Ve středu 3. srpna pořádal Senát USA první slyšení o rizikovém biologickém výzkumu. Odborníci v oboru vyzvali Kongres USA, aby zavedl nový systém dohledu nad rizikovým výzkumem prováděným ve Spojených státech nebo jimi financovaným, protože současný systém není dostatečně uzpůsobený k tomu, aby identifikoval problematické experimenty.

Dva úřady amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, Národní ústav pro zdraví (NIH) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), jsou v současné době povinny analyzovat, zda navrhované projekty splňují definici výzkumu „týkajícího se zesílení potenciálních pandemických patogenů“ nebo patogeny, které by mohly vést k pandemii.

Projekty, které tuto definici splňují, jsou postoupeny výboru složenému z členů jmenovaných ministrem zdravotnictví, který rozhodne, zda se v projektech může pokračovat.

Podle odborníků současný systém, známý jako rámec PC3O, nefunguje.

Richard Ebright, ředitel laboratoře ve Waksmanově mikrobiologickém ústavu, uvedl, že systém „principiálně“ zajišťuje odpovídající dohled, ale „v praxi z velké části existuje pouze na papíře“.

Za čtyři a půl roku od vyhlášení této směrnice byly schváleny pouze tři projekty, zatímco řada dalších – včetně práce v čínském Wu-chanu, která byla financována NIH – nebyla označena, „protože NIH nedokázal identifikovat a označit všechny zahrnuté projekty“, sdělil na slyšení Ebright.

Další předvolaný, biolog z Massachusettského technologického institutu Kevin Esvelt, uvedl, že NIH dlouhodobě financuje projekty, jejichž cílem je zvýšit přenosnost virů, včetně smrtelných patogenů, ale že mnoho z těchto projektů nebylo agenturou označeno.

„Myslím, že, s ohlédnutím se zpět to bylo selhání,“ řekl na slyšení Dr. Steven Quay, generální ředitel společnosti Atossa Therapeutics.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, NIH a CDC na žádosti o komentář nereagovaly.

Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, který spadá pod NIH, v červnu uvedl, že agentura nepřestane financovat výzkum v Číně.

Řešení?

Republikánský senátor Rand Paul (Republikáni), který slyšení vedl, řekl, že vidí potřebu dalších slyšení a legislativy zabývající se touto záležitostí. Doufá, že opatření pro lepší dohled bude mít podporu obou hlavních politických stran.

Odborníci měli různé nápady na řešení, ale všichni se shodli na tom, že NIH by již neměl dohlížet na granty, které sám uděluje.

Ebright řekl, že dohledem by měla být pověřena jedna nezávislá federální agentura, která neprovádí ani nefinancuje výzkum, a že předpisy upravující dohled by měly být kodifikovány. Tyto předpisy by měly obsahovat ustanovení o povinném dohledu a prosazování.

Rizikový výzkum „byl prováděn, protože je rychlý, snadný, financovatelný a publikovatelný v ekosystému akademického výzkumu,“ řekl Ebright. „Kvůli těmto stimulům je samoregulace zevnitř komunity nedostatečná. Vědecko-výzkumná komunita se bude řídit stimuly; nikdy se v těchto otázkách nebude účinně samoregulovat.“

Esvelt navrhl, aby Kongres přestal financovat to, co označil jako „experimenty s identifikací pandemických virů“, což se týká experimentů, u nichž by existovala vysoká pravděpodobnost způsobení pandemie.

„Pokud jde o identifikaci virů schopných způsobit pandemie, které by mohly zabít miliony lidí a které budou nutně sdíleny s vědci po celém světě, kteří k nim budou mít přístup, nemyslím si, že bychom to měli dělat. Nemyslím si, že by to měla dělat Čína. Nemyslím si, že by to měl dělat kdokoli, protože se očekává, že to zabije stokrát více lidí, než kolik by to mohlo zachránit, i kdybychom dokázali dokonale zabránit tomu, aby se identifikovaný přírodní virus rozšířil,“ řekl Kevin Esvelt biolog z Massachusettského technologického institutu.

Dr. Steven Quay navrhl, aby na rizikové experimenty dohlížely institucionální kontrolní komise. Systém komisí se používá také pro klinické testy na lidech.

Překlad a redakční úprava původního článku: J S.