Z toho plynou určitá poznání „jak to funguje dobře“ a poučení „jak to dělat dobře“.

…očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami.

— Citace z nového vzdělávacího programu

Tyto výsledky tisíce let dlouhých zkušeností se ustálily do určitých společenských vzorců, které někdy nazýváme tradice nebo etika. Jsou, jak tvrdí autoři RVP, „utvářeny autoritami“?

V českých, moravských nebo slezských tradicích se partnerská etika promítala například do krojů nebo prvků oblečení.

Například dívky z Jamolic nosily na konci 70. let 19. století na svátečním kroji krejzle (široké límce, zpravidla nabírané), přičemž na pravém krejzlu si upevňovaly stužku uvázanou na mašli. Bílou nosila mladá děvčata, za kterými chlapci ještě nechodili, červenou si oblékaly ty dívky, které již měly známost a byly tedy „zadané“, a modré mašle náležely zasnoubeným nevěstám. Dívka bez mašle byla tedy „nezadaná“.

Dívky z Dukovan ve stejných časech nosily hedvábnou stuhu, širokou zhruba na tři prsty, kterou si obtáčely kolem pasu a uvazovaly na mašli na pravém boku, aby byla vidět, když mládenec dívku vedl po své pravé straně. Fábor barevně ladil s šátkem a fěrtouškem (zástěrkou). Zasnoubená děvčata si při svátečních příležitostech kolem pasu vázala stuhu modré barvy. Takovouto stuhu přinášel mládenec své budoucí nevěstě, když šel k ní domů poprvé na námluvy.

Tyto doplňky u žen znamenají „jsem zadaná, zasnoubená nebo vdaná“. Takto dívka dává najevo společnosti svoji volbu, a tímto se mají muži s respektem řídit. Což znamená, že zadaná, zasnoubená či vdaná žena již nechce být předmětem pozornosti svobodných mužů a muži jsou tímto vyzýváni, aby volbu ženy respektovali. Žena tím dává najevo svému muži, že si vybrala jeho mezi všemi ostatními, a zavazuje se mu slibem věrnosti.

Jedná se o etickou dohodu mezi mužem a ženou. Je tato dohoda „utvářena a vynucována autoritami“, jak tvrdí nové Rámcové vzdělávací programy pro základní školy?

S analýzou a historickou retrospektivou bychom takto mohli pokračovat v otázkách rodiny – výchovy dětí nebo vztahů mezi dětmi a rodiči a pod. Historie těchto témat je dlouhá a pestrá.

Výchova dětí je právem rodičů

Kdo rozhoduje o tom, co se budou naše děti učit ve škole? (Max Fischer | Pexels)
Kdo rozhoduje o tom, co se budou naše děti učit ve škole? (Max Fischer | Pexels)

Není to tak dávno, kdy u nás za minulého režimu, byly školy považovány za místo, kde vládnoucí komunistická strana vštěpuje dětem svoji ideologii dialektického materialismu, marxismu, historického materialismu a jedině správného vedení strany.

Po pádu komunismu byla výchova dětí znovu vrácena do rukou rodičů. Podle ústavního zákona České republiky je „péče o děti a jejich výchova právem rodičů“. Škola se však řídí závaznými osnovami Rámcově vzdělávacího programu (zdroj) a jeho plnění je kontrolováno.

Rodiče mají právo znát úplný obsah výuky a mohou se k výuce vyjadřovat jak směrem k učitelům, tak k vedení školy nebo ministerstvu. Všechny státní instituce, které slouží lidu, který je financuje ze svých daní, mají brát ohled na přání a vůli rodičů, jejichž právo na výchovu svých dětí je posílené ústavou.

V České republice po zveřejnění návrhu nových vzdělávacích programů pro základní školy založili na začátku května manželé Novákovi z Třebíče petici, která do dnešního dne čítá více než 5 900 podpisů.

V textu vyzývají ministra školství Mikuláše Beka (STAN), aby „zastavili takto připravované RVP a dokument nahradili takovým, který bude výsledkem celospolečenské diskuse a bude reagovat na skutečné problémy českého školství, které trápí rodiče i učitele. A bude také odpovídat faktům, nikoliv ideologiím“.

Související články

Přečtěte si také

Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk
Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk

Dochází k propojování lidského s umělým. Švýcarský startup vyvinul procesor z uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk. Australští vědci pomocí takových buněk zdokonalují AI.

Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum
Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum

Stále více lidí se aktivně vyhýbá zpravodajství, protože ho považují za depresivní či nudné. K fenoménu v posledních letech mohly přispět pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu nebo válka v Pásmu Gazy.

Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám
Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám

Podle údajů Eurostatu klesají ceny potravin v České republice nejrychlejším tempem ze všech zemí Evropské unie.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.

Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru
Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru

Osmdesát zemí světa dnes společně vyzvalo, aby "územní celistvost" Ukrajiny byla základem jakékoli dohody o ukončení ruské agrese.