Milan Kajínek

8. 2. 2024

Dva lidé, kteří se obrátili na stát, který prohlásil, že „přebírá odpovědnost“ za případnou zdravotní újmu způsobenou očkováním proti onemocnění covid-19, sdělili deníku Epoch Times své zkušenosti z komunikace s úřady.

Na případy upozornila deník advokátka JUDr. Vladana Vališová, na niž se obrátili oba poškození s žádostí o pomoc poté, co je dle nich úřady naprosto ignorovaly.

Muž (24 let), který požádal o zachování anonymity, dostal v červnu 2021 vakcínu od firmy Pfizer a ihned se dostavila silná alergická (hyperimunitní) reakce. Byl převezen záchrannou službou do nemocnice.

„Zdravotní obtíže přetrvávaly ještě po dobu jednoho roku. Na imunologii to uzavřeli jako nežádoucí účinky po očkování,“ sdělil poškozený deníku Epoch Times. Veškeré podklady o době očkování, typu vakcíny a lékařských anamnézách jsme dostali k nahlédnutí.

„Ministerstvo zdravotnictví v době, kdy jsem se nechal očkovat, mediálně prezentovalo, že očkováním ochráníte své příbuzné.“

— mladý muž poškozený vakcinací (24 let)

„Očkovat jsem se nechal ze tří důvodů,“ říká poškozený. „Ministerstvo zdravotnictví v době, kdy jsem se nechal očkovat, mediálně prezentovalo, že očkováním ochráníte své příbuzné. Chtěl jsem tedy omezit riziko přenosu, což se ukázalo zpětně jako chybné rozhodnutí, protože vakcína dodnes nebrání před nakažením či přenosem covidu.“

Dalšími důvody byla plánovaná cesta do zahraničí, kam chtěl „vyrazit s kamarády do přírody a trochu si odpočinout“ a „uvěřil“, že ho pomůže vakcína v zahraničí „lépe chránit“.

Jako poslední důvod zmínil „poměrně velký tlak na mladší generaci v rámci středních a vysokých škol“, aby se nechala očkovat. „Nechtělo se mi chodit pravidelně na nákladné PCR testy, které si většina studentů musela hradit sama, téměř na každodenní bázi,“ vzpomíná student.

„Do očkování jsem byl plně zdráv,“ říká mladík. „Neměl jsem ani alergie, byl jsem očkován na vše. Dělal jsem u filmu, videotvorbu a marketing.“

Z důvodu nežádoucích účinků po vakcinaci byl nucen přerušit studium a skončil v pracovní neschopnosti. Stát mu do dnešního dne neuznal invalidní důchod ani odškodné za zdravotní újmy způsobené vakcinací.

„Musím platit nájem z úspor a pomocí okolí. Žiji sám,“ říká poškozený muž a dodává, že musel řešit i posttraumatickou reakci na neočekávaný silný zážitek po vakcinaci – „zážitek akutního ohrožení života“ – kvůli kterému navštěvoval psychiatra a podstoupil „retraumatizační terapii“, kterou si hradil sám. „Už mě to stálo 200 000 Kč. Nic z toho mi nehradila pojišťovna.“

Úřady neodpověděly ani po půl roce

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek při přípravě na schůzi vlády, 24. ledna 2024. (Vlada.cz)

V červnu 2023 požádal Ministerstvo zdravotnictví o poskytnutí odškodného, jak bylo před vakcinačními kampaněmi zaručováno sliby vlády. „Ze zákona mi měli do 6 měsíční lhůty odpovědět, tedy nejpozději do prosince 2023,“ říká mladík. „Dodnes neodpověděli, ani na mé průběžné dotazy a telefony.“

Tak mu nezbylo nic jiného, než se obrátit na advokátku, která se rozhodla lidem v podobných situacích poskytnout pomoc.

„Napsali jsme výzvu ministru Válkovi, aby uplatnil opatření proti nečinnosti dle správního řádu. V žádosti jsme navrhovali, aby ministr věc převzal a namísto nečinného správního orgánu rozhodl, případně aby přikázal nečinnému správnímu orgánu, aby vydal rozhodnutí,“ sdělila deníku Epoch Times advokátka Vališová.

Ministerstvo mělo nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla žádost očkovaného o poskytnutí náhrady újmy doručena, buď náhradu újmy vyplatit, nebo jej vyrozumět, že očkovanému náhradu nepřizná, říká advokátka.

„Ministra jsme upozorňovali na nálezy Ústavního soudu, z nichž vyplývá, že stát svou neschopností zajistit řádný průběh řízení fakticky odpírá klientovi spravedlnost.“

— JUDr. Vladana Vališová, advokátka

„Ministra jsme současně upozorňovali na nálezy Ústavního soudu, z nichž vyplývá, že stát svou neschopností zajistit řádný průběh řízení včetně jeho délky fakticky odpírá klientovi spravedlnost,“ dodává advokátka. „Z ministerstva dosud žádná reakce nepřišla, ačkoli jsou po lhůtě již více než měsíc.“

Žádost o odškodnění, kterou mladý občan České republiky podal, je „propracována a obsahuje mnoho příloh včetně lékařského posudku“, sdělil deníku poškozený, který dodnes nerozumí nečinnosti Ministerstva zdravotnictví.

Mladý muž se v mezičase pokoušel s úřady komunikovat. E-mailem žádal o poskytnutí informací, který odbor a která osoba jeho žádost vyřizuje. Bez odpovědi. Zkusil to znovu přes datovou schránku. Nic. Vše podrobně zdokumentoval.

„Opakovaně se pokoušel telefonicky spojit s ministerstvem a zjistit, jakým způsobem bylo s jeho žádostí naloženo – vždy marně,“ říká advokátka, která se v jeho případu začala angažovat. „K tomu má i nějaké nahrávky a byl by rád, kdyby ho někdo z médií vyslechl a poreferoval veřejnosti, jakým způsobem se na Ministerstvu zdravotnictví chovají k lidem, kterým mají pomáhat.“

Garance odškodnění za újmu po očkování proti covidu-19 byla „falešným vzbuzením důvěry“
Jaký je osud příslibu bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného (ANO), který občanům sliboval bezpečnost vakcín proti covidu-19 a nabízel státem garantované odškodnění za případné negativní účinky očkování? „Garance za očkování, která měla obsahovat i odškodnění újmy v důsledku očkování proti covidu-19, byla zhmotněna v jednom jediném ustanovení zákona (zdroj),“ uvádí JUDr. Vališová a vysvětluje, proč se ze strany vlády jednalo o „falešné vzbuzení důvěry“ u občanů České republiky, že budou za negativní účinky odškodněni. Více…

Další případ poškození vakcinací

(Andy_Dean_Photog / Envato)

Další muž, s jehož případem se deník Epoch Times obeznámil, je pan Miroslav (50 let). Podal žádost o odškodnění za nežádoucí účinky po očkování proti covidu-19 na Ministerstvo zdravotnictví koncem července 2023.

Očkován byl v listopadu 2021 jednou dávkou vakcíny Pfizer. Po čtyřech dnech se u něho začaly objevovat bolesti nohou a lékaři mu diagnostikovali trombózu.

Od prosince hlásí celý den trvající bolesti. Na ministerstvo se obrátil kvůli „zvlášť závažnému ublížení na zdraví“.

Ministerstvo zdravotnictví na jeho žádost odpovědělo v září 2023, kdy ho vyzvalo, aby do jednoho měsíce doplnil svou žádost o „příčinné souvislosti a prokázání požadované výše odškodnění“.

Pan Miroslav požádal o prodloužení lhůty o tři měsíce s tím, že se chystá zažádat o znalecký posudek, jehož vypracování bude určitou dobu trvat. „Ministerstvo mu ‚citlivě‘, jako by nevěděli, že sehnat znalce prostě nejde, lhůtu přípisem z 1. listopadu 2023 prodloužili o 14 dnů ode dne doručení přípisu,“ sdělila Epoch Times advokátka.

„Když nevěděl, jak má svou žádost upravit a co do ní napsat, aby to vyhovělo požadavkům ministerstva, kontaktoval jejich právní oddělení, konkrétně Lindu Arslainian, která mu řekla, že mu ani nemůže říci, co má k žádosti doložit, neboť ministerstvo to sdělovat nesmí, protože poškozený je protistrana!“ dodává Vališová.

„Ano, jeho žádost má opravdu řadu nedostatků, to on už teď ví, ale rád by mluvil o zacházení ministerstva s poškozenými,“ vysvětluje advokátka. „Pokynům, které dostal, totiž pořádně nerozuměl, netušil, co od něj požadují. Pochopitelně. To nemůže dopadnout jinak, když odborník spustí hantýrkou na laika. Smutné je, že na ministerstvu vůbec nepochopili, že jsou tu pro lidi a že ten zákon č. 116 měl poškozeným pomoct, nemělo se jednat jen o zbytečnou obstrukci před tím, než se obrátí na soud.“

Zákon č. 116 – o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb2), (dále jen „očkovaný“), dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. V takovém případě stát hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. Více…

Pan Miroslav pracoval jako montážní technik. Sdělil nám, že do „doby covidové“ se s ničím neléčil a netrpěl žádnými zdravotními problémy. Redakce dostala k nahlédnutí lékařskou zprávu dotyčného.

„Covid-19 jsem prodělal v říjnu roku 2020. Ještě před proděláním nemoci jsem se chtěl nechat naočkovat vakcínou, ale pro můj ročník prozatím nebylo možné očkování,“ říká Miroslav.

Nemoc prodělával se zimnicemi, únavou a měsíc dlouhou domácí hospitalizací. Až po sedmi měsících zmizely občasné zimnice a únava, ale stále pociťoval proměnlivé „bolesti od pasu dolů“.

„V průběhu 13 měsíců jsem dokázal pracovat bez jakéhokoliv omezení. Poté jsem byl nucen se nechat očkovat 1. dávkou vakcíny Pfizer-BioNTech,“ vzpomíná montážní technik. „V době očkování stát ještě více zpřísnil podmínky a už mne nechtěli nikde pracovně ubytovat. Z toho důvodu jsem byl nucen očkování podstoupit i přes to, že jsem si byl vědom toho, že nejsem zdravotně v pořádku.“

„Ještě před očkováním jsem žádal svého obvodního lékaře, včetně ostatních, které jsem navštěvoval v průběhu léčby, zda by mi nevystavili prozatímní dokument, že můj zdravotní stav není optimální pro očkování,“ říká padesátiletý muž. „Všichni mi sdělili, že není důvod, proč se nenechat očkovat. Pouze jedna paní doktorka mi v nemocnici sdělila, že bych měl s očkováním ještě počkat. Ale taktéž mi nechtěla vystavit prozatímní dokument, abych se mohl pracovně ubytovat.“

„Ještě před očkováním jsem žádal svého obvodního lékaře, včetně ostatních, které jsem navštěvoval v průběhu léčby, zda by mi nevystavili prozatímní dokument, že můj zdravotní stav není optimální pro očkování.“

Miroslav, montážní technik

4. dnem po očkování se u něj objevila slabost nohou. „Nemohl jsem stát na nohou a nastaly další komplikace, s kterými jsem se nikdy nepotýkal. Velká bolest spodní časti chodidel, která vůbec neodezněla a jen se zvětšovala, když jsem chvíli stál na nohou. Do pár dnů jsem chytil subakutní trombózu na pravé noze s rizikem do hlavních žil.“

Poté přišly záněty Achillovy šlachy a kolene. „Vzhledem k otokům Achillovy šlachy jsem dostal ortézy a nemohl jsem chodit,“ uvádí pan Miroslav podání směrovaném na Ministerstvo zdravotnictví.

Z kolene mu lékaři opakovaně vytahovali tekutinu. „Několik dní jsem seděl v bolestech jak spodních chodidel, tak velkého tlaku na koleno, které bylo oteklé.“ 

Poté podstoupil artroskopie kolene. „Nikdy jsem problémy s koleny neměl a při vytažení tekutiny z kolene jsem si bezbolestně dokázal kleknout. Byl jsem ujištěn, že zákrokem by měly odstoupit otoky.“ Otoky kolene se však stále vytvářely. 

Kvůli trombóze (krevní sraženině) dostával injekce na ředění krve více než pět měsíců. Nakonec byl vyzván, aby si zažádal o invalidní důchod.

„Nejsem schopen pořádné chůze, mám problémy se spánkem vzhledem k bolestem, které mám 24 hodin denně. Navštěvuji čínskou medicínu. A po zákroku mi bylo na magnetické resonanci sděleno, že mám koleno bez chrupavky,“ dodává montážní technik.

Další případy hlášení závažných nežádoucích účinků

Screenshot ze snímku Neviditelná krize, USA 2023. (The Epoch Times)
Screenshot ze snímku Neviditelná krize, USA 2023. (The Epoch Times)

Deník Epoch Times informoval o dalších případech hlášených nežádoucích reakcích po očkování proti covidu-19. V Poslanecké sněmovně se svými svědectvími vystupovali Juraj Orság nebo Jana Halbichová. Sledovali jsme osudy paní Petry Banát, která nakonec na komplikace zemřela.

Žurnalistický projekt Svědomí národa zveřejnil sérii rozhovorů s pacienty, kteří hlásili závažné reakce na očkování proti covidu-19.

O podobných případech informovala také další média. Seznam Zprávy informovaly o případu muže, který po očkování ochrnul a „místo odškodnění nastalo administrativní peklo“. Pan Petr Vondráček se nechal v červnu 2021 očkovat proti covidu-19 a čtyři dny poté ochrnul na všechny končetiny.

Dokumentární snímek deníku Epoch Times nazvaný Neviditelná krize přináší pohled na situaci ve Spojených státech. Zachycuje příběhy lidí trpících závažnými reakcemi po vakcinaci, ale i lékařů, kteří se jim snaží být nápomocní. Sleduje průběh registračních studií nových mRNA vakcín a přináší odhalení o falšování dat v průběhu studií i dobové záběry výroků představitelů státních zdravotnických institucí, které se později ukázaly jako nepravdivé.

Zkušenosti německých pacientů zaznamenal dokumentární snímek právničky Ulrike Viviane Fischerové nazvaný Očkování – Teď mluvíme my.

„Po mé osobní zkušenosti, ale také po konzultaci s celou řadou lékařů, bych osobně očkování na covid nerizikovým skupinám, převážně dětem a mladým lidem, nedoporučil,“ uvádí 24letý muž, jehož příběh jsme uváděli na začátku článku. „Výrobce sám ve studiích uvádí, že nezná dlouhodobé nežádoucí účinky. Za dva roky se na mě obrátilo mnoho lidí s podezřením na nežádoucí účinky po vakcíně na covid a šlo převážně o mladé zdravé lidi. Ženy často měly potíže s menstruací.“

Související články

Odborníci vyzývají veřejnost i politiky, aby přestali „strkat hlavu do písku“ a diskutovali o očkování proti covidu-19
Odborníci vyzývají veřejnost i politiky, aby přestali „strkat hlavu do písku“ a diskutovali o očkování proti covidu-19
Zemřela Petra Banat, hlásila prudké zhoršení zdravotního stavu po druhé dávce vakcíny Pfizer
Zemřela Petra Banat, hlásila prudké zhoršení zdravotního stavu po druhé dávce vakcíny Pfizer
Senátní výbor bude jednat s ministrem Válkem o hlášených „negativních účincích covidových vakcín“
Senátní výbor bude jednat s ministrem Válkem o hlášených „negativních účincích covidových vakcín“
Ztráty vědomí, bolesti hlavy po očkován proti covidu-19 (muž 52 let)
Ztráty vědomí, bolesti hlavy po očkován proti covidu-19 (muž 52 let)
Profesor Hořejší byl ve Sněmovně konfrontován ženou, jejíž syn údajně zemřel po vakcinaci
Profesor Hořejší byl ve Sněmovně konfrontován ženou, jejíž syn údajně zemřel po vakcinaci
Důvěra rodičů a lékařů v bezpečnost očkování byla nalomena a obnovit ji bude extrémně obtížné
Důvěra rodičů a lékařů v bezpečnost očkování byla nalomena a obnovit ji bude extrémně obtížné
Pacientka promluvila ve Sněmovně o zhoršení zdravotního stavu po vakcinaci proti covidu-19
Pacientka promluvila ve Sněmovně o zhoršení zdravotního stavu po vakcinaci proti covidu-19
Vakcína mRNA společnosti Pfizer vytváří „aberantní proteiny“, odborníci se obávají autoimunitních onemocnění
Vakcína mRNA společnosti Pfizer vytváří „aberantní proteiny“, odborníci se obávají autoimunitních onemocnění
Ředitelka SÚKLu odpovídá poslancům na desítky tisíc podezření na nežádoucí účinky mRNA vakcín
Ředitelka SÚKLu odpovídá poslancům na desítky tisíc podezření na nežádoucí účinky mRNA vakcín
Evropský regulační orgán potvrdil, že společnost BioNTech neupozornila na sekvenci DNA ve vakcíně proti covidu-19
Evropský regulační orgán potvrdil, že společnost BioNTech neupozornila na sekvenci DNA ve vakcíně proti covidu-19
Česká vakcinologická společnost i ministerstvo zdravotnictví doporučují očkování proti covidu. K textu doporučení se však nikdo nehlásí
Česká vakcinologická společnost i ministerstvo zdravotnictví doporučují očkování proti covidu. K textu doporučení se však nikdo nehlásí
Ředitelka SÚKLu se má vyjádřit k nálezům plazmidové sekvence DNA ve vakcínách Pfizer a Moderna
Ředitelka SÚKLu se má vyjádřit k nálezům plazmidové sekvence DNA ve vakcínách Pfizer a Moderna
Jessica Sutta, bývalá členka skupiny Pussycat Dolls: „Vakcína Moderny mě vážně poškodila“
Jessica Sutta, bývalá členka skupiny Pussycat Dolls: „Vakcína Moderny mě vážně poškodila“
Anticovidové vakcíny mohou způsobit trvalé postižení, tvrdí německý ministr zdravotnictví
Anticovidové vakcíny mohou způsobit trvalé postižení, tvrdí německý ministr zdravotnictví
58 ústavních stížností na vládu, která neposkytla žádná odškodnění poškozeným vakcinací. Proč?
58 ústavních stížností na vládu, která neposkytla žádná odškodnění poškozeným vakcinací. Proč?
Ministerstvo zdravotnictví: Ze 39 milionů dávek vakcín proti covidu bylo využito k očkování 19 milionů
Ministerstvo zdravotnictví: Ze 39 milionů dávek vakcín proti covidu bylo využito k očkování 19 milionů
Právníci ostře kritizují dosavadní postup vlády a soudů u covidových kompenzací. Upozorňují také na nový záměr vlády omezit práva a svobody
Právníci ostře kritizují dosavadní postup vlády a soudů u covidových kompenzací. Upozorňují také na nový záměr vlády omezit práva a svobody

Přečtěte si také

„Dotklo se to mého srdce,“ říká o pražské premiéře Shen Yun psychoterapeutka s kořeny v Mongolsku
„Dotklo se to mého srdce,“ říká o pražské premiéře Shen Yun psychoterapeutka s kořeny v Mongolsku

První večerní představení souboru Shen Yun v Kongresovém centru přilákalo více než jeden a půl tisíce diváků. Po představení chválili zajímavé příběhy jednotlivých představení, patentované digitální velkorozměrové kulisy, nádherné barvy a výkony tanečníků.

Agrární komora hlásí posun, ministr Výborný podporu – ale odmítá ultimáta. Rozhodne se o protestu v pondělí?
Agrární komora hlásí posun, ministr Výborný podporu – ale odmítá ultimáta. Rozhodne se o protestu v pondělí?

Po včerejší tiskové konferenci, kdy agrárníci dali ministru zemědělství a vládě pět požadavků, hlásí Agrární komora posun. V pondělí se bude ještě radit, a eventuálně se rozhodne o protestu předběžně avizovaném na 7. března v Praze.

Jiří Hynek, nový kandidát Svobodných do europarlamentu, o obstrukcích vůči českému obrannému průmyslu
Jiří Hynek, nový kandidát Svobodných do europarlamentu, o obstrukcích vůči českému obrannému průmyslu

Bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hynek půjde do eurovoleb za Svobodné. Jako prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu pozoruje v Evropě obstrukce západních zemí vůči českému obrannému průmyslu. A jaké má výtky vůči samotné EU?

Jak odbourat všechny bariéry pro „co nejsnazší vstup vakcín na český trh“. Seminář o vakcinační strategii
Jak odbourat všechny bariéry pro „co nejsnazší vstup vakcín na český trh“. Seminář o vakcinační strategii

Na půdě Senátu diskutovali zástupci Sněmovny, Senátu a vakcinologické společnosti a zdravotních pojišťoven o vakcinační strategii a současné situaci v systému povinného očkování. Nabízíme videozáznam semináře...

Více než miliarda lidí je obézních, nejhorší situace je v ostrovních zemích
Více než miliarda lidí je obézních, nejhorší situace je v ostrovních zemích

Na světě je více než miliarda obézních osob, uvedl server BBC News s odkazem na studii publikovanou v odborném časopise The Lancet.