Jak léčil páter Ferda

Pokud existuje nějaká legendární postava v oblasti českého léčitelství, je jí sušický páter František Ferda. Připomíná nám, že svět je tajuplné místo za hranicemi kostrbatých a plochých vědeckých teorií, které se snaží obhájit schopnost člověka vysvětlit svět. Člověk toho nikdy nebude schopen, a pokud si nepřizná, že podstata světa je mimo rozsah lidského chápání, jeho život ztratí duchovní rozměr.

Páter Ferda často léčil pacienty se stejným onemocněním odlišnými terapeutickými postupy, neboť jak sám říkal, vnější projevy mohou být zavádějící a vzdálené skutečné příčině potíží. Často prý říkával, že „bolesti mohou mít sto důvodů“.

Dle jeho názoru v okolí člověka vždy existují léčebné prostředky pro jeho nemoc a pro svá léčení úplně vystačil s bylinkami rostoucími u nás a běžně dostupnými prostředky. Jeho výsledky však byly vynikající. Podle Ferdy je pacient nedílnou součástí přírody a vše, co potřebuje nebo mu škodí, má kolem sebe.

Očistná kůra

Protože věhlas sušického pátera rostl a zprávy o jeho léčebných úspěších se šířily mezi lidmi, brzy na jeho diagnózy čekaly zástupy pacientů. Proto časem vypracoval univerzální léčebnou, očistnou kůru, kterou měl absolvovat každý pacient, který se chtěl u něho léčit.

Kůra pomohla pročistit tělo a dokázala člověka zbavit menších obtíží, jako například bolestí kloubů a podobně. Proces trvající přibližně tři týdny až dva měsíce se skládá z koupelí, pití čajů, obkladů a diety. Kůra podporuje činnost ledvin a jater, zamezuje konzumaci alkoholu a kouření.

Životospráva

Sušický páter po sobě zanechal také jednoduchá doporučení, jak vést zdravý životní styl. Seznam doporučení jeho příznivci shrnuli v knize Receptář pátera F. Ferdy do následujících skupin.

  • Jíst prostou, ale pestrou stravu, jídla střídat, nepřejídat se a ničeho nejíst nadměrné množství.
  • Mít dostatek pohybu na čerstvém vzduchu.
  • Zajistit si dostatek spánku a odpočinku na zotavení a regeneraci těla.
  • Vydržet bez alkoholu a bez tabáku.
  • Vyhnout se nadměrnému zatěžování organismu, ať už prací nebo sportem.
  • Najít si každý den alespoň chvilku klidu pro rozjímání nebo meditaci.

I když se jedná o jednoduché rady, je pravdou, že vést monotónní a střídmý život nemusí být v současnosti vyhledávaným životním stylem. Je však třeba zvážit fakt, že každý extrém je třeba následně vyvážit opačným extrémem a po velkém vypětí je třeba velkého odpočinku.

Po silném znečištění a oslabení organismu alkoholem, kouřením či drogami bude muset následovat dlouhodobý proces očisty organismu. Zkrátka každá příčina má svůj následek, a proto bychom samozřejmě měli svoje činy vždy dobře vážit.

Dlouhodobé hledisko

Jak zmíněný receptář uvádí, „je třeba si uvědomit, že některé nemoci se vyvíjejí měsíce, ne-li roky“, a proto tedy není možné je léčit s okamžitým účinkem, ale má-li dojít ke skutečnému uzdravení, bude se tak dít postupně a v dlouhodobém měřítku.

Nejprve je třeba stabilizovat životní styl, stravování a dbát na postupnou očistu organismu a už jej více nezanášet a nevystavovat extrémům.

Jídlo z vlastní zahrádky

Dnes se široce probírá negativní dopad polnohospodářství užívajícího chemická hnojiva a postřiky. Roste počet takzvaných biofarem nebo komunitních zahrádek či komunitami podporovaného ekologického zemědělství. Před několika lety jsem se dostal do styku s tvrzením jedné lidové léčitelky, která prohlašovala, že pokud člověk sám pěstuje jedlé rostliny na svojí zahrádce, může tak získat protilátky na své nemoci.

Tvrdila, že při styku s půdou se do ní prostřednictvím potu a kapének vylétávajících z úst dostanou informace o nemocech toho, kdo rostliny pěstuje, a při růstu se potom v rostlinách vyvinou látky, které pomáhají pěstiteli dosáhnout vyváženého zdravotního stavu. I páter Ferda považoval doma pěstěné potraviny bez chemikálií za zdraví prospěšnější.

Nadpřirozené schopnosti

Jistě nebude na škodu, zmíníme-li zásadní a podstatnou část léčebných úspěchů pátera Ferdy, a sice jeho podivuhodné nadpřirozené schopnosti, které mu umožňovaly provést diagnózu nemoci jednotlivých pacientů. Popis podobných schopností nalezneme například u významných historických postav čínské medicíny, které údajně oplývaly například schopností vidět skrze lidské tělo nebo pozorovat mikroskopické hmotné existence a proudění energie v lidském těle, což vedlo k vypracování schémat akupunkturních drah.

Páterovy schopnosti se poprvé projevily těsně po skončení druhé světové války v roce 1946. Tehdy mu zaslala dopis jedna vážně nemocná žena, která bydlela 50 km od místa, kde žil. „Byla velmi nemocná a žádala mne o pomoc. Napsala mi, protože se už nemohla hýbat. Z mnoha důvodů jsem jí nemohl pomoci ani já. Cítil jsem však velmi silnou touhu pomoci. Byl to zvláštní pocit. Jakoby mne nějaká cizí síla nutila něco udělat,“ napsal o své zkušenosti páter Ferda.

Položil ruku na dopis, který od ženy obdržel. „Poté jsem se soustředil a čekal, co bude dál. Asi za dvě minuty se místnost se mnou začala točit. Zdálo se mi, že scházím z cesty a propadám se do bažiny. Nebál jsem se a zůstal soustředěn.“ Páter dále popisuje stav jakéhosi transu, v němž se ocitl. Náhle seděl proti ženě, která mu psala, a dokázal jasně určit její fyzické podmínky. „V těchto chvílích jsem cítil, že vím přesně, že v její levé ledvině je velký kámen. V pravé je hodně drobných kamínků, jakoby písečných,“ napsal páter Ferda.

Dotyčné zaslal pokyny pro léčebnou kůru na odstranění ledvinových kamenů, která proběhla úspěšně a žena se uzdravila. Od té doby tuto obdivuhodnou schopnost diagnózy neustále tříbil a propracovával. Úspěšně diagnostikoval a vyléčil tisíce pacientů a stal se doslova legendou v oblasti léčitelství.

Odkaz sušického faráře nám připomíná, že současná uspěchaná společnost a lidé nerozumě vyhledávají okamžitá řešení pro nemoci nebo problémy, které vznikají měsíce či roky. Jak Ferda správně poukazoval, skutečné léčení je postupné a musí zahrnovat změnu chování a určitou disciplínu. Není možné si pouze lehnout a čekat na vyléčení.

Tento článek vyšel ve speciálním vydání Epoch Times: Tělo a Mysl: Nerozlučné spojení