Diskuse o významu rodiny a manželství

V rámci předvolební analýzy programů jednotlivých stran, které se v říjnových volbách ucházejí o vstup do Poslanecké sněmovny, oslovila Aliance pro rodinu jejich předsedy v otázkách manželství muže a ženy. Zároveň se ptala na jejich postoj k jeho případné redefinici na takzvané homosexuální manželství.

Osloveny byly všechny strany a koalice, které dlouhodobě v průzkumech překračují 3 % hranici a mají tak reálnou šanci ve volbách uspět. Níže zveřejňujeme odpovědi premiéra Andreje Babiše, předsedy Hnutí ANO.

Na otázky ohledně manželství muže a ženy odmítli odpovědět Piráti+STAN a ČSSD. U obou těchto uskupení jejich veřejná vyjádření podle Aliance pro rodinu plyne, že „nebudou podporovat manželství jako exkluzivní svazek muže a ženy, ale že ústy svých hlavních představitelů zavazují prosadit homosexuální manželství“.

Rozhovor s premiérem

Je pro vás manželství svazkem muže a ženy nebo jej vnímáte jako společenský konstrukt, který lze libovolně redefinovat, v současnosti např. na tzv. homosexuální manželství – tedy svazek dvou gayů či leseb? A pokud ano, proč by podle Vás měla do budoucna tato redefinice zůstat „pouze“ u dvou osob?

Manželství muže a ženy je samozřejmě pevným základem naší společnosti a pokud v tomto ohledu budeme něco v budoucnu měnit, mělo by to být na základě většinového veřejného mínění, nikoli na základě ryze politického rozhodnutí.

Myslíte si, že je správné, aby dítě vychovávala žena-matka a muž-otec a nebo je podle Vás jedno, jaký počet a kombinace osob dítě vychovává?

Podle mého názoru je klíčový vztah k dítěti, samozřejmě, že by jej měli mít právě oba biologičtí rodiče nejlepší, nicméně tomu tak, jak všichni dobře víme, bohužel často není. V případech, kdy je to nutné, pak dítě musí vychovávat někdo jiný, který jej může mít mnohem raději než jeho vlastní rodiče.

Na základě čeho jste si utvořil názor na výše zmíněné otázky? A jakým způsobem se o ně Vy a Vaše strana budete ve Sněmovně zasazovat?

Nejsem odborník na oblast, do které směřují Vámi položené dotazy, ale jako milující otec svých dětí i jako politik pozorně sleduji živé diskuse týkající se této problematiky, kde existuje názorová neshoda na její optimální řešení. To platí i ohledně Hnutí ANO, kde jsou zastoupeni jak ti, kteří podporují pouze tradiční rodinné svazky, jako i ti, kteří jsou pro změnu.

Myslím si, že je třeba, aby proběhla dostatečně dlouhá diskuse ve společnosti a tato závažná věc se neřešila ukvapeně bez souhlasu většiny našich spoluobčanů. I proto naše hnutí bude usilovat o přijetí zákona o celostátním referendu, na kterém již byla ve sněmovně částečná politická shoda, ale bohužel se nám nepodařilo jej v tomto volebním období již doprojednat.

Děkujeme za odpovědi!