Ve velkém sále pražského kina Atlas odstartuje série debat nazvaných „Černé pondělky české justice“. Autoři debaty chtějí na případech konkrétních lidí objasňovat, proč došli k závěru, že „česká justice selhala“.

„Přijďte, debatujte a hlavně se zajímejte,“ říká Jenovéfa Boková ze spolku Šalamoun, která zve diváky, aby přišli debatovat od 9. října do kina Atlas (na Florenci). „Bojíte se? Slibujeme, že vás nezklameme.“

Spolek Šalamoun vzniknul po listopadu 1989 z prostředí disentu (hlavními zakladateli byli Lenka Procházková a John Bok), přičemž ve své výchozí úvaze navazoval na lidskoprávní aktivismus předlistopadového VONSu a dalších skupin disentu, které se zastávaly jednotlivých lidí proti zvůli prorežimní justice. Jak se záhy ukázalo, společenská funkce takového zastání je mimořádně potřebná i v nové době. Případy justičních selhání jsou o to zákeřnější, že probíhají – v míře i intenzitě některých případů – zcela mimo představivost většinové populace. Šalamoun v blízké době oslaví 30 let své existence, tento scénický cyklus je rovněž součástí sumy poznání a inspirace, kterou na konkrétních případech i lidských osudech nashromáždil.

Program na 9. října

Představení projektu „černé pondělky české justice“ za účasti kolektivu autorů, poškozených českou justicí a hostů z odborné veřejnosti.

Autogramiáda autorky „zakázané knihy“ Zločiny beze zbraní 2 Marie Formáčkové.

V rámci autogramiády lze koupit oba díly knihy Zločiny beze zbraní za zvýhodněnou cenu.

Vstupné 99 Kč

Pozvánka na debatu od Jenovéfy Bokové

Jak debaty propaguje John Bok

Černé pondělky české justice – pozvánka Kryštofa Rimského

Pozvánka na Černé pondělky od Kristýny Bokové