Flora Zhao

13. 2. 2024

Přestože med obsahuje značné množství cukru, od běžného cukru se liší.

Toto je 4. část seriálu „Dokonalý průvodce, jak se zbavit cukru“.

V této sérii se budeme zabývat správnými a špatnými sladidly, odhalíme nečekané výsledky vyřazení cukru a objevíme nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.

V současné době většina zdravotnických organizací, včetně Světové zdravotnické organizace a amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, stále považuje med za tzv. volný cukr nebo přidaný cukr. Přestože med obsahuje značné množství cukru, od běžného cukru se liší. Četné studie a odborníci uvádějí, že med může prospívat metabolismu, konkrétně snižovat hladinu cukru v krvi.

Typy cukrů obsažených v medu

Med je nádherný dar přírody. Na celém světě existuje více než 300 druhů medu, které se liší v závislosti na rostlinách, z nichž pocházejí, a dalších faktorech.

Obecně se med skládá z přibližně 17 % vody a 95 až 99 % zbývající sušiny tvoří cukr. Mezi těmito cukry jsou hlavními složkami fruktóza a glukóza. 100 gramů medu průměrně obsahuje přibližně 38,5 gramu fruktózy a 31 gramů glukózy.

Čtrnáct procent cukrů obsažených v medu tvoří především vzácné cukry, z nichž mnohé vznikají během procesu jeho vyzrávání. Tyto vzácné cukry jsou v přírodě neobvyklé a předpokládá se, že mají příznivé účinky na zdraví.

„Med by neměl být řazen mezi volné cukry. Je jiný,“ uvedl pro Epoch Times Tauseef Khan, vědecký pracovník na Katedře výživy Lékařské fakulty Torontské univerzity.

Také uvedl, že med je „komplexní směs cukrů“ a že vzácné cukry, které mají jedinečné přínosy, nejsou komplexní sacharidy, ale obvykle se vyskytují ve formě monosacharidů nebo disacharidů. Tyto cukry mají potenciální metabolické účinky a mnohé z nich slouží také jako prebiotika.

Ve srovnání s běžným cukrem může med snižovat hladinu cukru v krvi nalačno, snižovat hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšovat hladinu „dobrého“ cholesterolu.

„Tyto účinky jsou velmi překvapivé; kdyby to byl normální cukr, pak by se tyto účinky neprojevily,“ řekl Khan.

John Sievenpiper, docent výživových věd a medicíny na Torontské univerzitě, v prohlášení k objevu, že med může snižovat kardiometabolické riziko, uvedl: „Mezi odborníky na veřejné zdraví a výživu se již dlouho říká, že ‚cukr je cukr‘. Tyto výsledky ukazují, že tomu tak není.“

Sladší než cukr, má však nižší glykemický index

Glykemický index (GI) (PDF) glukózy je 100, zatímco sacharóza má v průměru 70 a fruktóza 20. Vzhledem k rozdílům ve složení cukrů se hodnoty GI různých druhů medu pohybují v rozmezí 35 až 74, přičemž průměrná hodnota je 60.

Zajímavé je, že díky vysokému obsahu fruktózy je med o 25 % sladší než cukr.

Přesto má med nižší hodnotu glykemického indexu a obsahu kalorií než rafinovaný cukr.

Fruktóza má špatnou pověst, která může být neoprávněná. Vědci z Torontské univerzity publikovali v časopise The American Journal of Clinical Nutrition studii, ve které přezkoumali 169 klinických studií týkajících se fruktózy. Studie dospěla k závěru, že přirozeně se vyskytující fruktóza obsažená v ovoci a medu patrně nepřispívá ke zvyšování tělesné hmotnosti a může dokonce pozitivně ovlivňovat hubnutí. Další přehledová studie publikovaná v časopise Molecules naznačila, že fruktóza v medu může zpomalovat střevní absorpci, prodlužovat vyprazdňování žaludku a snižovat příjem potravy. Bylo zjištěno, že fruktóza v medu zvyšuje schopnost jater zpracovávat glukózu.

Prokázané účinky medu proti cukrovce

Používání medu jako náhrady rafinovaného cukru ve stravě přináší i další výhody.

Účinky medu na snižování hladiny cukru v krvi a proti cukrovce byly prokázány ve studiích na zvířatech i na lidech.

Ve studii z roku 2008 bylo 55 lidí s nadváhou nebo obezitou rozděleno do dvou skupin, přičemž jedna skupina dostávala denně 70 gramů sacharózy a druhá 70 gramů medu, obě po dobu 30 dnů. Výsledky ukázaly, že ve srovnání s obdobím před intervencí došlo u skupiny konzumující med ke snížení hladiny cukru v krvi nalačno o 4,2 % a ke zlepšení inzulinové rezistence. Med také vedl k mírnému snížení tělesné hmotnosti o 1,3 % a snížení tělesného tuku o 1,1 % spolu s 3% snížením celkového cholesterolu, 11% snížením triglyceridů a 3,3% zvýšením „dobrého“ cholesterolu.

Naproti tomu u osob, které dostávaly sacharózu, došlo k odlišným změnám. Nejenže se u nich zvýšila hladina cukru v krvi nalačno o 2,2 %, ale zvýšila se i jejich tělesná hmotnost a procento tělesného tuku.

Podle kontrolovaného experimentu publikovaného v roce 2017 došlo u zdravých dospělých osob, které po dobu osmi po sobě jdoucích dnů nahradily 25 % sacharidů ve stravě medem, ke snížení postprandiální (následující po jídle) hladiny inzulinu a cukru v krvi.

Nahrazení sacharidů medem má za následek snížení postprandiálního krevního cukru a hladiny inzulínu. (Epoch Times)

V rámci dalšího experimentu, který porovnával účinky medu a glukózy na diabetiky a zdravé jedince, bylo zdravým osobám podáno stejné množství medu nebo glukózy. Výsledky ukázaly, že konzumace medu vedla k výrazně menším výkyvům hladiny cukru a inzulinu v krvi než při konzumaci glukózy. Po konzumaci medu po dobu 15 po sobě jdoucích dnů došlo u zdravých lidí k průměrnému snížení hladiny cukru v krvi o 6 % ve srovnání s obdobím před konzumací medu. Také u pacientů s cukrovkou byly při konzumaci medu namísto glukózy patrné znatelně menší změny hladiny cukru v krvi.

U zdravých jedinců docházelo při konzumaci medu k menším výkyvům hladiny cukru v krvi, zatímco u pacientů s cukrovkou byly změny hladiny cukru v krvi při konzumaci medu menší. (Epoch Times)

V dlouhodobé intervenční studii prováděné v Egyptě pilo 20 účastníků s diagnózou cukrovky dvakrát denně před jídlem nalačno medovou vodu připravenou rozpuštěním 50 mililitrů (tří polévkových lžic) medu ve vodě. Dalších 25 mililitrů medu konzumovali jako jediné sladidlo ve stravě.

Během studie se u žádného z těchto pacientů nevyskytla diabetická ketoacidóza ani hyperglykemický hyperosmolární stav (běžné příznaky zahrnují suchou kůži nebo jazyk, ovocný dech, ospalost, zmatenost, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep, bolesti břicha a zvracení). Dlouhodobá konzumace medu vedla u všech pacientů ke snížení hmotnosti, kontrole krevního tlaku a zlepšení kardiovaskulárního stavu.

Přehledová studie z roku 2018 publikovaná v časopise Oxidate Medicine and Cellular Longevity odhalila, že med má příznivé účinky na cukrovku, která představuje komplexní onemocnění. Ve srovnání s cukrem může konzumace medu snížit hmotnost a snížit hladinu cukru v krvi u zdravých lidí i pacientů s cukrovkou. Pozitivní účinky medu na hladinu cukru v krvi a metabolismus potvrdil také systematický přehled a metaanalýza publikované v časopise Nutrition Reviews v roce 2022.

Jak med ovlivňuje hladinu cukru v krvi?

Jak může med snižovat hladinu cukru v krvi, přestože patří mezi cukry?

Med obsahuje 30 až 40 různých druhů vzácných cukrů, které hrají roli při regulaci hormonů souvisejících s chutí k jídlu a tvorbou inzulínu, což v konečném důsledku podporuje metabolismus glukózy, uvedl Khan.

Tyto vzácné cukry mohou pomoci zmírnit účinky fruktózy a glukózy, což vede ke snížení hladiny cukru v krvi nalačno a zlepšení kontroly hladiny cukru v krvi. Některé z nich slouží také jako potrava pro některé dobré bakterie, které jsou prospěšné pro zdraví střev, zatímco jiné mají vlastnosti podporující imunitu.

Sloučeniny a flavonoidy obsažené v medu mají antioxidační vlastnosti, které mohou zlepšit průběh cukrovky způsobené škodlivým vlivem oxidativního stresu a metabolických poruch spojených s tímto onemocněním. Zajímavé je, že míra antioxidační kapacity medu souvisí s jeho barvou, přičemž tmavší med má vyšší antioxidační hodnotu.

Předpokládá se, že stopové prvky obsažené v medu, jako je zinek a selen, rovněž přispívají ke kontrole hladiny cukru v krvi.

Specifické bílkoviny obsažené v medu mohou aktivovat vrozený imunitní systém organismu.

Proč používat domácí med a kolik ho konzumovat

Údaje naznačují, že domácí med má více prospěšných látek než med, který prošel vysokoteplotním zpracováním. Ti, kteří konzumují zpracovaný med, mají také pozitivní účinky, „které však mohou být více oslabeny nebo se projeví v menší míře“.

Domácí med si zachovává více prospěšných látek a bioaktivity. Zpracování běžného medu může jeho složení a bioaktivitu změnit.

Konkrétně medové výrobky procházejí při výrobě krátkým zahříváním, aby se snížila vlhkost a obsah kvasinek, ale tento proces také snižuje množství enzymu diastázy v medu. Diastáza hraje roli při usnadňování rozkladu škrobu, čímž pozitivně ovlivňuje hladinu cukru a lipidů v krvi.

Tepelné zpracování medu může vést ke zvýšení obsahu látky známé jako tzv. hydroxymethylfurfural (HMF). Při metabolizaci v lidském těle se HMF může přeměnit na geneticky toxickou sloučeninu, která snižuje příznivé účinky medu. 

Při tepelném zpracování se také snižuje počet prospěšných bakterií přítomných v medu.

Při tepelném zpracování se také ztrácejí některé antioxidační látky obsažené v medu, což snižuje jeho schopnost podporovat metabolismus a snižovat hladinu cukru v krvi nalačno. Jedna studie ukázala, že tepelné zpracování může snížit obsah antioxidantů v medu o 33,4 %.

Khan zdůraznil, že med z jednoho zdroje květin zajišťuje, že „složení medu bude konzistentní“, což usnadňuje získání specifických přínosů.

Také uvedl, že med pocházející z více květinových zdrojů může pocházet z různých oblastí, od různých dodavatelů nebo dokonce z různých zemí, což vede k výrazným rozdílům v obsahu vzácných cukrů. Míchání medu z různých zdrojů snižuje jeho celkové přínosy. Výše zmíněná přehledová studie z roku 2022 naznačila, že v rámci zdravého stravovacího režimu může med z jednoho květinového zdroje, zejména akátový a jetelový med, zlepšit kontrolu hladiny cukru v krvi a hladiny lipidů.

Podle výzkumů byly optimální přínosy pozorovány, když jedinci konzumovali zhruba dvě polévkové lžíce (cca 40 gramů) medu denně jako náhradu cukru.

V následujícím dílu si více povíme o léčebných účincích medu. Med totiž bojuje proti bakteriím a virům a mohl by být vhodnější než antibiotika.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.